ŠPIONÁŽNÍ, KONTRAŠPIONÁŽNÍ A JINÁ ELITA

         ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH DŮSTOJNÍKŮ KOMUNISTICKÉ StB, KTEŘÍ JE ZAREGISTROVALI JAKO SPOLUPRACOVNÍKY II. SPRÁVY StB, BOJ PROTI VNITŘNÍMU NEPŘÍTELI?Jeden z našich pravidelných čtenářu a příznivců ze necelé tři roky prostudoval několik desítek encyklopedií, mapujících elitu České a Slovenské republiky uplynulých 50-ti let, jak komunistickou, tak postkomunistickou, což je ve většině případů stále totéž. Výsledkem jeho práce, se kterou se teď můžete seznámit je poznání,  jakých privilegovaných civilních profesí dosáhli mnozí evidovaní pomahači StB, jejichž seznam vydaly Necenzurované noviny na základě stále existujících a stále používaných databází StB, spravovaných Ministerstvem vnitra, jejichž data narození jsou současně shodná s daty narození osob stejného jména, zařazených v předlistopadových a polistopadových encyklopediích jako výkvět našich národů.
Z morálního a lidského hlediska nezveřejňujeme jména těch, o kterých si myslíme, že již nežijí, vzhledem k jejich datům narození, kde se jedná o ročníky 1900 - 1919.
Jsme zvědavi, kolik ze zde uvedených příslušníků československé intelektuální elity bude žalovat bývalé důstojníky StB za zneužití pravomoci veřejného činitele v případech kdy prohlašují, že jimi byli zaevidovaní protiprávně a že jsou proto v registrech StB vedeni bezdůvodně. Anebo - KOLIK Z NICH SE DOKÁŽE POSTAVIT PROTI ŠPINAVÉ HRADNÍ HAVLOVSKÉ STOCE, zpochybňující z velmi osobních důvodů pravdivost zveřejněných seznamů spolupracovníků StB (viz. http://www.cibulka.cz/stblist/cesi.htm ) a přizná, že s StB opravdu spolupracovali? Buď a nebo. Teď konečně mají šanci!   PRAVDA OSVOBOZUJE.  SVÝM ŽIVOTEM, SMĚNĚNÝM ZA DOBRO PRO DRUHÉ, LZE ODČINIT VŠECHNO!


Údaje o jednotlivých osobách jsou čerpány z předlistopadových i polistopadových encyklopedií. Část 1. až 21. byla zveřejněna v Necenzurovaných novinách v ročnících 1995 a 1996. Bez jakékoli odezvy...

22. ČÁST


Kategorie: Tajní spolupracovníci - agenti:

Ján SENEŠ, nar. 3. 2. 1924, tajný spolupracovník-agent StB,
ev. č. 10351, krycí jméno SENČÍK, důvěrník StB, ev. č. 22295, krycí jméno JAKUB, paleontolog, geolog. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Petr SIKULA, nar. 15. 10. 1941, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 20465, O46507, krycí jméno KRAJINA, fotograf-Ostrava. Encyklopedie českých a slovenských fotografů 1993.

Karel SITA, nar. 27. 4. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 3442, 7593, 16759, 26157, 344288, 615788, krycí jméno BOHUMIL, kazatel církve bratrské. 1969-75 tajemník Rady církve bratrské. Církev bratrská-1980.

Jozef SLAMKA, nar. 17. 11. 1920, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 5630, 563008, krycí jméno SKALA, novinář. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Milan SLIMÁČEK, nar. 20. 9. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 12842, 284206, krycí jméno MILOŠ, hudební skladatel, zpěvák. Čeští skladatelé současnosti, 1985.
Boris SLOVÁK, nar. 22. 10. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 22637, krycí jméno OPAVAN, tanečník, choreograf. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Prof. Ing. Gustav SLÁDEK, DrSc., nar. 22. 6. 1928, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 10582, 058208, krycí jméno TATRA, ekonom. 1964-70 ved. kat. ekonomiky cestovního ruchu na VŠE Bratislava, od r. 1979 ved. kabinetu urban. ekonomiky, člen vlád. výboru pro cestovní ruch, člen mezinárodní asociace věd. expertů pro cestovní ruch v Berně. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Jaroslav SLÁDEK, nar. 16. 6. 1959, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 15892, 589288, krycí jméno JIŘÍ, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.
Josef SMOLKA, nar. 9. 10. 1929, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 24048, 404801, krycí jméno JOSEF, důvěrník StB, ev. č. 24048, krycí jméno JOSEF, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Vladimír SOBOLEVIČ, nar. 26. 3. 1928, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9257, 925704, krycí jméno VLADIMÍR, malíř, grafik. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Rudolf SOCHOR, nar. 1. 9. 1925, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14656, 465607, krycí jméno ADAM, důvěrník StB, ev. 14656, krycí jméno ADAM, muzikant-skladatel. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.
Ing. Vladimír SRNSKÝ, nar. 4. 7. 1924, tajný spolupracovník-agent StB, ev. 23913, krycí jméno VLADIMÍR, důvěrník StB, ev. č. 5286, krycí jméno VLADIMÍR, strojní inženýr. 1991-ředitel Chemoprojektu. Kdo je kdo 1991/92, N-Ž.

Prof. MUDr. Stefan SRŠEŇ, DrSc., nar. 14. 9. 1923, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2368, 236809, bez krycího jména, lékař a VŠ pedagog. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.
Ján STACHO, nar. 1. 1. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 12607, krycí jméno ROBERT, básník, překladatel. Encyklopédia slovenských spisovateľov P-Ž, 1984.

Drahoslav STEJSKAL, nar. 27. 4. 1962, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 24051, 405105, krycí jméno MOST, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.
Jan STEJSKAL, nar. 7. 11. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2629, 262988, krycí jméno JOSEF, důvěrník StB, ev. č. 2629, krycí jméno JOSEF, ekonom-předseda SBČS. Od r. 1986 člen ÚV KRK KSČ, ved. čs. delegace v Radě mez. bank. hospod. spolupráce. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Oldřich STODOLA, nar. 21. 5. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 11025, krycí jméno PRAVÝ, tanečník a baletní mistr-ND. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.


Miroslav STONIŠ, nar. 18. 6. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 13960, krycí jméno IVANA, básník-spisovatel. Slovník české literatury 1970-81, 1985.

Vladimír STUCHL, nar. 18. 4. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9881, krycí jméno MARTIN, básník-překladatel. Slovník české literatury 1970-81, 1985.

Ladislav SVOZIL, nar. 8. 5. 1958, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 26611, 661107, krycí jméno TOM, hokejista. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

JUDr. Vincent ŠABÍK, nar. 17. 9. 1937, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 23539, krycí jméno MIROSLAV, důvěrník StB, ev. č. 23539, krycí jméno MIROSLAV, literární publicista. 1969-70 šéfredaktor Revue světové literatury, 1970-72 ředitel, 1972-74 šéfredaktor vyd. Slovenský spisovatel. Encyklopédia slovenských spisovateľov P-Ž, 1984.

Jarmila ŠERÁ, nar. 10. 2. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 17117, 711788, krycí jméno JAREK, šachistka. Malá encyklopedie šachu-1989.

Jaroslav ŠEVČÍK, nar. 12. 5. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 36519, krycí jméno JARO, důvěrník StB, ev. č. 23002, 36519, krycí jména REŽISÉR a JARO, tanečník, choreograf, režisér. Malá československá encyklopedie-1988.

Ladislav ŠIMON, nar. 6. 4. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 18008, krycí jméno HRON, překladatel a literární vědec. Malá československá encyklopedie-1988.
ŠIMUTH ? ŠIMÚTH

Jozef ŠIMÚTH, nar. 21. 12. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 17705, krycí jméno MIRO LUKÁČ, důvěrník StB, ev. č. 17705, krycí jméno MIRO LUKÁČ, biolog. Od r. 1981 poslanec SN FS a člen předs. FS, od r. 1983 předseda strany Slov. obrody, od r. 1986 místopředseda FS. Malá československá encyklopedie-1988.


Ivan ŠIPOŠ, nar. 27. 3. 1927, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9443, 944308, krycí jméno HORSKÝ, psycholog. Od r. 1961 pracovník Ústavu exper. psychologie SAV, předseda Slovenské psychologické společnosti pri SAV. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.


Jiří ŠNEDERFLER, nar. 24. 4. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 36478, 647888, krycí jméno JIŘÍ, ekonom. 1991-prezident Církve Ježíše Krista svatého posledních dnů v Československu. Kdo je kdo 1990-92, N-Ž.

Rudolf ŠTEIS, nar. 10. 10. 1925, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 13577, krycí jméno ALLAN, architekt. Od r. 1978 místopředseda Svazu slovenských architektů. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.


RNDr. Ján ŠTOHL, CSc., nar. 26. 7. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 19971, krycí jméno KOZMOS, důvěrník StB, ev. č. 19971, krycí jméno KOZMOS, astronom. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Ctibor ŠTÍTNICKÝ, nar. 6. 9. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 5316, 531608, krycí jméno SOKOL, básník,překladatel. 1959-60, 1963-69 ředitel vyd. Slovenský spisovatel, 1960-63 šéfredaktor Kult. života, 1969-70 ředitel Čs. filmu v Bratislavě a nám. ředitele Čs. filmu v Praze. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

MUDr. Stanislav ŠVADLENA, nar. 18. 5. 1952, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 31945, 194501, krycí jméno ŠIMON, důvěrník StB, ev. č. 31945, krycí jméno ŠIMON, muzikant-skupina Babalet. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1991.

Dobroslav ŠVAŘÍČEK, nar. 1. 10. 1939, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 41957, krycí jméno ALEŠ, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Jan ŠVÁBENICKÝ, nar. 18. 11. 1941, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 30345, krycí jméno SENÁTOR, ČSL. Kurýr 36/1990.

Prof. PhDr. Elemír TERRAY, CSc., nar. 6. 8. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 13880, 13880, krycí jméno GEORG, germanista, VŠ pedagog. Od r. 1966 ved. kat. germanistiky a nordistiky, od r. 1975 předseda bilaterální komise germanistov ČSSR-NDR, člen našich a zahraničních věd. společností, přednášel na univerzitách v NDR, NSR a Velké Británii. Encyklopédia Slovenska-1981.


23. ČÁST

Kategorie: Tajní spolupracovníci - agenti:

Břetislav TETERA, nar. 24. 12. 1937, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14959, krycí jméno BŘÍZA ROBERT, herec. 1991-ředitel divadla v Karlových Varech. Kdo je kdo 1991/92, N-Ž.

Jiří TOMEK, nar. 7. 2. 1944, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 11202, krycí jméno OGAR, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.
Otta TREFNÝ i Otto T.

Doc. MUDr. Otto TREFNÝ, nar. 9. 2. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 7860, 786004, 12947, 294704, krycí jména JARDA a OSKAR, důvěrník StB, ev. č. 12947, krycí jméno JARDA, lékař hokejové reprezentace, primář II. chirurg. odd. Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, od r. 1981 SL FS. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Ing. Jaroslav TRHLÍK, nar. 22. 2. 1941, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14367, krycí jméno KALIVODA. Začátkem 9O. let tajemník Městského úřadu Rožňov pod Radhoštěm. Telefonní seznam starostů a tajemníků měst a obcí okresu Vsetín. Český týdeník 64/95 z 11. 8. 1995.

Ogňan TULEŠKOV, nar. 5. 7. 1935, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 10497, krycí jméno PETŘÍK. 1994 předseda KDH-frakce KDU-ČSL. Kurýr 36/1990.

Ing. Jaroslav TŮMA, nar. 10. 10. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 21500, krycí jméno SOCHOR, ekonom. 1991-1. místopředseda ČSSD. Kdo je kdo 1991/92, N-Ž.

