TŘÍLETÉ  ZPOŽDĚNÍ  POLICIE  ČR
S datem 3. března 1999 dostávám předvolání č.j. MRBM-568/STR-TČ-99 s textem: Dostavte se dne 17. března 1999 v 10.00 hod. na Obvodní oddělení policie ČR Brno - střed, Běhounská 1 k: pprap. Poláková Romana - za účelem podání vysvětlení dle § 158 tr. řádu, týkající se Vašeho trestního o známení ze dne 24.1.1996 .... atd.

Reaguji tímto dopisem:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní oddělení Brno - STŘED                                                                                                                             pprap. Poláková Romana                                                                                                                                  Běhounská 1
602 00 B R N O                                                                                                                                                                Na vědomí:                                                                                                                                                            prezidentu PČR plk.JUDr. Jiřímu Kolářovi                                                                                                               (který zmíněné tři roky působil v Brně jako krajský ředitel Policie ČR !!! - pozn. NN)
Č T K Brno

Č.j.:MRBM-568/STR-TČ-99

Ve Vyškově 8.března 1999

Věc: Rarita hodná udělení řádu Klementa Gottwalda


Vážená dámo,

dnešního dne jsem si na poště vyzvednul doporučenku ze 3.března č.j.MRBM-568/STR-TČ-99. Z Vašeho p ř e d v o l á n í se dovídám, že jsem téměř před 38 měsíci, dne 24. ledna 1996, sepsal a podal trestní oznámení, k němuž mám 17. března 1999 v 10.00 hodin podat vysvětlení.
Je mi známo, že policisté mají povinnost se k podání vyjádřit do jednoho měsíce. Tady došlo "jen" k čtyřicetinásobnému skluzu, žéééé?
Je v tom ještě další potíž: Když to moje tr. oznámení spadlo do spodního šuflete, kde zajisté za tu dobu už zpráchnivělo a obrostlo mechem, já si už vůbec nevzpomínám, o co tehdy šlo.
V té době jsem ještě byl zaměstnancem brněnské redakce Necenzurovaných novin, na počítači v redakci jsem si ukládal spoustu informací. Bohužel - díky informačnímu embargu Cibulkovy noviny v té době krachovaly a já se za několik dní stal dlouhodobě nezaměstnaným. Samozřejmě informace a diskety zůstaly u Cibulků. Dnes už jsem v předčasném důchodu a mám úplně jiné starosti, než se shánět po informacích, které zajisté už na žádné disketě nejsou.
Nebuďte však smutná. Mám ve zvyku, když už něco píšu, aby to bylo napsáno důkladně s m y s l u p l n ě, takže nepochopit to může jen idiot. Proto považuji nynější vysvětlování za naprosto zbytečné.

Pokud je skutečně nutné, abych přijel vysvětlovat, o čem už asi nic nevím, pak se musím dovědět, o co vlastně jde. Proto buďte tak laskavá a pošlete mi xerokopii mého trestního oznámení, snad se mi podaří ještě si na něco vzpomenout.

Mám ještě jednu prosbu. Pokud už musím coby důchodce jet vysvětlovat, co už dávno nevím, pak bych uvítal, kdybych to vysvětlení mohl podat během 19.3.1999 v 7.30 hod. V ten den se totiž pojedu podívat na senzační soudní komedii se zasloužilým bolševikem Murčekem, nomenklaturním kádrem OV KSČ v Přerově, nyní šéfem jedné katedry holešovské policejní školy. Komedie na Krajském soudě v Brně začíná v 9.00 hodin. Nepůjdete se také podívat?

