SEZNAM DŮSTOJNÍKŮ KOMUNISTICKÉ III. SPRÁVY StB - VKR, SLOUŽÍCÍCH DOSUD V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY,ČLENSKÉM STÁTU NATO!!!

Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

1. pplk. JUDr. Adam Aleš starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 31. 3.1955 321.těžká dělostřel.brigáda
Vedoucí expozitury 995
6.středisko

2. pplk. PaedDr Andrejco Michal starší referent výsadkář 995
01.08.1984 14.11.1946 22.výsad.brigáda SU
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

3. mjr. Andres Milan starší referent 995
01.10.1994 4. 3.1959 III.odbor správy VKR ZVO
Vedoucí expozitury 995
6.středisko

4. mjr. Anton Vítězslav starší referent referátu VKR 995
01.04.1989 11. 5.1952 5.stihací letecký pluk
Velitel čety 360
42.radiotechnická brigáda

5. pplk. JUDr. Bačovský Jaromír starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 24. 7.1953 Výzkumý ústav 010
Náčelník oddělení 968
Velitelství vojenské policie Brno

6. pplk. JUDr. Baďura Miloslav náčelník oddělení VKR 995
01.03.1989 7. 2.1951 20.motostřelecká divize
Náčelník oddělení 966
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

7. plk. Ing. Bagin Josef náčelník odboru VKR 995
01.11.1989 21. 8.1946 odbor VKR 1.armády
Náčelník oddělení 966
Úřad vojenské policie

8. mjr. Ing. Bartůněk Josef starší referent referátu VKR 995
01.01.1989 18. 7.1950 51.motostřelecký pluk
Velitel čety 101
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)

9. pplk. Bečkovský Pavel starší referent oddělení VKR 995
01.11.1991 6. 4.1956 19.motostřelecká divize
Zástupce ředitele odboru 995
6.středisko

10. pplk. JUDr. Bělíček Jaroslav zástupce náč.oddělení VKR 995
01.10.1990 9.11.1953 KVS Ostrava
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

11. nrtm. Benda Jiří velitel družstva tech.zabezp. 163
01.11.1991 16. 4.1970 70.provozní prapor
Technik - řidič 163
Hlavní úřad vojenského obranného zpravodajství MO

12. mjr. Bezděčka Vítězslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 20. 7.1956 4.protiletadl.pluk
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

13. mjr. Birtus Antonín starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 7.12.1954 1.okruhová základna PHM
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

14. kpt. Böhme Jiří starší referent oddělení VKR 995
01.11.1991 4. 4.1962 1.tanková divize
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

15. mjr. Ing. Bouček Pavel starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 25. 6.1959 53.radiotech.prapor
Inspektor 966
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)

16. kpt. Bouzek Lubomír operační důstojník 995
01.11.1991 15. 6.1954 oper.střed.org.oper.odb.HSVKR
Náčelník oddělení 966
Velitelství vojenské policie Praha

17. pplk. Ing. Brouček Bořivoj ved.starší referent odd.VKR 995
01.10.1992 5.10.1953 KVS Plzeň
Zástupce ředitele odboru 995
6.středisko

18. pplk. PaedDr Brückner Bedřich starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 24.12.1952 voj.lékařská akademie JEP
Vedoucí starší důstojník - specialista 485
Úřad vojenské policie


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

19. mjr. Březina Josef referent oddělení VKR 0
01.11.1992 10. 7.1956 KVS Plzeň
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

20. pplk. Ing. Buchta Milan starší referent oddělení VKR 995
01.11.1991 28. 7.1956 76.protiletadlová rak.brigáda
Ředitel odboru 995
6.středisko

21. pplk. Buchta Karel starší referent referátu VKR 995
01.02.1982 6. 7.1940 49.motostřelecký pluk
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Praha

22. mjr. Bulant Zdeněk starší referent 1.skupiny 0
01.02.1994 26. 6.1950 3.odbor HSVKR
Velitel skupiny 966
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)

23. pplk. Ing. Burkert Jan starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 18. 9.1953 17.spoj.pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

24. pprap. Cupanová Anna starší operátorka skup.zabezp. 0
01.11.1991 9. 1.1940 HSVKR
Pomocník 966
Úřad vojenské policie


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

25. mjr. Ing. Čech Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 30. 1.1958 1.brigáda materiál.zabezpečení
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