Kurt UBERAL, nar. 1. 3. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14416, krycí jméno REGIA, důvěrník StB, ev. č. 26019, krycí jméno REGIA, novinář, basketbalista, basketbalový tréner a rozhodčí. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

Richard UHER, nar. 25. 5. 1942, tajný spolupracovník-agent StB, ev. 12217, 221702, krycí jméno HOFMAN, básník. Slovník české literatury 1970-81, 1985.

Petr ULRYCH, nar. 21. 2. 1944, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 20211, 021106, krycí jméno SAMOROST, muzikant, zpěvák, textař, vedoucí skupiny Javory. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Prof. Ing. Ladislav UNČOVSKÝ, DrSc., nar. 18. 12. 1929, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14239, krycí jméno RADON, ekonom, VŠ pedagog. 1973-76 předseda Slovenské kybernetické společnosti pri SAV v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

Sergej USAČEV, nar. 15. 12. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 10019, krycí jméno DOCENT, fyzik, VŠ pedagog. Od r. 1980 prorektor UK Bratislava. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

Pavel VACULÍK, nar. 21. 1. 1949, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 31375, 137588, krycí jméno BOREC, hudební skladatel. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Oldřich VEJVODA, nar. 14. 2. 1948, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 7232, 36935, krycí jméno LORD, novinář, TV moderátor, zpravodaj ČST v USA, Francii, Velké Británii. Malá československá encyklopedie S-Ž, 1987.

František VELECKÝ, nar. 8. 3. 1934, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 23537, krycí jméno DETVAN, herec. Encyklopédia filmu-1993.

Jiří VESELÝ, nar. 30. 5. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 20728, 47604, 072888, 760401, krycí jméno ŠACHISTA. Malá encyklopedie šachu-1989.

Jozef VEĽKÝ, nar. 29. 10. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 3444, 344408, krycí jméno JAVOR, důvěrník StB, ev. č. 20546, krycí jméno MALÝ, literární publicista. Od r. 1984 ředitel Slovenského filmového ústavu. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

Milan VIDLÁK, nar. 31. 8. 1951, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 24354, 32241, 224106, 435406, krycí jméno JIRKA, klavírista, skladatel, hudební režisér v rozhlase. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Josef VONDRÁČEK, nar. 5. 10. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9613, krycí jméno HÜBNER, herec-Činoherní klub Praha. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Bedřich VOTRUBA, nar. 11. 10. 1922, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 16948, krycí jméno ROMAN, důvěrník StB, ev. č. 10068, 16948, krycí jména ROMAN, výtvarník. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

PhDr. Jozef VOZÁR, CSc., nar. 11. 11. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 16267, krycí jméno VOJTO, důvěrník StB, ev. č. 16267, krycí jméno VOJTO, archivář a historik-Ústav hist. věd v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

Rudolf VYSKOČIL, nar. 19. 4. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14416, 441688, krycí jméno PROVAZNÍK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Karel VŮJTEK, nar. 22. 8. 1946, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 12621, krycí jméno DALIMIL, básník. Slovník české literatury 1970-81, 1985.

Ladislav VÁŇA, nar. 9. 3. 1941, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 20766, 076688, krycí jméno DANIEL, televizní režisér, scenárista. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Milan VÍCH, nar. 6. 7. 1947, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 17273, 727305, krycí jméno VÁVRA, důvěrník StB, ev. č. 17273, krycí jméno VÁVRA. 1991-ředitel VÚ sklářského Hradec Králové. Kdo je kdo 1991/92, N-Ž.

Ernest WELSZAR, nar. 3. 3. 1943, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 26945, 694507, krycí jméno FRIEDRICH, kazatel Církve bratrské. Církev bratrská-1980.

Jiří WINTER-Neprakta, nar. 12. 7. 1924, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 282, 24082, 28288, krycí jméno GRÁF, důvěrník StB, ev. č. 24082, krycí jméno GRÁF, malíř, karikaturista. Kniha-přítel člověka, člověk-přítel knihy, 1989.

Zdeněk ZÁHALKA, nar. 6. 6. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4362, 436288, krycí jméno MUZIKANT, důvěrník StB, ev. č. 4362, krycí jméno MUZIKANT, hudebník-trubka. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Jaroslav ZAJÍČEK, nar. 11. 4. 1928, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 20599, 059901, krycí jméno KAREL, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Jitka ZELENOHORSKÁ, nar. 11. 11. 1946, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 21603, krycí jméno KATEŘINA, herečka. Encyklopédia filmu-1993.

Ľuboš ZEMAN (Ľubomír ZEMAN), nar. 2. 6. 1949, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 18922, krycí jméno IVO, důvěrník StB, ev. č. 18922, krycí jméno IVO, textař, hudební publicista. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Ing. Zdeno ZIBRÍN, nar. 2. 5. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 645, 64509, bez krycího jména, horolezec. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

Květoslav ZNAMENÁČEK, nar. 18. 3. 1927, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 12546, krycí jméno VRBA, důvěrník StB, ev. č. 8228, krycí jméno VRBA, šachový funkcionář, vedoucí reprezentačních družstev. Malá encyklopedie šachu-1989.

Vladimír ŽIDLICKÝ, nar. 26. 7. 1945, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 26982, krycí jméno ČERNÝ, fotograf. Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Kategorie - agenti:

Čestmír ADAM, nar. 10. 3. 1924, agent StB, ev. č. 4730, krycí jméno EVA. Od r. 1976 člen předs. a místopředseda SN FS, člen ÚV NF ČSSR, od r. 1977 člen předsednictva ÚV Čs. strany socialistické. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

( ASNNIS )

Rudolf ASMUS, nar. 30. 10. 1921, agent StB, ev. č. 10670, krycí jméno RUDA, operní pěvec. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Zdeněk BARTÁK, nar. 13. 7. 1928, agent StB, ev. č. 9254, krycí jméno ZDENĚK, muzikant, vedoucí souboru. Od r. 1972 hudební redaktor v rozhlase. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.


24. ČÁST


Kategorie - agent:

Jiří BENEŠ, nar. 6. 5. 1921, agent StB, ev. č. 5432, krycí jméno BUDÍNSKÝ, důvěrník StB, ev. č. 7253, krycí jméno BUDÍN, technik. Od r. 1981 stálý poradce Mezinárodní federace pro automatizaci řízení (IFA). Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Lubomír HAVLÁK, nar. 27. 12. 1921, agent StB, ev. č. 5683, krycí jméno LÁĎA, opěrní pěvec. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Václav HAVLÍK, nar. 11. 10. 1921, agent StB, ev. č. 584, krycí jméno VAŠEK, jevištní výtvarník. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Milan HEGAR, nar. 8. 5. 1921, agent StB, ev. č. 1672, krycí jméno MILAN, knižní grafik. Současná typografie-1981.

Pavel HLAVA, nar. 25. 6. 1924, agent StB, ev. č. 5480, krycí jméno HERMES, sklářský výtvarník. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Luboš HOMOLA, nar. 10. 9. 1928, agent StB, ev. č. 2261, krycí jméno UMĚLEC, vodič loutky Spejbla. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Doc. Ing. Pavol HORŇÁK, DrSc., nar. 8. 1. 1943, agent StB, ev. č. 12745, krycí jméno HORA, důvěrník StB, ev. č. 39417, krycí jméno PROFESOR, elektrotechnik, VŠ pedagog-Bratislava. 1965-studium v Moskvě. Encyklopédia Slovenska T-Ž (dodatky), 1982.

František HYNEK, nar. 9. 4. 1922, agent StB, ev. č. 8671, krycí jméno PLÁNÍČEK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Vladimír JANOUŠEK, nar. 30. 1. 1922, agent StB, ev. č. 5293, 10466, krycí jméno VLADIMÍR, sochař. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Vojtěch JASNÝ, nar. 30. 11. 1925, agent StB, ev. č. 8252, krycí jméno ONDŘEJ, filmový režisér. Od r. 1969 v USA. Blesk-30. 11. 1992.

Zdeněk JEŘÁBEK, nar. 16. 6. 1930, agent StB, ev. č. 11857, krycí jméno JONÁŠ, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Ladislav JÁSEK, nar. 16. 11. 1929, agent StB, ev. č. 5032, krycí jméno LÁĎA, houslista. 1959-62 prof. housl. hry a univ. v Adelaide v Austrálii. Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory-1964.

Dimitrij KADRNOŽKA, nar. 29. 10. 1923, agent StB, ev. č. 4822, krycí jméno PEPA, malíř, grafik. 1965-73 profesor a děkan Havanské školy umění na Kubě. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Přemysl KARÁSEK, nar. 11. 2. 1930, agent StB, ev. č. 5845, krycí jméno REDAKCE, fotograf. 1993-vedoucí firmy PROFITFOTO. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Radko KASKA, nar. 23. 2. 1928, agent StB, ev. č. 2949, krycí jméno ASPIRANT. Od r. 1971 ministr vnitra ČSSR a člen ÚV KSČ.

Pavel KOHOUT, nar. 20. 7. 1928, agent StB, ev. č. 3567, krycí jméno OLEK, básník, Charta 77. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století-1994.

Anna KRAUSOVÁ-MAJEROVÁ, nar. 24. 10. 1933, agent StB, ev. č. 5679, krycí jméno ARCHITEKT, sportovní gymnastka a rozhodčí. Malá encyklopedie olympijských her-1982.

Otto KUNZ, nar. 9. 9. 1921, agent StB, ev. č. 9549, krycí jméno KUBÍK, důvěrník StB, ev. č. 5399, 18844, kryci jména KUBÍK, OTTO KUBÍK, právník, VŠ pedagog. 1977-ředitel Ústavu státu a práva ČSAV. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Helena LOUBALOVÁ, nar. 6. 12. 1927, agent StB, ev. č. 6843, krycí jméno NITUŠKA, zpěvačka-operety, muzikály. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Břetislav LUDVÍK, nar. 2. 2. 1920, agent StB, ev. č. 4565, krycí jméno BŘETISLAV, důvěrník StB, ev. č. 23509, krycí jméno BŘETISLAV, houslista. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Jiří MIKULA, nar. 19. 1. 1926, agent StB, ev. č. 10485, krycí jméno MALÍŘ, malíř, grafik, ilustrátor. Od r. 1985-rektor VŠUP. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Richard MÜLLER, nar. 6. 9. 1961, agent StB, ev. č. 25920, krycí jméno HEREC, zpěvák. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Doc. RNDr. Josef NAGY, CSc., nar. 31. 8. 1932, agent StB, ev. č. 4814, krycí jméno JARDA, matematik. 1991-ředitel Odboru vysokých škol MŠMT ČR. Kdo je kdo 1991/92, N-Ž.

Leoš NEBOR, nar. 13. 2. 1930, agent StB, ev. č. 3583, krycí jméno LEOŠ, fotograf, novinář, výtvarník. Kdo je kdo 1991/92, N-Ž, 1991.

Jaroslav NOVÁK, nar. 21. 3. 1935, agent StB, ev. č. 22279, krycí jméno KOVÁK, prozaik, editor. Od r. 1960 v brněnském nakladatelství BLOK, v 90. letech jeho ředitel. Slovníček současných brněnských spisovatelů-1994.

Jiří PROCHÁZKA, nar. 19. 6. 1921, agent StB, ev. č. 9293, krycí jméno VLTAVAN, muzikant, vedoucí souboru. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Jaroslav PROKOPEC, nar. 16. 4. 1923, agent StB, ev. č. 10400, krycí jméno SUCHÝ, lékař, VŠ pedagog. Od roku 1971 ministr zdravotnictví ČSR, poslanec ČNR, člen Výkonní rady Světové zdravot. organizace. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

PhDr. Ján STARŠÍ, CSc., nar. 17. 10. 1933, agent StB, ev. č. 3408, krycí jméno KAREL, hokejista, tréner hokejové reprezentace. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Josef STÁREK, nar. 8. 3. 1922, agent StB, ev. č. 807, krycí jméno PAVEL, fotbalový rozhodčí a funkcionář. Malá encyklopedie fotbalu-1984.