S dokonalou úctou
Karel Höfer
Čapkova 111
682 01 Vyškov

17. března jsem od pprap. Polákové dostal další předvolánku, v níž souhlasí, abych se dostavil až toho 19. března v 7.30. hod. Navíc mi poslala xerokopii mého trestního oznámení. Když už jsem věděl, o co vlastně jde, mohl jsem se na "vysvětlení" připravit.
Do protokolu jsem nadiktoval: Trestní oznámení, které jsem podal na nejvyšším státním zastupitelství v Brně dne 25.ledna 1996, by zřejmě vůbec nebylo projednáváno, kdybych nedávno nezaslal Ministru spravedlnosti JUDr. Otakaru Motejlovi dopis, který cituji ve dvanáctistránkové příloze tohoto protokolu. Jak mohu dokladovat usneseními PČR OO Ostrava - střed ze dne 8.2.1999, 10.2.1999 a 25.2.1999, JUDr. Vojtěch Brhel, který vynesl nespravedlivý rozsudek, kterým poškodil již pomluvou poškozené žalobce, trestně stíhán nebude. Rovněž JUDr. František Mader, právní zástupce "Naší pravdy estébáka Zdenka Klanici, který si za zastupování neoprávněně naúčtoval přes 50 tisíc korun, které měli zaplatit pomluvou poškození žalobci, trestně stíhán nebude. Rovněž nactiutrhač RSDr. Ivo Havlík, který se prokazatelně dopustil trestného činu pomluvy a trestného činu křivé výpovědi, trestně stíhán nebude, něboť jeho trestné činy spadaly pod ammnestii ze dne 3.2.1988.
Zbývá tedy vyřešit křivou výpověď předsedy městského výboru KSČM v Brně PhDr. Josef Kúty, kterou přednesl na Krajském soudě v Brně JUDr. Jiřině Benešové, o které je rovněž v mé dvanáctistránkové příloze dostatečně psáno.Příloha k prvnímu listu vysvětlení
dle předvolání č.j.: MRBM-568/STR-TČ-99 ze dne 15.3.1999
________________________________________________________________

Když jsem obdržel první předvolání ze dne 3.března 1999, opravdu jsem netušil, o které z mých trestních oznámení jde. 17. března jsem obdržel další předvolání. Pprap. Poláková Romana vyhověla mému přání a předvolala mě na 7.30 hod. dne 19.3.1999. Taktéž mi zaslala kopiii mého trestního oznámení, podaného 25.1.1996 na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně.
Jde o trestní oznámení na samosoudce JUDr. Vojtěcha Brhela z KS v Ostravě, na JUDr. Františka Madera z Ostravy, na nactiutrhače RSDr. Ivo Havlíka, a na předsedu komunistické strany v Brně PhDr. Josefa Kútu, jenž se při výslechu na KS v Brně snažil křivě svědčit.

Myslím, že vím, proč se toto trestní oznámení začalo projednávat až teď. Na Ministerstvo spravedlnosti ČR jsem totiž zaslal dopis tohoto znění:

Ředitel odboru organizace a dohledu
MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČR
JUDr. J i ř í  B R O Ž
Vyšehradská 16
128 00 P R A H A 2

Na vědomí: Kancelář prezidenta ČR


Ve Vyškově 18.1.1999


Věc: Dopis 4436/98-OOD ze dne 4.1.1999 - VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU


Vážený pane,
potvrzuji příjem Vašeho dopisu a dávám na vědomí, že nejsem a nemůžu být s prací MS ČR spokojen. Vždyť Vy sám na informace z půlky září reagujete až za čtyři měsíce! Co bylo pravdou v půlce září, to už dávno pravdou není, trestná činnnost zločince Zifčáka bují jako rakovina !

Není pochyb o tom, že za "svět práva" v ČR zodpovídá ministr spravedlnosti. Pokud namítáte, že pan Motejl je ve funkci ministra teprve několik měsíců, pak konstatuji, že on jako předseda Nejvyššího soudu přežil dlouhé ministrování věčného studenta Jiřího Nováka, přežil "ministranta" Ne-JUDr. Kalvodu "DrSC" i dobrou zpěvačku JUDr. Parkanovou. Pan Motejl byl hodně dlouho na vysoké příčce služebního žebříčku a je za stav právního chaosu, v němž žijeme, spoluodpovědný. A nejen on !
Pracovníci MS ČR mají vinu na existujícím právním marasmu. Nekontrolujete práci státních zástupců a soudců - proto si dělají co je napadne, dokonce páchají trestnou činnost, ve které jeden druhého kryje. Zneužití pravomoci a nadržování jsou přece trestnými činy, že ano !