26. plk. RSDr. Čerňanský Miroslav ved.st.referent specialista 995
01.11.1988 25. 2.1942 oper.odb.HSVKR
Zástupce náčelníka oddělení 966
Úřad vojenské policie

27. pplk. Ing. Čmelo Jozef starší referent specialista 995
01.08.1989 18. 5.1952 organiz.operační odbor HSVKR
Vedoucí oddělení 950
6.středisko

28. kpt. Čmelová Helena starší referent 0
01.10.1990 29. 9.1954 2.odbor HSVKR (dal.mateř.dov.)
Velitel čety 100
Vojenské gymnázium Jana Žižky PRAHA

29. pplk. Čurda Josef starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 27. 7.1952 výcv.střed.RTZ letectva
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Kroměříž

30. mjr. Ing. Dedík Ján starší referent referátu VKR 995
01.07.1987 31. 1.1953 41.sam.doprav.oddíl
Velitel roty 126
24.raketometný oddíl


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

31. kpt. Ing. Dočkal Aleš velitel automobilní roty 161
01.10.1992 11. 7.1964 70.provozní prapor
Vedoucí starší důstojník - specialista 994
6.středisko

32. pplk. Dofek Miroslav starší referent oddělení VKR 995
01.09.1985 6. 5.1947 311.těžká děl.brigáda
Velitel čety - správce štábu 130
24.výcvikové středisko

33. pplk. JUDr. Dojčan Ján starší referent referátu VKR 995
01.10.1982 15. 9.1944 1.ženijní brigáda
Zástupce náčelníka oddělení 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

34. pplk. JUDr. Dolejší Ladislav starší referent specialista 995
01.11.1991 10. 8.1955 HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 966
Úřad vojenské policie

35. pplk. Ing. Dosoudil Otakar starší referent oddělení VKR 995
01.05.1990 9. 2.1954 82.protiletadlová brigáda
Vedoucí starší důstojník - specialista 966
Odbor vojenské policie GŠ

36. mjr. Ing. Drdla Radoslav starší referent oddělení VKR 995
01.10.1990 2. 4.1954 KVS Brno
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Brno


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

37. genmjr PhDr. Duchek Jan v civilním zaměstnání 0
08.05.1992 22.10.1940
Náčelník oddělení 104
61.provozní skupina

38. pplk. JUDr. Durdiak Ľudovít starší referent specialista 995
01.08.1989 18. 4.1953 správa VKR ZVO
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor

39. kpt. Ing. Ďuroška Ján starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 5.11.1961 1.letecký školní pluk
Zástupce velitele letky 441
33.základna vrtulníkového letectva

40. mjr. Ing. Dvořáček Ivo starší referent referátu VKR 995
01.11.1989 16. 2.1959 61.radiotechnický prapor
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

41. pplk. Ing. Dvořák Pavel starší referent specialista 995
01.08.1989 18. 3.1953 odbor pro říz.a koord. HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 966
Úřad vojenské policie

42. mjr. Mgr. Dvořák Petr posluchač 0
01.01.1994 24.12.1954 Vysoká škola SNB
Zástupce velitele skupiny 966
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

43. prap. Fajčíková Jindra pomocnice oddělení VKR 995
01.02.1994 4.12.1963 71.protilet.raketová brigáda
Náčelník pracoviště 934
41.protiletadlová raketová brigáda

44. pplk. RSDr. Fakan Peter starší referent specialista 995
01.10.1989 4. 7.1953 3.odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Praha

45. mjr. Ing. Faů Ladislav starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 18. 8.1960 5.spojovací brigáda
Náčelník štábu praporu 607
61.spojovací brigáda

46. pprap. Fialová Eva pomocnice oddělení VKR 0
01.05.1992 1. 8.1949 Vysoká voj.škola pozem.vojska
Náčelník skladu 784
Zabezpečovací prapor Vyspké vojenské školy poz.vojska

47. kpt. Fráňa Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 6. 4.1965 2.provozní pluk
Důstojník 401
3.letka bezpilot.průzk.prostředků

48. mjr. JUDr. Frgál Martin starší referent referátu VKR 995
01.05.1992 26.11.1954 20.stihací bombar.let.pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

49. pplk. Frydrýšek Ivo starší referent oddělení VKR 995
01.05.1991 31. 7.1953 2.divize PVOS
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Brno