František TIKAL, nar. 18. 7. 1933, agent StB, ev. č. 3206, krycí jméno HOKEJISTA, hokejista, tréner. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Zdeněk TMEJ, nar. 5. 7. 1920, agent StB, ev. č. 8280, krycí jméno PETR, fotograf. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Jan TŘÍSKA, nar. 4. 11. 1936, agent StB, ev. č. 5680, krycí jméno TOMAN, herec, od 80. let v USA. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století-1994, Encyklopédia filmu-1993.

Zdeněk VESELÝ, nar. 1. 10. 1927, agent StB, ev. č. 821, krycí jméno TICHÝ, spisovatel. Slovník české literatury 1970-1981, 1985.

Václav VOKÁL, nar. 24. 11. 1933, agent StB, ev. č. 6765, krycí jméno VESLAŘ, kanoista. Malá encyklopedie olympijských her-1982.

Jiří VRŠŤALA, nar. 31. 7. 1920, agent StB, ev. č. 9947, krycí jméno FERDA, herec. Encyklopédia filmu-1993.

Ladislav VYCHODIL, nar. 28. 2. 1920, agent StB, ev. č. 17009, krycí jméno LACO, scénický výtvarník, pedagog a profesor na VŠMU. 1969-přednášel v Havaně, 1974-přednášel v USA a Mexiku. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

Stanislav VYSKOČIL, nar. 25. 6. 1920, agent StB, ev. č. 3238, krycí jméno OPERETA, divadelní režisér. 1953-56 ředitel divadla J. Wolkera, 1963-76 ředitel Městského divadla v Příbrami. Malá československá encyklopedie, Š-Ž, 1987.

Antonín WINTER, nar. 15. 2. 1934, agent StB, ev. č. 2601, krycí jméno KRISTIAN, spisovatel-detektivky. Slovník české literatury 1970-81, 1985.

Josef ZEMAN, nar. 19. 3. 1922, agent StB, ev. č. 8530, krycí jméno JOSEF, architekt-Praha. Kdo je kdo v architektuře-1993.

Karel ZVOLSKÝ, nar. 4. 3. 1927, agent StB, ev. č. 131, krycí jméno KÁJA, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Vladimír ČERNICKÝ, nar. 29. 5. 1929, agent StB, ev. č. 10064, krycí jméno STRÁNSKÝ, architekt. 1991-ved. ateliéru Zdravoprojektu Praha. Kdo je kdo 1991/92, A-M, 1991.

Ing. Vladimír ŠIPLER, CSc., nar. 11. 6. 1927, agent StB, ev. č. 11193, krycí jméno SVOBODA, architekt. 1977-90 VÚ výstavby a architektury Praha. Kdo je kdo v architektuře-1993.

Jaroslav ŠTERZL, nar. 2. 5. 1925, agent StB, ev. č. 10072, krycí jméno BIOLOG, lékař-imunolog, mikrobiolog, VŠ pedagog na UK, člen korespondent ČSAV. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.


25. ČÁST

Kategorie - důvěrníci:

Jiří ADAMEC, nar. 9. 3. 1948, důvěrník StB, ev. č. 21704, 24669, krycí jména ADAM, režisér. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Peter ANDRUŠKA, nar. 17. 7. 1943, důvěrník StB, ev. č. 37669, krycí jméno ZVÄZÁK, básník a spisovatel. Od r. 1979 zástupce šéfredaktora Slovenské pohľady. Encyklopédia slovenských spisovateľov, A-O, 1984.

Doc. PdDr. Eugénia BAJZÍKOVÁ, CSc., nar. 28. 1. 1937, důvěrník StB, ev. č. 39708, krycí jméno JAZYK, jazykovědkyně, VŠ pedagog-Bratislava. Od r. 1980 ved. kat. slov. jazyka. Encyklopédia Slovenska T-Ž, (dodatky), 1982.

Josef BALÁŽ, nar. 14. 3. 1923, důvěrník StB, ev. č. 20297, krycí jméno TAJNÝ, malíř, grafik, ilustrátor. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Prof. Ondrej BALÁŽ, nar. 6. 5. 1922, důvěrník StB, ev. č. 17347, krycí jméno PEDAGOG, VŠ pedagog. Od r. 1982 ředitel Ústavu experiment. pedagogiky SAV v Bratislavě. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

ThDr. Ondrej BARTHO, nar. 2. 4. 1920, důvěrník StB, ev. č. 13181, krycí jméno BYSTRICKÝ, evangelický kněz. Od r. 1952 gen. tajemník slovenské evangelické církve, 1962-69 tajemník Ekumenické rady v ČSSR. Encyklopédia Slovenska T-Ž, (dodatky), 1982.

JUDr. František BARTOŠEK, nar. 28. 8. 1921, důvěrník StB, ev. č. 20804, krycí jméno BORIS, novinář. Od r. 1969 šéfredaktor Večerníku v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

Andrej BARČÁK, nar. 26. 10. 1946, důvěrník StB, ev. č. 25964, krycí jméno FIN. 1990-ministr zahraničního obchodu, ředitel Motokovu. 1993-ředitel General Motors pro východní Evropu. Mladá fronta-4. 12. 1989.

Doc. RNDr. Oliver BAŠOVSKÝ, CSc., nar. 28. 12. 1930, důvěrník StB, ev. č. 13547, krycí jméno BAČA, geograf, VŠ pedagog-Bratislava. Od r. 1975 ved. kat. Region. geografie UK v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska, A-D, 1977.

Břetislav BENDA, nar. 23. 12. 1925, důvěrník StB, ev. č. 46466, krycí jméno CAMEL, VŠ pedagog-ČVUT, akademik ČSAV, od r. 1983 předseda Ústř. rady Čs. věd. technické společnosti. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Josef BERÁNEK, nar. 22. 5. 1942, důvěrník StB, ev. č. 20178, krycí jméno HRABĚ, hokejista. Od r. 1983 vedoucí Telovýchov. zařízení Litvínov. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Prof. Ing. Milan BIELEK, DrSc., nar. 25. 6. 1938, důvěrník StB, ev. č. 39476, krycí jméno DOM, stavební inženýr, VŠ pedagog. Od r. 1980 děkan SVŠT v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska, (dodatky), T-Ž, 1982.

Viktor BLAHO, nar. 27. 7. 1920, důvěrník StB, ev. č. 19149, krycí jméno VIKTOR, herec-Nová scéna v Bratislavě. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Josef BLÁHA, nar. 8. 6. 1924, důvěrník StB, ev. č. 41118, krycí jméno TITUS, herec. Encyklopédia filmu-1993.

JUDr. Jozef BOBOK, pseud. Peter SEVER, nar. 11. 7. 1924, důvěrník StB, ev. č. 23319, krycí jméno DOKTOR, spisovatel. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež-1978.

Jaroslav BOCHOŘÁK, nar. 8. 6. 1957, důvěrník StB, ev. č. 38804, krycí jméno INGE, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Doc. Ing. Vít BOJŇANSKÝ, DrSc., nar. 25. 5. 1921, důvěrník StB, ev. č. 17280, krycí jméno VÍT, mykolog, virolog. 1965-expert na Kubě, 1969-70 v USA. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.
BORY ? BÓRY ?


Ján BÓRY, nar. 17. 11. 1924, důvěrník StB, ev. č. 14211,
krycí jméno Bory, ředitel polnohospodárského zásobování a nákupu GRT v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.


Zdeněk BOUBELÍK, nar. 8. 6. 1946, důvěrník StB, ev. č. 21380, krycí jméno BOUZEK, tanečník, choreograf. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Karel BOUŠEK, nar. 17. 7. 1922, důvěrník StB, ev. č. 3286, krycí jméno DÍL, básník. Od r. 1977 šéfredaktor nakladatelství ODEON. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Prof. Koloman BOĎA, nar. 4. 4. 1927, důvěrník StB, ev. č. 19567, krycí jméno KURA, veterinář, VŠ pedagog Košice, ředitel ústavu, člen ÚV KSČ, člen korespondent ČSAV. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Jiří BRABEC, nar. 2. 7. 1940, důvěrník StB, ev. č. 30029, krycí jméno KAPELNÍK, vedoucí skupiny Country beat. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Zdeněk BRADÁČ, nar. 26. 6. 1928, důvěrník StB, ev. č. 16892, krycí jméno ČADA, historik. Kdo je kdo 1991/92, 1991.


Ivan BREZNEN, nar. 12. 4. 1961, důvěrník StB, ev. č. 47182, krycí jméno JERGUŠ, ředitel CKM Praha. Kdo je kdo 1991/92, A-M, 1991. CK TRAVELA (vytuneloval jí)


Albín BRUNOVSKÝ, nar. 25. 12. 1935, důvěrník StB, ev. č. 24372, krycí jméno BRUNO, malíř, grafik. Od roku 1970 docent na VŠVU. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

Jozef BRUNOVSKÝ, nar. 26. 2. 1922, důvěrník StB, ev. č. 25661, krycí jméno LOVEC. 1944-velitel 2. Čs. partyzánské brigády, ředitel stavebního závodu v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

Jiří BYDŽOVSKÝ, nar. 25. 3. 1926, důvěrník StB, ev. č. 28361, krycí jméno ECHO, publicista, od r. 1961 redaktor Pravdy. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.
Vratislav BĚLSKÝ, bar. 5. 5. 1924, důvěrník StB, ev. č. 16545, krycí jméno MUZIKANT, cembalista a varhaník, ředitel LŠU Šlapanice. Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory-1964.

František CIESAR, nar. 4. 10. 1928, důvěrník StB, ev. 18979, krycí jméno KAZATEĽ, kazatel Církve bratrské. Od roku 1968 předseda předsednictva Církve bratrské na Slovensku. Církev bratrská-1980.Ivan CVRKAL, nar. 21. 6. 1934, důvěrník StB, ev. č. 29169, krycí jméno MAJOR, literární publicista, překladatel. Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O, 1984.

Roman CÍLEK, nar. 4. 3. 1937, důvěrník StB, ev. č. 19935, krycí jméno SVOBODA, spisovatel-literatura faktu. Slovník české literatury 1970-81, 1985.

Ing. Jan ČERMÁK, DrSc., nar. 24. 12. 1939, důvěrník StB, ev. č. 3071, krycí jméno HONZA, chemik, člen korespondent ČSAV. Od r. 1991 ředitel Ústavu teoret. základů chem. techniky ČSAV. Kdo je kdo 1991/92, A-M, 1991.

Prof. PhDr. Vladimír ČERNUŠÁK, CSc., nar. 25. 11. 1921, důvěrník StB, ev. č. 37782, krycí jméno STARÝ, VŠ pedagog, předseda Slovenského olympijského výboru. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

František ČERNÍK, nar. 3. 6. 1953, důvěrník StB, ev. č. 25327, krycí jméno ČERT, hokejista. Generální manažer-Vítkovice. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Ing. arch. Oldřich ČERNÝ, nar. 23. 3. 1924, důvěrník StB, ev. č. 25198, krycí jméno ARCHITEKT, architekt. Kdo je kdo v architektuře-1993.

pokračovat v přepisu !!!!!! xxxxxxXXXX


Ing. Milan ČÍČEL, nar. 18. 3. 1942, důvěrník StB, ev. č. 31499, krycí jméno DIAKON, elektrotechnický inženýr v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska T-Ž, (dodatky), 1982.