Neplácám do větru - já si to na vlastní kůži odzkoušel. Když jsem počátkem roku 1996 podal trestní oznámení na samosoudce KS v Ostravě JUDr. Vojtěcha Brhela za rozsudek, ve kterém nadržoval estébáckému týdeníku NAŠE PRAVDA, státní zástupce Mgr. Polášek nezačal stíhat JUDr. Brhela za nadržování, ale obžaloval mne z trestných činů útoků na veř.činitele a státní orgán. Mně nezbylo než protestovat vyhrůžkami, že se upálím před prezidentovou vilou, pokud tuto bolševickou lumpármnu nezastaví. ČT 1 v pořadu NADORAZ odvysílala můj příběh pod názvem HOŘÍCÍ SPRAVEDLNOST. NECENZUROVANÉ NOVINY 00/1997 zveřejnily celou causu v dokumentu JAK  NEUHOŘET.  Pan prezident Havel to pochopil a mé stíhání za dožadování se spravedlnosti zastavil. Téměř čtyři roky trvalo, než se Naše pravda estébáka Zdeňka Klanici za pomluvu omluvila a zaplatila soudní výlohy, ale JUDr. Brhel, ani Mgr. Polášek za ta svinstva potrestáni nebyli, ochránila je krajská státní zástupkyně z Ostravy JUDr. Fussková. O této lumpárně věděl nejvyšší státní zástupec JUDr. Vít Veselý - zatleskal jsem před deseti dny, kdy byl z funkce odvolán. Vyhazov by zasloužila i KSZ JUDr. Jarmila Fussková.


K bruntálskému problému:
Okresní státní zástupkyně v Bruntále, Mgr. Zuzana Ševčíková, nedostatečně dozoruje vyšetřování trestné činnosti, odvíjející se od aktivit zločince Ludvíka Zifčáka. Jak známo, majitelem a šéfem redakce NOVÉ BRUNTÁLSKO není bývalý číšník František ZÁMEČNÍK, který je v tiráži psán jako vydavatel a šéfredaktor. Skutečným šéfem je zasloužilý terorista Ludvík ZIFČÁK, spolutvůrce masakru na Národní třídě, nyní předseda severomoravského výboru Strany československých komunistů. Tento zločinec, pod jménem ZÁMEČNÍKA nebo jeho značkami, napadá kdekoho, prezidentem republiky počínaje a starou babičkou konče. On je de facto zodpovědnou osobou, ale spoléhá na to, že ho kryje svým jménem hlupák ZÁMEČNÍK. Zřejmě zneužívá i toho, že na OŘ Policie ČR v Bruntále sedí u počítačů jeho bratr major Jan Z I F Č Á K . Aby nikdo nemohl namítnout podujatost, desítky trestných činů nevyšetřuje místně příslušné OOP ČR v Bruntále, ale už třetím rokem si na vyšetřování hraje OOP v Krnově pod vedením mjr. JUDr. Vlastimila Šimíčka, samozřejmě bez adekvátního výsledku. Policajti z dnešních poměrů mají srandu, Šimíček se všemožně snaží trestné činy pomluvy degradovat na pouhé přestupky, proto doposud "papírový" vydavatel a šéfredaktor Zámečník nestanul před soudem. Tak jako obvykle, Inspekce ministra vnitra trestnou činnost policistů kryje.
Pouze ty případy, které vyšetřoval OÚV v Opavě, byly dotaženy do zdárného konce!
ZÁMEČNÍK byl obžalován z opakovaného trestného činu pomluvy Ládi DAVIDA, načež si přerazil nohu. Už třikrát se vyhnul soudu v Bruntále, čtvrtý termín je stanoven na 8.únor. OÚV v Opavě sdělil ZÁMEČNÍKOVI i obvinění z opakovaných trestných činů pomluvy a útoku na státní orgán (kpt. Hučín - BIS Olomouc).
15. ledna se měl Zámečník dostavit ke Krajskému soudu v Ostravě, kde byl zahájen soud ve věci ochrany osobnosti, tiskové opravy a nemajetkové újmy. Samozřejmě, ani tam se ZÁMEČNÍK nedostavil.