50. mjr. Gába Stanislav starší referent referátu VKR 995
01.05.1986 20. 3.1952 zásobovací základna PVOS
Náčelník skladu 310
Ústřední výzbrojní základna

51. pplk. Ing. Gajdečka Alois starší referent specialista 995
01.10.1988 9. 7.1950 org.mob.oddělení HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 994
6.středisko

52. pplk. Ing. Gajdoš Ján starší operační důstojník 994
01.08.1989 6.10.1952 org.oper.odbor HSVKR
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Praha

53. mjr. Ing. Ganzwohl Jan starší referent oddělení VKR 995
01.10.1994 6. 9.1954 KVS Brno
Zástupce ředitele odboru 995
6.středisko

54. mjr. Ing. Gardelka Ivan starší referent referátu VKR 995
01.11.1994 18.10.1962 12.železniční stavební prapor
Inženýr 464
Velitelské stanoviště PVO ČR


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

55. kpt. Gašpár Ján starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 10. 2.1956 8.dělostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

56. pplk. JUDr. Gerold Jiří starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 15. 9.1949 6.stihací bomb.letecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

57. kpt. Gežo Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1988 10.12.1957 13.samost.raketometný oddíl
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

58. mjr. Ing. Gistr Ivo starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 4. 3.1957 21.tankový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

59. mjr. Ing. Glaser Bohuslav starší referent 995
01.10.1989 9. 6.1957 správa VKR ZVO
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko

60. pplk. Ing. Gottwald Jan starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 19. 4.1954 voj.želez.provozní středisko
Starší důstojník 967
Velitelství vojenské policie Olomouc


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

61. pplk. Ing. Gubáš Karol náčelník oddělení VKR 995
01.08.1983 29. 7.1946 9.tanková divize
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Tábor

62. mjr. Gucký Dušan starší referent referátu VKR 995
01.10.1988 11.12.1957 1.letecký stavební prapor
Velitel čety 705
4.provozní pluk

63. pplk. Gula Ján posluchač 0
01.05.1991 25. 5.1954 Vysoká škola SNB
Starší důstojník 110
Velitelství 3.mechanizované brigády

64. pplk. Ing. Guzdek Zdeněk starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 16. 5.1954 1.okruhový automobilní sklad
Náčelník oddělení 146
Ústřední automobilní sklad

65. pplk. JUDr. Hadrava Milan starší referent specialista 995
01.08.1989 1. 1.1953 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Vedoucí oddělení 995
6.středisko

66. pplk. JUDr. Halamíček Josef starší referent 995
01.02.1989 11. 8.1950 odbor VKR 10.letecké armády
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

67. mjr. Ing. Hauzner Jiří starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 16.10.1958 11.stihací letecký pluk
Důstojník pro opravy 170
4.radiotechnická brigáda

68. pplk. Ing. Hejč Josef starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 1. 7.1954 47.průzkumný letecký pluk
Náčelník oddělení 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

69. mjr. Ing. Hejduk Jindřich starší referent oddělení VKR 995
01.11.1991 21. 4.1960 311.těžká dělostřel.brigáda
Náčelník oddělení 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

70. prap. Hekerle Jaroslav velitel družstva - řidič 995
01.01.1993 19. 5.1959 odbor VKR 10.letecké armády
Starší inspektor 967
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

71. pplk. Ing. Heľo Martin starší referent oddělení VKR 995
01.05.1991 21.10.1955 Vysoká vojenská škola PV
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

72. pplk. Mgr. Herian Věroslav posluchač 0
01.05.1992 3. 7.1957 Vysoká škola SNB
Velitel čety 100
Vojenské gymnázium Jana Žižky PRAHA


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

73. kpt. Hiřman Václav posluchač 0
01.02.1991 27. 5.1960 Vysoká škola SNB
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

74. pplk. Hlavenka Jozef starší referent 995
01.11.1985 3. 6.1948 odbor VKR 4.armády
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Klatovy

75. pplk. JUDr. Hlůže František náčelník org.oper.odboru 995
01.05.1987 9. 2.1949 HSVKR
Náčelník oddělení 966
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

76. prap. Hniličková Ivana pomocník skupiny zabezpečení 101
01.04.1990 3. 7.1962 HSVKR
Pomocník 966
Úřad vojenské policie

77. pplk. JUDr. Holický Stanislav starší referent specialista 995
01.01.1990 15. 8.1955 HSVKR
Ředitel odboru 995
6.středisko