PhDr. Lubomír ČÍŽEK, nar. 7. 5. 1932, důvěrník StB, ev. č. 19641, krycí jméno MLADÝ, publicista. Od r. 1979 šéfredaktor Hl. redakce hud. vysílání ČST Praha. Malá československá encyklopedie A-Č, 1984.

Prof. Ing. Michal DANIŠ, CSc., nar. 17. 9. 1927, důvěrník StB, ev. č. 18935, krycí jméno KADLEC, geodetický kartograf, VŠ pedagog. 1974-76 ředitel zahran. odboru Ministerstva školstva SSR. Encyklopédia Slovenska T-Ž, (dodatky), 1982.

RNDr. Imrich DAUBNER, DrSc., nar. 11. 9. 1931, důvěrník StB, ev. č. 17394, krycí jméno IMRO, zástupce ředitele Centra biologicko-ekologických věd SAV. Vesmír-5/1985.

Ladislav DECZI, nar. 29. 3. 1938, důvěrník StB, ev. č. 25955, krycí jméno KUBA, trumpetista, vedoucí souboru. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Igor DIBÁK, nar. 5. 7. 1947, důvěrník StB, ev. č. 24390, krycí jméno IGOR, hudební skladatel. Od r. 1979 šéfredaktor Hlavní redakce hud. vysílání Čs. rozhlasu v Bratislavě. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.


Kategorie - důvěrníci:

Zdeněk DIENSTBIER, nar. 30. 5. 1926, důvěrník StB, ev. č. 23650, krycí jméno VĚDEC. Od prosince 1988 předseda Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci, VŠ pedagog. Mladá fronta-18. 12. 1989.

Ing. Karol DLOUHÝ, nar. 16. 9. 1922, důvěrník StB, ev. č. 11700, krycí jméno NOVINÁR, novinář, překladatel. 1968-70 korespondent ČSTK v USA. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

Vladimír DOLÍNEK, nar. 22. 11. 1935, důvěrník StB, ev. č. 37411, krycí jméno IVAN, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

František DOSTÁL, nar. 21. 7. 1938, důvěrník StB, ev. č. 25040, krycí jméno FRANTA, fotograf. Encyklopedie českých a slovenských fotografů - 1993.

Miloslav DOUBRAVA, nar. 25. 7. 1944, důvěrník StB, ev. č. 31989, krycí jméno DOUBEK, televizní scenárista a moderátor, studio Jezerka, studio Kamarád. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

RNDr. Ján DRDOŠ, DrSc., nar. 6. 1. 134, důvěrník StB, ev. č. 20393, krycí jméno DANO, geograf v Bratislavě. Od r. 1976 vedoucí odd. geosystémov a živ. prostredia geografického ústavu SAV v Bratislavě, od r. 1978 předseda Slovenskej geografickej spoločnosti. Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky, 1982.

Timotej DUBROVAY, nar. 31. 8. 1927, důvěrník StB, ev. č. 1829, 24084, krycí jméno TIMUR, ekonom. 1962-71 bankovní expert a reprezentant na Kubě a Indonésii. Od r. 1971 gen. ředitel Československé obchodní banky v Praze, předseda konsorcia jihoslovanských a československých bank. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

Prof. MUDr. Milan DVOŘÁK, nar. 19. 8. 1930, důvěrník StB, ev. č. 23985, krycí jméno MÍLA, lékař, histolog a embryolog, VŠ pedagog-Brno. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Miroslav DVOŘÁK, nar. 11. 10. 1951, důvěrník StB, ev. č. 11804, krycí jméno ČTVERÁK, hokejista. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Pavel DVOŘÁK, nar. 13. 5. 1937, důvěrník StB, ev. č. 22421, krycí jméno UMELEC, spisovatel-literatura faktu. Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O, 1989.

Ladislav DVOŘÁČEK, nar. 27. 6. 1923, důvěrník StB, ev. č. 5323, krycí jméno LÁĎA, filatelista. Od r. 1965 předseda Svazu československých filatelistů, člen ÚV NF ČSSR. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Ing. Milan DZUBÁK, CSc., nar. 15. 4. 1926, důvěrník StB, ev. č. 3188, krycí jméno HORA, hydrolog. Od r. 1974 ředitel Ústavu hydrologie a hydrauliky SAV a od r. 1975 ved. kat. hydromeliorácií SVŠT v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977.

Martin ĎURINDA, nar. 8. 11. 1961, důvěrník StB, ev. č. 37322, krycí jméno TUBA, hudebník-vedoucí skupiny TUBLATANKA. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Miroslav EICHLER, nar. 12. 3. 1932, důvěrník StB, ev. č. 18985, krycí jméno MÍLA, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Květa ERETOVÁ, provdaná Jeništová, nar. 21. 10. 1926, důvěrník StB, ev. č. 21918, bez krycího jména, šachistka. Malá encyklopédia šachu-1989.

Milan ETLÍK, nar. 19. 3. 1927, důvěrník StB, ev. č. 23278, krycí jméno HOBOJ, hudebník-klarinet, hudební pedagog, profesor na AMU. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Ing. Ján FELLEGI, CSc., nar. 9. 3. 1929, důvěrník StB, ev. č. 15079, krycí jméno CHEMIK, chemik. Od r. 1975 expert OSN v Indii. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Eduard FISCHER, nar. 24. 11. 1930, důvěrník StB, ev. č. 12895, krycí jméno DAVID, dirigent. 1957-69 šéfdirigent St. symf. orch. ve Zlíně, od r. 1974 šéfdirigent orch. v Žilině. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Eva FISCHEROVÁ, nar. 20. 9. 1922, důvěrník StB, ev. č. 8321, bez krycího jména, klavíristka, VŠ pedagožka-Bratislava. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Jaroslav FIXA, nar. 2. 4. 1929, důvěrník StB, ev. č. 5577, krycí jméno FÍK, dramaturg a šéf činohry ND. 1970-80 ved. div. odd. Ministerstva kultury ČSR. Národní divadlo a jeho predchůdci-1988.

Emil FLAŠKA, nar. 12. 9. 1920, důvěrník StB, ev. č. 13137, krycí jméno EMIL, novinář. 1962-72 tisk. tajemník ministra průmyslu SSR, od r. 1972 zástupce šéfredaktora deníku PRÁCA. Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky, 1982.

Oldřich FLOSMAN, nar. 5. 4. 1925, důvěrník StB, ev. č. 3465, krycí jméno HUDEBNÍK, hudební skladatel. Skladatelé dneška-1961.

Anton FROLO, nar. 20. 4. 1934, důvěrník StB, ev. č. 13303, krycí jméno TRÉNER, házenář, tělovýchovný pedagog. 1967-mistr světa. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

JUDr. Jozef FUKATSCH, nar. 27. 12. 1924, důvěrník StB, ev. č. 37611, krycí jméno STAREC, novinář. 1966-69 zpravodaj ČTK v Havaně, od r. 1980 časopis Zápisník. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Marián GAJDOŠ, nar. 8. 5. 1958, důvěrník StB, ev. č. 19167, krycí jméno HEREC, herec-činohra ŠD Košice. Encyklopédia dramatických umení Slovenska A-L, 1989.

Rudolf GALO, nar. 1. 7. 1930, důvěrník StB, ev. č. 5782, krycí jméno BOBOT, sportovní komentátor. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Doc. Ing. Ján GARAJ, DrSc., nar. 11. 3. 1934, důvěrník StB, ev. č. 22319, krycí jméno CHEMIK, chemik-VŠ pedagog Bratislava. Od r. 1972 ved. kat. anal. chemie na SVŠT. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Igor GAŽÍK, nar. 15. 8. 1960, důvěrník StB, ev. č. 17251, krycí jméno GARDE, šachista. Malá encyklopedie šachu-1989.

Prof. Ján GAŽO, nar. 3. 8. 1929, důvěrník StB, ev. č. 16319, krycí jméno JÁN, chemik, člen korespondent ČSAV. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Pavol GLESK, nar. 30. 1. 1931, důvěrník StB, ev. č. 31256, krycí jméno PAVOL, atletický tréner a funkcionář. Malá encyklopedie atletiky-1990.

Anna GRMELOVÁ, nar. 31. 1. 1926, důvěrník StB, ev. 22237, krycí jméno STELA, grafička a ilustrátorka. Současné exlibris-1979.

Ing. Gustav GUBA, CSc., nar. 3. 5. 1936, důvěrník StB, ev. č. 15325, krycí jméno ŠÉF, chemik. Od r. 1960 VÚ pre petrochémiu Nováky. Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky, 1982.

Anton HABOVŠTIAK, nar. 22. 9. 1924, důvěrník StB, ev. č. 14530, krycí jméno TONY, spisovatel, jazykovědec. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež-1978.

Pavol HAMMEL, nar. 7. 12. 1948, důvěrník StB, ev. č. 20044, krycí jméno PRÁVNIK, zpěvák. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Dušan HANÁK, nar. 27. 4. 1938, důvěrník StB, ev. č. 21381, krycí jméno HUMAJ, režisér. Encyklopédia filmu-1993.

Emil HANÁK, nar. 2. 6. 1939, důvěrník StB, ev. č. 29911, krycí jméno EMIL, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Antonín HARDT, nar. 5. 8. 1935, důvěrník StB, ev. č. 25872, krycí jméno TONDA, herec. Od r. 1980 ředitel Hud. divadla v Karlíně. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Ing. Ladislav HARVAN, CSc., nar. 26. 2. 1931, důvěrník StB, ev. č. 16508, krycí jméno RAVAN, lyžar, lyžarský funkcionář. Malá encyklopedie lyžování-1987.

Ing. Ivan HAVASSY, CSc., nar. 1. 7. 1925, důvěrník StB, ev. č. 12401, krycí jméno ROMEO, biochemik, VŠ pedagog-Košice. Od r. 1969 ved. odd. biochemie Veter. fak. VŠP Košice. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Prof. Ing. Peter HERMAN, CSc., nar. 5. 5. 1932, důvěrník StB, ev. č. 3854, bez krycího jména, ekonom, VŠ pedagog. 1972-80 prorektor VŠD Žilina, od r. 1980 zást. řed. Ústavu marxizmu-leninizmu na VŠD Žilina, funkcionář okr. stran. orgánů. Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky, 1982.

Milan HLADKÝ, nar. 7. 11. 1925, důvěrník StB, ev. č. 37378, krycí jméno HANULA, architekt. 1968-primátor Bratislavy, 1969-ministr výstavby a techniky SSR. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

27. ČÁST

Kategorie - důvěrníci:

Ján HLUCHÝ, nar. 7. 2. 1925, důvěrník StB, ev. č. 26918, krycí jméno GABRIEL, basketbalista, tréner. 1958-71 tréner československé ženské reprezentace, v 70. letech tréner rakouské reprezentace. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Ing. Ivan HLÁSNIK, CSc., nar. 27. 12. 1929, důvěrník StB, ev. č. 29180, krycí jméno ROVNÝ, elektrotechnik. 1964-68 ředitel elektrotech. ústavu SAV v Bratislavě, 1968-70 vědecká stáž ve středisku jad. výzkumů v Saclay va Francii, 1971-76 ved. odd. supravodičů, od r. 1976 ved. odboru supravodivosti. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Petr HOJER, nar. 4. 10. 1940, důvěrník StB, ev. č. 16772, krycí jméno NÁMĚSTEK. 1976-80 ředitel výroby gen. řed. Chemopetrol Praha, 1980-86 ředitel Chem. závodů v Litvínově, od r. 1986 ministr průmyslu ČSSR.