Co jde v Opavě, to nejde v Krnově.

To dokládám důkazy:
1) články z Nového Bruntálska
2) první reakce mjr. Šimíčka na moje trestní oznámení
3) oznámení o odložení věci.

Máte před sebou důkaz, že mjr. Šimíček degradoval hrubou pomluvu mé osoby na návrhový přestupek, který prý přestupková komise bude řešit, až o to zažádám. Dále celý soubor pomluv rodiny prezidenta ČR p. Václava Havla zpochybnil žádostí o vyjádření Kanceláře prezidenta ČR, ve které šéfoval již přestárlý pan Ivan Medek. Ten se zřejmě urazil a vůbec na tu sprosťárnu neregoval. (Jen aby to nakonec nebylo všechno pravda a během vyšetřování se neobjevily ještě mnohem horší věci - pozn. NN) Oznámení o odložení věci podepsal za Šimíčka někdo jiný !!!
Odložením věci policajti zase nahráli zločinci ZIFČÁKOVI na smeč: prezident se nebránil, tudíž to, co NOVÉ BRUNTÁLSKO zveřejnilo, se stalo pravdou. Od ucha k uchu se šíří estébácká fáma, že Václav Havel je z kolaborantské rodiny, že jeho strýc i otec pracovali pro gestapo, že zavinili smrt desítek vlastenců.
Bylo by záhodno, abyste za nehorázné platy z kapes daňových poplatníků začali něco smysluplného dělat! Pokud nevíte, co máte udělat, pak přijměte moji radu a kopie mého dopisu vč. příloh zašlete ministru vnitra p. Václavu Grulichovi, aby napravil hlavu řediteli IMV Dr. Tominovi! Už zase dělá zmatky, místo vyštřování trestné činnosti policistů na okr. Bruntál nechal moje trestní oznámení ze dne 4.1.1999 zaslat Odboru stížností a kontroly do Ostravy. A pověřený mjr. Ing. Jan Mišurec si plete pojmy, bývalého prezidenta Policie ČR Vyletu nazývá personalistou !
Hodně zdaru v roce 1999 ! Razítko + podpis


S datem 8.2.1999 dostávám od OOP ČR Ostrava-střed USNESENÍ č.j.: MROV-251/01-Tč/99-Št. Ze třístránkového textu se dovídám, že RSDr. Ivo Havlík se skutečně dopustil trestného činu "pomluva" podle ust. § 206 odst. 1,2) tr. zákona, který však splňoval podmínky pro amnestii vyhlášenou dne 3.2.1998. Ve zbylé části mého trestního oznámení bude rozhodnuto pod č.j." MROV-650/01-Tč/96.
Z krátkého dopisu č.j.:MROV-650/01-Tč/96-Št ze dne 10.2.1999 se od OOP ČR Ostrava-střed dovídám, že část spisového materiálu byla zaslána na OOP Brno-střed.
V pětistránkovém USNESENÍ č.j." MROV-650/01-Tč/96-Št  ze dne se dovídám, že věc byla odložena.
Z toho pro mne plyne nikoliv první poučení, že práce policie a justice stojí v tomto státě za starou bačkoru. Hlavně, že za to kažení papírů berou nehorázné prachy!

Pokračováním dvanáctistránkové přílohy byla část mého příběhu JAK   NEUHOŘET , který je už všeobecně znám z NECENZUROVANÝCH NOVIN  00/1997.