78. pplk. Holiš Josef zástupce náčelníka odděl. VKR 995
01.08.1989 11.12.1953 KVS Hradec Králové
Zástupce velitele voj. policie 966
Velitelství vojenské policie Hradec Králové


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

79. mjr. Ing. Holoubek Jan starší referent oddělení VKR 995
01.05.1993 18.12.1957 9.tanková divize
Důstojník pro mobilizační věci 111
VDV České Budějovice

80. pplk. Ing. Holub Otakar starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 29. 8.1957 331.těžká dělostřel. brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

81. mjr. Ing. Homola Josef starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 7. 2.1964 12.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 995
6.středisko

82. kpt. Hönig Václav starší referent oddělení VKR 995
01.02.1988 8. 8.1959 1.tanková divize
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

83. pplk. Horký Zdeněk zástupce náčelníka odděl. VKR 995
01.10.1989 5.12.1952 1.stihací letecká divize
Zástupce náčelníka oddělení 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

84. pplk. Ing. Horníček Vlastimil náčelník 4. oddělení 995
01.08.1989 10.10.1953 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Vedoucí starší důstojník - specialista 967
Odbor vojenské policie GŠ


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

85. pplk. JUDr. Hrabánek Karel starší referent specialista 995
01.05.1991 10. 4.1955 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Náčelník skupiny - zástupce náčelníka sekretariátu 126
Inspektor logistiky AČR

86. kpt. Hradil Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 8. 9.1956 28.stihací bombard.let.pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

87. mjr. Ing. Hrazdil Vítězslav starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 15.12.1957 251.protiletadlový pluk
Velitel vojenské policie 966
Velitelství vojenské policie Kroměříž

88. mjr. Ing. Hrdina Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 19. 2.1958 1.radiotechnický prapor
Náčelník oprav výzbroje a techniky 293
73.mechanizovaný prapor

89. nprap. Hrobařová Eva pomocnice oddělení VKR 0
01.11.1991 22. 9.1957 Vojenská akademie Brno
Starší inspektor 967
Velitelství vojenské policie Brno

90. mjr. Ing. Hron Pavel starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 2. 7.1959 voj.výcvik.prostor Mimoň
Velitel skupiny 232
61.asanační pyrotechnický odřad


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

91. kpt. Hrubešová Irena referent sekretariátu 995
01.09.1989 31. 8.1942 odbor VKR VPVOS
Pomocník 780
41.protiletadlová raketová brigáda

92. mjr. Ing. Hruška Jiří starší referent referátu VKR 995
15.05.1991 8.10.1959 7.provozní prapor
Vedoucí starší důstojník 930
6.středisko

93. pplk. Hübner Leopold starší referent 995
01.10.1990 27.12.1953 org.oper.odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 126
Hlavní úřad vojenského obranného zpravodajství MO

94. pplk. JUDr. Charvát Zdeněk zástupce náčelníka oddělení 995
01.11.1991 25. 3.1953 odbor VKR VPVOS
Náčelník oddělení 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

95. mjr. Ing. Charvát František starší referent oddělení VKR 995
01.10.1988 14. 6.1957 76.protiletadl.raket.brigáda
Zástupce velitele baterie 321
42.protiletadlová raketová brigáda

96. pplk. Ing. Chodura Pavel starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 14. 1.1956 331.těžká dělostřel.brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

97. nprap. Chromčíková Marie starší mechanik-řidič 0
01.03.1990 5.10.1944 četa VKR odboru VKR 1.armády
Starší operátor (pro praporčíky) 461
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

98. pplk. JUDr. Chylík Josef starší referent specialista 995
01.05.1989 12. 3.1949 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Náč. skupiny - zástupce náčelníka oddělení 104
61.provozní skupina

99. nprap. Ibrmajerová Jaroslava pomocník oddělení VKR 0
01.04.1994 3. 8.1949 2.motostřelecká divize
Náčelník finanční služby 950
2.spojovací prapor

100. pplk. Ing. Janeček Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 8. 4.1954 Letecké opravny Kbely
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

101. mjr. Ing. Janeček Ladislav starší referent oddělení VKR 995
01.06.1989 31. 1.1956 Vysoká vojenská škola PV
Starší důstojník 969
Velitelství vojenské policie Kroměříž

102. prap. Jannová Hana pomocnice skupiny zabezpečení 0
01.10.1990 13. 3.1961 HSVKR
Správce skladu 128
72.vojenský záchranný pluk CO