Martin HOLÝ, nar. 11. 8. 1931, důvěrník StB, ev. č. 16972, krycí jméno HOĽA, režisér Slovenského filmu Bratislava-Koliba. Kniha Filmové profily: Šárka Bartošková-Luděk Bartošek, 1985.

Emil HORVÁTH, nar. 12. 11. 1945, důvěrník StB, ev. č. 5867, bez krycího jména, herec. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Dan HORYNA, nar. 9. 6. 1957, důvěrník StB, ev. č. 27668, krycí jméno GEPARD, zpěvák a kytarista skupin Projektil a Pumpa. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Karol HORÁK, nar. 13. 9. 1943, důvěrník StB, ev. č. 9908, krycí jméno REŽISÉR, spisovatel, dramaturg, režisér. Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O, 1984.

Josef HOSPODKA, nar. 21. 1. 1923, důvěrník StB, ev. č. 22633, krycí jméno DRDA, malíř, grafik, sklář. Od r. 1970 ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985, Severočeští výtvarníci-1986.

Hynek HROMADA, nar. 16. 4. 1935, důvěrník StB, ev. č. 15833, bez krycího jména, sportovní střelec, mistr Evropy 1969 a 1977, v družstvech mistr světa 1970. Malá encyklopedie olympijských her-1982.

Eduard HRUBEŠ, nar. 27. 12. 1936, důvěrník StB, ev. č. 15353, bez krycího jména, hudebník-trubka, konferenciér, vedoucí souboru Velkopopovická kozlovka. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Jan HRŮZA, nar. 27. 8. 1937, důvěrník StB, ev. č. 34716, krycí jméno BETA, discjockey, hudební publicista, zpěvák. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Alexander HUBA, nar. 26. 12. 1920, důvěrník StB, ev. č. 19568, krycí jméno HRÍB, fytopatolog a entomolog, od r. 1953 ředitel ústavu exper. fytopatologie a entomologie SAV v Bratislavě. Malá československá encyklopedie D-CH, 1985.

Vojtěch HUBINGER, nar. 25. 6. 1956, důvěrník StB, ev. č. 45124, krycí jméno HUDEBNÍK, hudebník, vedoucí skupiny MOPED. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Ing. Václav HUBIČKA, nar. 11. 4. 1925, důvěrník StB, ev. č. 14602, krycí jméno TAJEMNÍK, tělovýchovný a lyžařský funkcionář. Malá encyklopedie lyžování-1987.

Gustav HUPKA, nar. 17. 5. 1925, důvěrník StB, ev. č. 13429, krycí jméno BÁSNIK, básník. Od r. 1979 šéfredaktor časopisu Nová cesta. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Vladimír HÁK, nar. 20. 6. 1946, důvěrník StB, ev. č. 36564, krycí jméno VLADO, fotograf, týdeník Mladé rozlety. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Prof. Slávko CHALUPKA, nar. 17. 10. 1941, důvěrník StB, ev. č. 19236, krycí jméno SLAVO, geofyzik. Od r. 1985 rektor univerzity v Košicích. Malá československá encyklopedie Š-Ž, dodatky, 1987.

Prof. Ing. Ján CHMÚRNY, CSc., nar. 7. 6. 1923, důvěrník StB, ev. č. 20468, krycí jméno PROFESOR, rádioelektronik. 1958-71 ved. katedry rádioelektroniky Elektrotechnické fakulty SVŠT, od r. 1974 Elektrotechnická fakulta VŠ v Košicích. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Vojtech Christov, nar. 16. 3. 1945, důvěrník StB, ev. č. 15643, krycí jméno DON, fotbalový rozhodčí. Malá encyklopedie fotbalu-1984.

Juraj JAKUBISKO, nar. 30. 4. 1938, důvěrník StB, ev. č. 14481, krycí jméno JURO, režisér. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století-1994.

JUDr. František JANEČEK, nar. 14. 9. 1944, důvěrník StB, ev. č. 34742, krycí jméno MANAGER, muzikant, vedoucí skupiny KROKY. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

PhDr. Ján JANKOVIČ, nar. 21. 7. 1943, důvěrník StB, ev. č. 31690, krycí jméno RENÉ, publicista, překladatel. Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky, 1982.

Vladimír JANOVIC, nar. 8. 6. 1935, důvěrník StB, ev. č. 32459, krycí jméno VLADYKA, spisovatel. Kniha-175 autorů.

Zdeněk JEMELÍK, nar. 16. 11. 1952, důvěrník StB, ev. č. 30410, krycí jméno UČITEL, od r. 1991 ředitel gymnázia v Hranicích. Kdo je kdo 1991/92 A-M.

Ing. Pavel JEŘÁBEK, nar. 4. 3. 1933, důvěrník StB, ev. č. 11247, bez krycího jména, hudebník-klavír, skupina Albis jazz band. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Zdeněk JEŘÁBEK, nar. 16. 6. 1930, důvěrník StB, ev. č. 13126, 19195, krycí jméno JONÁŠ, šachista I. výk. třídy. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Alexander JIROUŠEK, nar. 24. 11. 1934, důvěrník StB, ev. č. 16712, krycí jméno ALEŠ, fotograf. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Václav JIRSA, nar. 5. 11. 1938, důvěrník StB, ev. č. 11430, krycí jméno ZEMAN, fotograf. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Prof. Ing. Ľubomír JURÍK, CSc., nar. 21. 12. 1923, důvěrník StB, ev. č. 807, bez krycího jména, lesný inženýr, VŠ pedagog. 1969-72 prorektor VŠLD Zvolen. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Ľubomír JURÍK, nar. 14. 9. 1947, důvěrník StB, ev. č. 21696, krycí jméno PATRIK, novinář, prozaik. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Jiří JÍRA, nar. 14. 4. 1929, důvěrník StB, ev. č. 32280, krycí jméno KATAN. Od r. 1986 ministr spojů ČSSR, vedoucí československé delegace ve stálé komisi RVHP pro telekomunikace a pošty.

Jozef KAISER, nar. 13. 8. 1941, důvěrník StB, ev. č. 30229, krycí jméno BELO, televizní režisér. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Zuzana KALABISOVÁ, nar. 14. 1. 1927, důvěrník StB, ev. č. 10606, krycí jméno EVA, klavíristka. Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory-1964.

Pavel KANKA, nar. 29. 8. 1922, důvěrník StB, ev. č. 5964, krycí jméno PAVEL, diplomat. 1970-76 vedoucí odboru FMZV v Praze. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Prof. Ing. Vojtech KAREL, DrSc., nar. 6. 6. 1939, důvěrník StB, ev. č. 14465, krycí jméno HRADEC, hutní inženýr, VŠ pedagog. Od r. 1980 prorektor pro vědu a výskum a zahraniční styky VŠT Košice, od r. 1986 vedoucí ved. odd. fyziky kovů v Ústavě exper. fyziky SAV v Košicích. Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky, 1982.

Ing. arch. Vojtěch KARLÁK, nar. 8. 9. 1932, důvěrník StB, ev. č. 18246, krycí jméno VOJTA, architekt. 1993-profesor na SPŠ stavební a VTŠ v Českých Budějovicích. Kdo je kdo v architektuře-1993.

Alexander KARŠAY, nar. 28. 11. 1921, důvěrník StB, ev. č. 32674, krycí jméno ŠAŇO, novinář, textař, hudební publicista. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979, Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Ján KAČALA, nar. 8. 4. 1937, důvěrník StB, ev. č. 15952, krycí jméno KAROL, jazykovědec. Od r. 1981 ředitel jazykovědního ústavu Ľ. Štúra SAV. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Gustav KERN, nar. 14. 4. 1921, důvěrník StB, ev. č. 12788, krycí jméno GUSTO, konstruktér. Od r. 1946 ved. odboru špec. stroje ve VÚ mechanizace Nové Mesto nad Váhom. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Michal KIMLÍK, nar. 28. 9. 1927, důvěrník StB, ev. č. 24583, krycí jméno TECHNIK, novinář. Od r. 1971 šéfredaktor Technických novin. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Vladimír KLEIN, nar. 6. 3. 1950, důvěrník StB, ev. č. 27130, krycí jméno MALÝ, sklářský výtvarník. Současné sklo, Severočeští výtvarníci-1986.


28. ČÁST


Kategorie - důvěrníci:

Prof. Ing. Jaroslav KOCICH, CSc., nar. 1. 4. 1930, důvěrník StB, ev. č. 10229, krycí jméno JAROSLAV, hutní inženýr. 1962-66 a od r. 1973 děkan Hut. fakulty VŠT Košice. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Karol KONÁRIK, nar. 19. 5. 1949, důvěrník StB, ev. č. 7728, krycí jméno VIŠŇOVSKÝ, zpěvák, skladatel, ved. skupiny Scarabeus. Poslanec v NR SR za HZDS, podnikatel, majitel pivovarů na Slovensku.

Milan KOPAČKA, nar. 26. 9. 1932, důvěrník StB, ev. č. 3113, bez krycího jména, operní pěvec. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Pavel KOPÁČEK, nar. 10. 5. 1923, důvěrník StB, ev. č. 24727, krycí jméno PAVEL, malíř. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Josef KOPŘIVA, nar. 5. 7. 1926, důvěrník StB, ev. č. 11913, bez krycího jména, ředitel Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Troubsku. Úroda 7/1986.

Peter KORDOŠ, nar. 4. 5. 1939, důvěrník StB, ev. č. 16913, krycí jméno SONDA, technik-fyzikální elektronika. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987-dodatky.

František KORDULA, nar. 2. 4. 1930, důvěrník StB, ev. č. 22287, bez krycího jména, herec, režisér, ředitel Těšínského divadla. Moravské noviny-26. 7. 1990.
JUDr. Anton KORMAN, 26. 5. 1924, důvěrník StB, ev. č. 12464, krycí jméno TONO, novinář. 1956-63 vedoucí vnitropolitické redakce v deníku PRÁCA, 1963-71 šéfredaktor deníku ĽUD. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Prof. MUDr. Juraj KORPÁŠ, DrSc., nar. 9. 4. 1926, důvěrník StB, ev. č. 3571, krycí jméno MEDIK, lékař, VŠ pedagog-Martin. Od r. 1967 ved. kat. patologické fyziologie LF UK Martin. 1963-studijní pobyt v SSSR, 1976-studijní pobyt ve Velké Británii. Encykloédia Slovenska K-M, 1979.

Jiří KOTEK, nar. 5. 1. 1928, důvěrník StB, ev. č. 16317, krycí jméno JIŘÍ, šachista I. výk. třídy. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

PhDr. Izidor KOTULIČ, CSc., nar. 5. 1. 1927, důvěrník StB, ev. č. 27943, krycí jméno ČEČETKA, jazykovědec. Od r. 1948 člen KSČ. Od r. 1952 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislavě. 1959-65 zástupce ředitele, od r. 1981 ved. odd. dejín slovenčiny. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982-dodatky.

Ing. arch. Jiří KOTÁSEK, CSc., nar. 25. 8. 1943, důvěrník StB, ev. č. 22268, krycí jméno JIŘÍ, architekt. 1993-projekční stredisko MSI, s.r.o. Zlín. Kdo je kdo v architektuře-1994.

Prof. Ing. Ľudovít KOVANIČ, DrSc., nar. 13. 4. 1926, důvěrník StB, ev. č. 17136, krycí jméno KOVA, VŠ pedagog. Od r. 1975 ředitel Baníckého ústavu v Košicích. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982-dodatky.

Marián KOVÁČIK, nar. 20. 5. 1940, důvěrník StB, ev. č. 17762, krycí jméno MARIÁN POÉT, textař, básník, překladatel. Od r. 1976 ředitel časopisu ROMBOID. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Zdenek KOVÁŘ, nar. 25. 10. 1926, důvěrník StB, ev. č. 7842, krycí jméno ZDENEK. Od r. 1974 ředitel Ústavu dozimetrie záření ČSAV. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Zdeněk KOŘÍNEK, nar. 12. 3. 1931, důvěrník StB, ev. č. 22096, krycí jméno ROZHODČÍ, hokejový rozhodčí. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Petr KREJČÍ, nar. 14. 11. 1944, důvěrník StB, ev. č. 9715, krycí jméno GEORG, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Rudolf KRIVOŠ, nar. 16. 11. 1933, důvěrník StB, ev. č. 18275, krycí jméno UMELEC, malíř. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Igor KRIŠTEK, nar. 27. 4. 1936, důvěrník StB, ev. č. 14709, krycí jméno ETNOGRAF, etnograf, muzeológ. Od roku 1975 ředitel Etnografického ústavu Martin. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Ing. Ján KRČ, CSc., nar. 7. 6. 1926, důvěrník StB, ev. č. 14121, krycí jméno KRČKO, ekonom. 1963-70 Ústrední stran. škola pri ÚV KSS, 1970-71 ministr průmyslu SSR, od r. 1971 ved. odboru výskumu odměn v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Prof. Václav KRÁL, nar. 17. 10. 1924, důvěrník StB, ev. č. 12486, krycí jméno ASISTENT, geograf, Přírodovědecká fakulta KU Praha, ved. kat. kartografie a fyzické geografie. LIDÉ A ZEMĚ, 1984.

Ctibor KRÁTKÝ, nar. 26. 11. 1950, důvěrník StB, ev. č. 42334, krycí jméno BOREK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Doc. PhDr. Jiří KULKA, CSc., nar. 8. 12. 1950, důvěrník StB, ev. č. 27031, krycí jméno PROJEKTIL, muzikolog. Katedra teorie umění JAMU. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Miroslav KUNEŠ, nar. 25. 3. 1946, důvěrník StB, ev. č. 42984, krycí jméno BEK, hokejista. Technický vedoucí Sparty, od r. 1983 tajemník oddílu. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Ivan KUSÝ, nar. 6. 4. 1921, důvěrník StB, ev. č. 15118, krycí jméno ÚSTAV, literární publicista, kritik. Encyklopédia slovenských spisovateľov-A-O, 1984.

Doc. RNDr. Jozef KVITKOVIČ, CSc., nar. 13. 9. 1928, důvěrník StB, ev. č. 14331, krycí jméno DOKTOR, geograf. Od r. 1965 zástupce ředitele Geografického ústavu SAV v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Jozef KVOČÁK, nar. 23. 1. 1934, důvěrník StB, ev. č. 8482, 37040, krycí jména BALÁŽ JOZEF, BALÁŽ, tanečník, choreograf. Od r. 1961 umělecký vedoucí souboru MLADÉ SRDCIA. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Václav KVĚŠ, nar. 18. 3. 1923, důvěrník StB, ev. č. 26034, krycí jméno KVĚTA, ekonom, člen korespondent ČSAV. 1969-83 rektor VŠ politické ÚV KSČ. Malá šeskoslovenská encyklopedie I-L, 1986.

Miroslav KŘÍŽ, nar. 11. 12. 1939, důvěrník StB, ev. č. 9357, krycí jméno BENEŠ, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Vincent LAFKO, nar. 7. 6. 1945, důvěrník StB, ev. č. 15341, krycí jméno TRÉNER, pedagog, házenář. Od r. 1976 tréner TJ Tatran Prešov. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Doc. Ing. Ladislav LAKATOŠ, CSc., nar. 21. 10. 1923, důvěrník StB, ev. č. 3861, krycí jméno FEDOR, strojní inženýr. Od r. 1951 VÚ zvár. v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982-dodatky.

PhDr. Mária LAMIOVÁ, CSc., nar. 5. 5. 1935, důvěrník StB, ev. č. 10445, krycí jméno MÁRIA, archeoložka. Od r. 1968 ved. výsk. pracovního strediska Archeologického ústavu SAV Košice. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Josef LAUFER, nar. 11. 8. 1939, důvěrník StB, ev. č. 14075, krycí jméno VOSTRÝ, zpěvák. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

František LENGYEL, nar. 23. 5. 1930, důvěrník StB, ev. č. 11439, krycí jméno FERO, herec. 1981-86 um. šéf Košice. Malá československá encyklopedie I-L, 1986, Encyklopédia dramatických umení Slovenska-1989.

Ing. Vladimír LEXA, nar. 8. 5. 1937, důvěrník StB, ev. č. 12519, krycí jméno VLADO, chemik. 1961-75 technický náměstek Chemické závody J. Dimitrova Bratislava, od r. 1976 podnikový ředitel n. p. Chemolak Smolenice. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

PhDr. Milan LEŠČÁK, CSc., nar. 12. 10. 1940, důvěrník StB, ev. č. 29312, krycí jméno GRAF, folklorista. Od r. 1963 pracovník Národopisného ústavu SAV. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Ing. Peter LIPA, nar. 30. 5. 1943, důvěrník StB, ev. č. 23004, krycí jméno SÓLO, zpěvák, skladatel, scenárista. 1993-moderátor TV pořadu Zoznámte sa prosím. Malá československá encyklopedie, 1987-dodatky.

Ing. Vladimír LITVAJ, nar. 26. 8. 1926, důvěrník StB, ev. č. 29810, krycí jméno INŽINIER. Studium v Leningradě, 1953-58 ved. střediska n. p. Hydrostav Bratislava, 1958-64 podpředseda KNV v B. Bystrici, 1968-69 předseda KNV v B. Bystrici, 1969-71 náměstek ministra průmyslu, od r. 1978 technický ředitel GR Inženýr. stav. v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Lýdia LIZOŇOVÁ, nar. 27. 10. 1929, důvěrník StB, ev. č. 9830, krycí jméno HEREČKA, loutkoherečka. 1976-81 ředitelka BD v Žilině. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.


29. ČÁST

Kategorie - důvěrníci:

PhDr. Ján LOFAJ, nar. 16. 6. 1941, důvěrník StB, ev. č. 30200, krycí jméno FAJKA, fotograf v Bratislavě. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Ing. Karol LONGAUER, nar. 28. 11. 1921, důvěrník StB, ev. č. 18623, krycí jméno BENEDIK, elektrotechnik. 1948-68 pracovník Považských stroj. v Pov. Bystrici, 1968-72 ved. vývoje a konstrukce n. p. Tesla v Bratislavě, od r. 1972 hlavní inženýr v Čs. rozhlase v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Ing. Jozef LUKAČKA, nar. 6. 9. 1928, důvěrník StB, ev. č. 33712, krycí jméno ZNALEC, elektrotechnik. 1965-71 podnikový ředitel n. p. Elektrovod Bratislava. Od r. 1976 gen. ředitel Slovenských energetických podniků GR v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Alojz LUKNÁR, nar. 8. 9. 1937, důvěrník StB, ev. č. 15672, krycí jméno ALOJZ, hudební vědec. 1969-82 šéf hudebního oddělení Ministerstva kultury SSR, od r. 1982 vedoucí tajemník Svazu slovenských skladatelů. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Otto LUPTÁK, nar. 22. 4. 1935, důvěrník StB, ev. č. 31523, krycí jméno OTTO, grafik. Malá československá encyklopedie I-L, 1986.

Vladimír MACHULDA, nar. 20. 4. 1949, důvěrník StB, ev. č. 27051, krycí jméno VLÁĎA, hokejista TJ Litvínov. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Zdeněk MACHÁČEK, nar. 15. 8. 1928, důvěrník StB, ev. č. 23003, krycí jméno ZDENEK, dirigent. Od r. 1984 šéfdirigent spevohry Nové scény v Bratislavě, od r. 1975 externí pedagog na VŠMU. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Michal MAHEĽ, nar. 19. 8. 1920, důvěrník StB, ev. č. 13555, krycí jméno TEKTONIK, geolog, akademik ČSAV. Lidová demokracie 18. 8. 1990.

Ing. Milan MALATA, nar. 16. 7. 1945, důvěrník StB, ev. č. 16317, krycí jméno TECHNIK, elektrotechnický inženýr. Od r. 1975 ředitel koncern. podniku Kablo Bratislava v Malackách, funkc. měst. zastup. orgánů. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Jiří MALÁSEK, nar. 7. 8. 1927, důvěrník StB, ev. č. 22261, krycí jméno ADÉLKA, klavírista, hudební skladatel. Filmové profily Šárka Bartošková - Luboš Bartošek, 1985.

Oskar MANA, nar. 7. 11. 1921, důvěrník StB, ev. č. 28354, krycí jméno REDAKTOR, sportovní reportér. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Ing. Emil MARIANI, CSc., nar. 29. 4. 1931, důvěrník StB, ev. č. 29514, krycí jméno MILO, fyzik. Od r. 1957 pracovník Fyz. ústavu SAV. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Ing. Ivan MARUŠIAK, CSc., nar. 10. 7. 1929, důvěrník StB, ev. č. 18262, krycí jméno IVAN, geofyzik. Od r. 1970 ředitel závodu n. p. Geofyzika v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Ing. František MATĚJKA, nar. 12. 1. 1948, důvěrník StB, ev. č. 18655, bez krycího jména, lesní inženýr. 1991-poslanec ČNR za OF. Kdo je kdo 1991/92, AM-1991.

Michal MAŤAŠ, nar. 23. 2. 1922, důvěrník StB, ev. č. 20785, krycí jméno MIŠO, chemik, člen korespondent ČSAV. Od r. 1967 ředitel VÚ pro ropu a uhlovodíkové plyny v Bratislavě. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Ing. Ján MAŠEK, nar. 10. 3. 1928, důvěrník StB, ev. č. 23390, krycí jméno TONO, chemik. Od r. 1961 ředitel VÚ org. technologie v Bratislavě, 1968-studijní pobyt v USA. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Karel MAŠEK, nar. 29. 12. 1933, důvěrník StB, ev. č. 25486, krycí jméno FARMAKOLOG, lékař-farmakolog, člen korespondent ČSAV. Od r. 1972 ředitel farmakol. ústavu ČSAV. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Jozef MEDVEĎ, nar. 5. 3. 1927, důvěrník StB, ev. č. 3385, krycí jméno JOZEF, režisér, scenárista. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Jaromír MEIXNER, nar. 11. 3. 1940, důvěrník StB, ev. č. 20453, krycí jméno MAX, hokejista, sportovní novinář. 1981-předseda Trenérské rady Zetoru Brno, sportovní novinář Brněnského večerníku. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Peter MICHALICA, nar. 10. 7. 1945, důvěrník StB, ev. č. 35091, krycí jméno FEDOR, houslista. Malá československá encyklopédia M-P, 1986.

Milan MICHALÍK, nar. 7. 11. 1925, důvěrník StB, ev. č. 22446, krycí jméno MILAN, fotbalový funkcionář. Malá encyklopedie fotbalu-1984.

Doc. PhDr. Ján MICHÁLEK, CSc., nar. 12. 3. 1932, důvěrník StB, ev. č. 20180, krycí jméno FOLK, folklorista, VŠ pedagog. Od r. 1971 ved. kat. na FF UK v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Bohdan MIKOLÁŠEK, nar. 2. 12. 1948, důvěrník StB, ev. č. 18321, bez krycího jména, písničkář. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Doc. Ing. Erich MINÁRIK, CSc., nar. 17. 9. 1924, důvěrník StB, ev. č. 4717, krycí jméno VIKTOR, biolog. Od r. 1972 ved. odd. ve VÚ vinohr. a vin. v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979.