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

103. pplk. Janouškovec Karel starší referent referátu VKR 995
01.05.1992 16. 2.1957 7.automobilní prapor
Vedoucí starší důstojník - specialista 968
Oddělení bezpečnostní a dopravní služby

104. nprap. Janovcová Jarmila pomocník oddělení VKR 0
01.02.1989 12. 1.1951 1.stihací letecká divize
Velitel družstva 601
Výcvikové středisko vojsk.PVO

105. rtm. Janovcová Kateřina pomocnice skupiny zabezpečení 934
15.07.1989 2. 3.1970 HSVKR
Dispozice - mateřská dovolená 994
Personální odbor MO

106. mjr. Jarný Marián starší referent referátu VKR 995
01.10.1987 11. 6.1955 217.protitankový pluk
Zást. náčelníka štábu praporu (oddílu - odřadu) 101
Posádkový komplet BENEŠOV

107. pplk. Jedlička Václav starší referent oddělení VKR 995
01.05.1991 26. 4.1954 71.protilet.raket.brigáda
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

108. mjr. Ing. Jelínek Josef starší referent referátu VKR 995
01.05.1992 6.12.1959 7.tankový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

109. pplk. Ing. Ježek Jiří starší referent referátu VKR 995
01.05.1992 1.12.1956 Voj.výcvik.prostor Hradiště
Náčelník oddělení 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

110. pplk. RSDr. Jirsák Jiří starší referent 994
01.09.1985 8. 3.1948 anal.inf.a plán.odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 994
6.středisko

111. kpt. Jiřišta Lubomír starší referent referátu VKR 995
01.09.1987 14.11.1950 10.protilet.oprav.tech.základ.
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

112. prap. Johnová Vlasta pomocník oddělení VKR 0
01.04.1989 23. 2.1957 KVS Praha
Pomocník 966
Úřad vojenské policie

113. plk. Ing. Jura Bohumír vedoucí starší referent spec. 995
01.05.1983 5. 7.1941 3. odboru HSVKR
Ved. starší důstojník - zást. náčelníka oddělení 966
Odbor vojenské policie GŠ

114. prap. Juřicová Irena pomocník oddělení VKR 0
01.10.1989 18. 1.1954 KVS Brno
Technik ZAS 613
42.protiletadlová raketová brigáda


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

115. mjr. Ing. Kabát Arnošt starší referent 995
01.11.1992 8. 2.1957 odbor VKR 4. armády
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor

116. mjr. Kahovec Pavel starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 8.10.1956 1.smíšený pluk REB
Právní poradce velitele /náčelníka/ útvaru 497
1.smíšený pluk REB

117. mjr. Ing. Kania Bohumír starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 9. 2.1964 251.protiletadlový pluk
Důstojník 492
45.protiletadlový raketový pluk

118. pplk. Kapras Jiří starší referent referátu VKR 995
01.10.1992 25. 1.1957 1.silníční stavební prapor
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko

119. pplk. JUDr. Klečacký Karel náčelník 1. oddělení 995
01.05.1991 13. 9.1951 odbor SVKR ZVO
Ředitel odboru 995
6.středisko

120. mjr. Ing. Kliment Ivan starší referent referátu VKR 995
01.10.1987 20. 4.1956 1.protiletadlový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

121. mjr. Ing. Kobza Jozef starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 20. 4.1958 Ústřední vojenská nemocnice
Vedoucí starší důstojník - specialista 994
6.středisko

122. mjr. Ing. Kocifaj Luboš starší referent oddělení VKR 995
01.05.1992 10. 9.1959 77.protiletadl.raketový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

123. pplk. Ing. Kolář František starší referent specialista 995
01.05.1991 23. 2.1955 analyt.inf. a plán.odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 462
6.středisko

124. pplk. Ing. Koňařík Josef starší referent 995
01.09.1991 16. 6.1957 odbor VKR 10.letecké armády
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

125. mjr. Konvička Svatopluk starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 10. 5.1955 5.spojovací brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

126. kpt. Kopeček Lubomír starší referent referátu VKR 995
01.09.1993 23. 3.1955 12. tankový pluk
Velitel čety - revizní technik 144
3.prapor zabezpečení


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

127. pplk. JUDr. Körber Karel zástupce náčelníka odděl. VKR 995
01.04.1986 2. 2.1949 KVS Ústí n/L.
Náčelník oddělení 968
Velitelství vojenské policie Praha