Doc. Ing. RNDr. Zdenek MOCKO, CSc., nar. 2. 9. 1930, důvěrník StB, ev. č. 13977, krycí jméno MACKO, geograf, VŠ pedagog, ekonom. Od r. 1954 VŠE Bratislava. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982-dodatky.

Josef MORÁVEK, nar. 15. 10. 1949, důvěrník StB, ev. č. 13262, krycí jméno RANAŘ, publicista. Od r. 1971 moderátor televizních novin. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Ján MOTULKO, nar. 12. 1. 1920, důvěrník StB, ev. č. 24898, 8782, krycí jména REDAKTOR, básník, publicista, fotograf-Bratislava. Od r. 1959 redaktor Katolických novin. Encyklopédia slovenských spisovateľov A-O, 1984.

Rudolf MOŠKO, nar. 22. 9. 1926, důvěrník StB, ev. č. 14158, krycí jméno MALIAR, malíř. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Viktor MURTIN, nar. 26. 4. 1939, důvěrník StB, ev. č. 19165, krycí jméno VIKI, výtv. teoretik. Od r. 1987 vedoucí tajemník SČSVU. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987-dodatky.

Jaroslav NAVRÁTIL, nar. 2. 9. 1928, důvěrník StB, ev. č. 38739, krycí jméno ŠVEJK, textař, hudební redaktor v rozhlasu. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Bohumil NOHEJL, nar. 31. 7. 1928, důvěrník StB, ev. č. 14823, krycí jméno BOHOUŠ, spisovatel, vedoucí tajemník SČS. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Ing. Ladislav NOVÁK, CSc., nar. 17. 9. 1927, důvěrník StB, ev. č. 3794, krycí jméno LACO, chemik. Člen čs. části pracovní skupiny pro plastické látky v RVHP. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982-dodatky.

Rudolf NUNVÁŘ, nar. 1. 6. 1926, důvěrník StB, ev. č. 12506, 20953, krycí jméno RUDOLF, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Radomír NYKL, nar. 1. 11. 1947, důvěrník StB, ev. č. 22170, krycí jméno RADEK, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Ivan NÉMETHY, nar. 10. 11. 1946, důvěrník StB, ev. č. 18223, krycí jméno STRELEC, sportovní střelec, 1974-druhý na MS. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

Ivo ODEHNAL, nar. 4. 4. 1936, důvěrník StB, ev. č. 31556, krycí jméno IVO, básník. 1979-89 ředitel nakladatelství BLOK v Brně. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Ján ONDRISKA, nar. 26. 3. 1943, důvěrník StB, ev. č. 37644, krycí jméno KUZMA, malíř, grafik. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

JUDr. Vladimír ONDRUŠ, nar. 30. 5. 1942, důvěrník StB, ev. č. 18334, krycí jméno VLADO, kameraman. Encyklopédia filmu-1993.

Doc. PhDr. Ján ORAVEC, DrSc., nar. 1. 6. 1922, důvěrník StB, ev. č. 15911, krycí jméno JÁN, jazykovědec. Od r. 1973 ved. odd. pro studium jazyka na kat. slovenského jazyka a lit. na Pedagogické fak. v Nitře. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

Štefan OSUSKÝ, nar. 28. 8. 1942, důvěrník StB, ev. č. 30250, krycí jméno ŠTEVO, zást. vedoucího poloprevádzky výskumu a vývoje n. p. Kablo Bratislava. Encyklopédia Slovenska T-Ž, dodatky-1982.

PhDr. Ema PANOVOVÁ, CSc., nar. 29. 7. 1925, důvěrník StB, ev. č. 13267, krycí jméno EMA, literární publicistka. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

30. ČÁST

Kategorie - důvěrníci:

Doc. PhDr. Jiří PAVELKA, CSc., nar. 28. 8. 1949, důvěrník StB, ev. č. 26820, krycí jméno PAVLÍK, literární historik, VŠ pedagog, katedra české a slovenské literatury a lit. vědy na univerzitě v Brně. Slovníček současných brněnských spisovatelů-1994.

Ivo PAVLÍK, nar. 12. 5. 1933, důvěrník StB, ev. č. 10989, 15221, krycí jméno JAN, hudební skladatel, dirigent. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Eduard PAVLÍČEK, nar. 10. 3. 1922, důvěrník StB, ev. č. 3135, krycí jméno EDA, herec, asistent režie v ND. Národní divadlo a jeho předchůdci-1988.

Jarmila PAVLÍČKOVÁ, nar. 14. 7. 1929, důvěrník StB, ev. č. 24292, krycí jméno JARMILA, malířka, grafička. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Prof. RSDr. Michal PECHO, DrSc., nar. 19. 8. 1923, důvěrník StB, ev. č. 25874, krycí jméno PEPO, politický pracovník. 1953-56 ředitel Kraj. politické školy v Bratislavě a Nitře, 1957-58 tajemník MV KSS, 1959-63 KV KSS v Bratislavě, 1963-68 ved. odd., 1968-tajemník ÚV KSS, 1969-70 ved. tajemník ÚV NF ČSSR v Praze, 1970-73 ředitel Slovenské televize v Bratislavě, od r. 1973 Ústav marxizmu-leninizmu VŠE v Bratislavě, 1971-76 poslanec SNR, od r. 1971 člen předsed. Slovenského výboru SČSSP. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

Čestmír PECHR, nar. 30. 9. 1926, důvěrník StB, ev. č. 20684, krycí jméno MALIAR, grafik, scénograf. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Jan PEREK, nar. 21. 12. 1928, důvěrník StB, ev. č. 20949, krycí jméno HONZA, všestranný atlet-oštepař. Malá encyklopedie atletiky-199O.

Ing. arch. Miroslav PETRÁŇ, nar. 13. 7. 1951, důvěrník StB, ev. č. 19388, krycí jméno PETR, architekt. Kdo je kdo v architektuře-1993.

Ladislav PETRÁŠ, nar. 1. 12. 1946, důvěrník StB, ev. č. 36614, krycí jméno HRÁČ, fotbalista. Malá encyklopedie fotbalu-1984.

Jaroslav PIVKO, nar. 31. 10. 1929, důvěrník StB, ev. č. 3472, bez krycího jména, dramaturg. Od r. 1974 VŠ pedagog v Žilině. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež-1978.

František PLASS, nar. 18. 4. 1944, důvěrník StB, ev. č. 16992, krycí jméno FRANTA, fotbalista-obránce, tréner. Malá encyklopedie fotbalu-1984.

Prof. RNDr. Pavol PLESNÍK, DrSc., nar. 14. 3. 1920, důvěrník StB, ev. č. 13548, krycí jméno TOPAS, geograf, VŠ pedagog v Bratislavě. 1956-59 děkan fakulty geologicko-geografických věd UK, 1962-63 přírodovědecká fakulta UK v Bratislavě, 1970-74 předseda Slov. geograf. spol.-SAV, od r. 1974 předseda Rady štátní ochrany přírody pri MK SSR. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

Lubomír PLEVA, nar. 31. 7. 1929, důvěrník StB, ev. č. 18008, krycí jméno HUDEBNÍK, hudebník-foukací harmonika. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Prof. František PLÁNIČKA, nar. 29. 3. 1936, důvěrník StB, ev. č. 18608, 25615, krycí jména SLZA, FRANTA, VŠ pedagog, od r. 1984 rektor VŠ strojní a elektrotechnické v Plzni. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Prof. Ing. Eduard PLŠKO, DrSc., nar. 11. 3. 1930, důvěrník StB, ev. č. 3451, krycí jméno EDO, chemik, VŠ pedagog v Bratislavě. Od r. 1970 ved. odd. anal. chemie geol. ústavu Přírodovědecké fakulty UK v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

Ladislav PODMAKA, nar. 5. 12. 1948, důvěrník StB, ev. č. 25678, krycí jméno OSKAR, umělecký šéf divadla v Trnavě, od r. 1985 ředitel Nové scény v Bratislavě. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987-dodatky.

Jozef POLÁK, nar. 28. 4. 1925, důvěrník StB, ev. č. 20626, krycí jméno JOŽO. 1976-84 ústřední tajemník Strany slovenské obrody, 1969-86 poslanec SNR, 1981-84 místopředseda SNR. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Pavel POLÁK, nar. 11. 3. 1942, důvěrník StB, ev. č. 20402, krycí jméno PLAČEK, režisér loutkového divadla. Malá československá encyklopedie M-P, 1986.

Ing. Jozef PORUBIAK, CSc., nar. 23. 10. 1922, důvěrník StB, ev. č. 15759, krycí jméno HORÁR, VŠ pedagog. Od r. 1971 děkan Les. fak. VŠLD Zvolen. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

Prof. Václav POSPÍŠIL, nar. 30. 9. 1930, důvěrník StB, ev. č. 18192, krycí jméno VÁCLAV, malíř, VŠ pedagog-AVU. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Doc. Ing. Ladislav POTOCKÝ, CSc., nar. 21. 1. 1939, důvěrník StB, ev. č. 15072, krycí jméno POTOK, fyzik. Od r. 1972 ved. odd. magnetizmu v Ústavě exper. fyziky SAV v Košicích. Encyklopédia Slovenska N-Q, 1980.

Anton RAKICKÝ, nar. 22. 4. 1945, důvěrník StB, ev. č. 17719, krycí jméno MUZIKANT ŠEVČÍK, muzikant. 1970-86 ředitel podniku PETROMEX. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Josef RAKONCAJ, nar. 6. 4. 1951, důvěrník StB, ev. č. 21927, krycí jméno SKALSKÝ, horolezec. Kdo byl kdo v našich dějinách-1994.

Josef RATOLÍSTKA, nar. 10. 2. 1933, důvěrník StB, ev. č. 15338, krycí jméno LUBOŠ, šachista. Malá encyklopedie šachu-1989.

Doc. Ing. Ladislav REGINÁČ, nar. 8. 12. 1930, důvěrník StB, ev č. 5423, bez krycího jména, dřevařský inženýr, VŠ pedagog. 1971-73 docent na univerzitě v Iráku. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Ing. Ľudovít RONDOŠ, nar. 23. 3. 1931, důvěrník StB, ev. č. 31741, krycí jméno PROFESOR, stavební inženýr, VŠ pedagog Bratislava. Od r. 1959 Stavební fakulta SVŠT Bratislava. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Prof. MVDr. Ján ROSOCHA, CSc., nar. 17. 9. 1921, důvěrník StB, ev. č. 10191, krycí jméno SOCHA. Od r. 1962 vedoucí Ústavu všeobecní a špec. hygieny hosp. zvířat. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Ing. Viktor ROTH, nar. 9. 3. 1927, důvěrník StB, ev. č. 20080, krycí jméno VIKTOR, chemik. 1955-1970 výr. náměstek n. p. Chemko Strážske, 1970-73 tajemník OV KSS Michalovce, od r. 1973 podnikový ředitel n. p. Slovnaft v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Ivo ROZSYPAL, nar. 12. 8. 1942, důvěrník StB, ev. č. 19331, krycí jméno FOUSEK, sklářský výtvarník, malíř-Nový Bor. Malá československá encyklopedie P-S, 1989.

PhDr. Robert ROŠKO, CSc., nar. 7. 2. 1932, důvěrník StB, ev. č. 22236, krycí jméno HRADNÝ, sociolog. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Karel RUNŠTUK, nar. 17. 12. 1923, důvěrník StB, ev. č. 7913, bez krycího jména, architekt. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

RNDr. Milan RUŽIČKA, CSc., nar. 29. 5. 1929, důvěrník StB, ev. č. 39121, krycí jméno ANDREJ, botanik, biolog. Člen mnoha dom. a zahr. společností. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Miroslav RŮŽIČKA, nar. 23. 3. 1944, důvěrník StB, ev. č. 24421, krycí jméno MATOUŠ, podnikatel. Milionářem v Čechách III, 1995.

Ivo RÝC, nar. 12. 10. 1946, důvěrník StB, ev. č. 106, krycí jméno RYCAR, šachista. Malá encyklopedie šachu-1989.

RNDr. Jozef ŘEHÁČEK, DrSc., nar. 7. 4. 1931, důvěrník StB, ev. č. 21567, krycí jméno JOZEF, virolog. Od r. 1954 pracovník virologického ústavu SAV v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Milan SALICH, nar. 19. 5. 1927, důvěrník StB, ev. č. 3268, krycí jméno MÍLA, hudební skladatel, hudební režisér v ČST. Skladatelé dneška-1961.

Zdeněk SCHEJBAL, nar. 12. 9. 1954, důvěrník StB, ev. č. 27838, krycí jméno HOKEJISTA, hokejista. Malá encyklopedie ledního hokeje-1986.

Prof. Antonín SCHINDLER, nar. 25. 5. 1925, důvěrník StB, ev. č. 10976, krycí jméno PATRIK, varhaník, kult. pracovník, umělecký poradce. Moravskoslezský den-25. 5. 1995.

PhDr. Ján SIRÁCKY, CSc., nar. 29. 5. 1925, důvěrník StB, ev. č. 13793, 1926, krycí jména ŠIMON, historik, překladatel. 1964-68 pracovník Historického ústavu SAV, od r. 1968 pracovník odboru pro zahr. Slov. v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

31. ČÁST

Kategorie - důvěrníci:

Radoslav SIVÁČEK, nar. 10. 3. 1931, důvěrník StB, ev. č. 10310, krycí jméno REDAKTOR, sportovní komentátor, režisér. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Josef SKÁLA, nar. 27. 5. 1952, důvěrník StB, ev. č. 34569, krycí jméno PEPA, novinář, publicista. Od r. 1986 předseda Mezinárodního svazu studentstva, člen předsednictva ÚV SSM a Světové rady míru.

Jiří SKŘENEK, nar. 28. 6. 1955, důvěrník StB, ev. č. 33228, krycí jméno TOMÁŠ, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Prof. MVDr. Ľudovít SLANINA, DrSc., nar. 17. 8. 1928, důvěrník StB, ev. č. 12338, krycí jméno HRNČIAR, veterinární lékař, VŠ pedagog-Košice od r. 1953. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Prof. Ing. Štefan SLOBODA, CSc., nar. 15. 10. 1922, důvěrník StB, ev. č. 15319, krycí jméno DONALD, ekonom, VŠ pedagog. 1966-69 prorektor, 1969-70 děkan VŠE v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Václav SLOUP, nar. 1. 3. 1936, důvěrník StB, ev. č. 43311, krycí jméno FILIP, herec. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Ing. Miloš SLUŠE, nar. 14. 3. 1942, důvěrník StB, ev. č. 13080, bez krycího jména, podnikatel. 1990-91 předseda Svazu českomoravského stavebnictví, 1991-92 místopředseda Svazu podnikatelů ve stavebnictví, 1993-předseda představenstva a. s. Pražský stavební podnik. TOP 1/93, 6. 1. 1993.

Prof. Ing. Viliam SLÁDEK, DrSc., nar. 21. 4. 1927, důvěrník StB, ev. č. 25645, krycí jméno VILO, ekonom, VŠ pedagog. Od r. 1976 ředitel odboru vysokých škol na Min. školstva SSR v Bratislavě, 1972-76 děkan Národnohosp. fakulty VŠE v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Ivan SOKOL, nar. 15. 6. 1937, důvěrník StB, ev. č. 19159, krycí jméno IVAN, varhaník, hudební pedagog. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Ján SOLOVIČ, nar. 8. 3. 1934, důvěrník StB, ev. č. 17763, krycí jméno JÁN, spisovatel, dramaturg. Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež-1978.

Ivan STADTRUCKER, nar. 22. 1. 1935, důvěrník StB, ev. č. 40296, krycí jméno DODO, scenárista, televizní a filmový teoretik, zvukový technik. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

František STANĚK, nar. 9. 4. 1947, důvěrník StB, ev. 32995, 47047, krycí jméno STAN, hudebník-klarinet, skupina STEMBOAT STOMPERS. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Otakar STANĚK, nar. 28. 10. 1934, důvěrník StB, ev. č. 19026, krycí jméno STANĚK. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Václav STEJSKAL, nar. 14. 3. 1922, důvěrník StB, ev. č. 10291, krycí jméno LITERÁT, literární kritik, historik. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Pavel STRATIL, nar. 17. 4. 1945, důvěrník StB, ev. č. 10833, bez krycího jména, fotbalista. Malá encyklopedie fotbalu-1984.

Alfréd STREJČEK, nar. 4. 11. 1941, důvěrník StB, ev. č. 40644, krycí jméno MARATONEC, herec. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Jiří STŘELÁK, nar. 11. 4. 1933, důvěrník StB, ev. č. 23786, krycí jméno JIRKA, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Prof. Bohuslav STŘÍŽ, nar. 31. 5. 1930, důvěrník StB, ev. č. 24411, krycí jméno BOHOUŠ, VŠ pedagog. Od r. 1985 rektor VŠ strojní a textilní v Liberci. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

RSDr. Elena SUCHOVSKÁ, nar. 14. 1. 1926, důvěrník StB, ev. č. 19000, krycí jméno ELA, novinářka, politická pracovnice. 1963-68 šéfredaktorka Pionierskych novín, 1968-72 šéfredaktorka čas. Kamarát, od r. 1972 ved. taj. ÚV Slov. sv. nov., od r. 1976 poslankyně SNR. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Prof. JUDr. Jozef SUCHOŽA, CSc., nar. 27. 9. 1931, důvěrník StB, ev. č. 10506, krycí jméno JOZEF, právník, VŠ pedagog. Od r. 1978 děkan PF UPJŠ Košice. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Jaroslav SVOBODA, nar. 9. 2. 1938, důvěrník StB, ev. č. 33732, krycí jméno SOKOL, sklářský výtvarník, od r. 1986 poslanec FS. Malá československá encyklopedie P-S, 1987.

Pavel SVOBODA, nar. 12. 10. 1946, důvěrník StB, ev. č. 19655, krycí jméno PAVEL, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Jaroslav ŠAJTAR, nar. 3. 12. 1921, důvěrník StB, ev. č. 9931, 16642, krycí jméno ŠÁRA, šachista, mezinárodní rozhodčí, 1954-74 místopředseda FIDE. Malá encyklopedie šachu-1989.

Josef ŠECHTL, nar. 26. 4. 1925, důvěrník StB, ev. č. 7014, krycí jméno JOSEF, fotograf. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Ladislav ŠESTINA, nar. 10. 3. 1925, důvěrník StB, ev. č. 8967, bez krycího jména, scénograf-Košice. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Doc. JUDr. Milan ŠIMOVIČ, CSc., nar. 23. 11. 1920, důvěrník StB, ev. č. 16677, krycí jméno ARBITER, právník, hlavní arbitr pro Slovensko. Encyklopédia Slovenska T-Ž-1982, dodatky.

Prof. Milan ŠLESÁR, nar. 21. 6. 1929, důvěrník StB, ev. č. 11866, krycí jméno SERGEJ, VŠ pedagog. Od r. 1971 ředitel Ústavu experiment. metarulgie SAV v Košicích, člen korespondent ČSAV. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Prof. Ing. Štefan ŠMELKO, DrSc., nar. 24. 3. 1930, důvěrník StB, ev. č. 14786, krycí jméno SLAVO, lesní inženýr, VŠ pedagog. Od r. 1966 ředitel vedeckovýsk. ústavu VŠLD, od r. 1980 prorektor pre vedu a výskum VŠLD Zvolen. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Jana ŠOLTÝSOVÁ (Gantnerová), nar. 30. 9. 1959, důvěrník StB, ev. č. 19323, krycí jméno KOSODREVINA, lyřažka-sjezd. Poslankyně NR SR za HZDS. Malá encyklopedie lyžování-1987.

Jozef ŠOŠOKA, pseud. Dodo Šošoka, nar. 16. 3. 1943, důvěrník StB, ev. č. 38623, krycí jméno PATRIK, hudebník. Od r. 1977 hudební režisér v TV. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Ľudovít ŠTASSEL, pseud. Ivo Martin, nar. 15. 3. 1923, důvěrník StB, ev. č. 17101, krycí jméno AKORD, textař, hudební publicista. Od r. 1972 šéfdramaturg záb. programu Slovkoncertu v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

Anton ŠTUBŇA, nar. 6. 5. 1934, důvěrník StB, ev. č. 1724, krycí jméno MUZIKANT, fotograf-Trenčín. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Josef ŠTURDÍK, nar. 13. 3. 1920, důvěrník StB, ev. č. 20296, krycí jméno DUNAJ, malíř, kreslíř, ilustrátor. 1977-87 místopředseda ČSVU. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Rudolf ŠTURSA, nar. 24. 7. 1927, důvěrník StB, ev. č. 35032, krycí jméno NADAR, fotograf Brno. Encyklopedie českých a slovenských fotografů-1993.

Miroslav ŠTĚPÁN, nar. 5. 8. 1945, důvěrník StB, ev. č. 1842, krycí jméno MIREK, generální tajemník Svazu československých komunistů. 1977-86 předseda Mezinárodního svazu studentstva a člen předsednictva Světové rady míru, člen předsednictva ÚV KSČ, vedoucí tajemník MV KSČ Praha. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Miroslav ŠTĚPÁNEK, nar. 10. 1. 1934, důvěrník StB, ev. č. 5651, krycí jméno HISTORIK, historik, archeolog. Od r. 1971 ředitel Encyklopedického institutu ČSAV. Malá československá encyklopedie Š-Ž, 1987.

Doc. Ing. Michal ŠUŠKA, nar. 7. 3. 1928, důvěrník StB, ev. č. 31405, krycí jméno MICHAL, strojař, ekonom. 1953-54 ved. tajemník československo-sovětského institutu v Bratislavě, od r. 1954 ředitel Domu techniky ČSVTS v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska R-Š, 1981.

PaeDr. Pavel ŠŤASTNÝ, nar. 1. 6. 1946, důvěrník StB, ev. č. 19169, krycí jméno FRAŇO, lyžařský trenér. Malá encyklopedie lyžování-1987.

Zdeněk TAMELE, nar. 10. 12. 1922, důvěrník StB, ev. č. 11463, krycí jméno LEKÁRNÍK, lyžařský funkcionář. Malá encyklopedie lyžování-1987.

Benjamín TINÁK, nar. 17. 10. 1930, důvěrník StB, ev. č. 7953, krycí jméno GÁL, lékař, básník, spisovatel. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.


32. ČÁST

Kategorie - důvěrníci:

Emilie TOMANOVÁ, nar. 23. 1. 1933, důvěrník StB, ev. č. 46014, krycí jméno EMA, grafička, ilustrátorka. Současná grafika II-1978.

Doc. Ing. Ondrej TOMKA, CSc., nar. 12. 1. 1928, důvěrník StB, ev. č. 15103, krycí jméno ONDREJ, zemědělský inženýr. 1965-68 člen polnohosp. komise ÚV KSS, 1969-75 předseda krmovin. komise a od r. 1975 podpředseda krmovin. komise pri ČSAZ, člen Evropské lukařské federace, 1974-78 člen předsednictva, zástupce za střední Evropu. Encyklopédia Slovenska T-Ž, 1982.

PhDr. Milan TOMÁNEK, nar. 1. 10. 1956, důvěrník StB, ev. č. 25229, krycí jméno KAMIL, novinář. 1991-televizní moderátor. Kdo je kdo 1991/92.