128. mjr. Mgr. Kořan Oldřich starší referent referátu VKR 995
01.01.1989 6. 6.1953 2.samost.raketový oddíl
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

129. pplk. Koster Jozef zástupce náčelníka odděl. VKR 995
01.08.1984 9. 4.1947 20. motostřelecká divize
Zástupce náčelníka oddělení 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

130. pplk. JUDr. Kostka Josef starší vyšetřovatel 995
01.10.1990 27. 7.1954 odbor vyšetřování STB HSVKR
Vedoucí oddělení 496
Odbor legislativy a právní služby MO

131. pplk. JUDr. Koudelka Zdeněk starší referent specialista 995
01.11.1991 25. 8.1955 analyt.inf.a plán.odb. HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko

132. mjr. Koukal Zbyněk referent oddělení VKR 995
01.05.1987 23.10.1956 3.divize PVOS
Důstojník pro speciální spojení 930
1.protiletadlový raketový pluk


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

133. kpt. Koutník Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.10.1992 22. 7.1965 3.dopravní letecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Praha

134. pplk. JUDr. Koutný Jiří starší referent specialista 995
01.05.1992 18. 4.1955 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Vedoucí starší důstojník - zástupce vedoucího oddělení 497
Hlavní úřad MTZ

135. nprap. Koutská Emília referent statist.evid.oddělení 995
01.01.1994 10. 7.1953 HSVKR
Pomocník 994
6.středisko

136. kpt. Ing. Kováč Tibor starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 14.11.1960 Arm.střed.vrch.sportu DUKLA
Vedoucí oddělení 995
6.středisko

137. pplk. JUDr. Kovář František vedoucí starší referent VKR 995
01.05.1991 8. 5.1955 7.radiotechnická brigáda
Ředitel odboru 995
6.středisko

138. pplk. Ing. Kozák René starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 14. 6.1954 Vojenská lékařská akademie JEP
Náčelník oddělení 227
Ústřední výzbrojní základna


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

139. pplk. Ing. Kožíšek Ladislav starší referent referátu VKR 995
01.11.1994 25. 3.1959 51.ženijní brigáda
Zástupce ředitele odboru 995
6.středisko

140. pplk. Krakeš Petr starší referent referátu VKR 995
01.05.1992 9.11.1950 3.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník - specialista 966
Odbor vojenské policie GŠ

141. mjr. Král Karel starší referent oddělení VKR 995
01.10.1987 5.11.1954 KVS Ústí n/L.
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Praha

142. mjr. Ing. Kratochvíl Lubomír starší referent referátu VKR 995
01.10.1987 8.11.1955 2.tankový pluk
Důstojník pro mobilizační věci 200
26.dělostřelecký oddíl

143. kpt. Kraus Miroslav starší referent sekretariátu 995
01.05.1988 25. 6.1961 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Vedoucí starší důstojník 994
6.středisko

144. pplk. Ing. Krkoška Ján starší referent specialista 995
01.10.1990 3.12.1952 3. odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník - zástupce vedoucího oddělení 995
6.středisko


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

145. prap. Krkošková Vlasta pomocník náčelníka štábu 101
01.05.1991 16. 3.1956 70.provozní prapor
Pomocník 934
Hlavní úřad vojenského obranného zpravodajství MO

146. kpt. Krňoul Josef posluchač 0
01.11.1991 13. 1.1960 Vysoká škola SNB
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Klatovy

147. kpt. Kronych Jiří starší referent referátu VKR 995
01.10.1992 23.12.1965 56.radiotechnický prapor
Posluchač kvalifikačního studia 970
Vojenský obor při fakultě tělesné výchovy a sportu UK

148. nprap. Křivková Vladimíra starší operátor skup.zabezpeč. 995
01.05.1991 12.11.1952 HSVKR
Pomocník 966
Úřad vojenské policie

149. kpt. Kříž Igor starší referent oddělení VKR 995
01.10.1987 31. 8.1954 Vysoká vojenská škola PV
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Olomouc

150. mjr. Ing. Kříž Karel starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 22.11.1953 32.železniční stavební prapor
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

151. mjr. Ing. Kučera Josef starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 23.12.1957 3.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

152. pplk. Ing. Kuchař Jaroslav starší referent specialista 995
01.07.1988 23.10.1950 analyt.inf.a plán.odb.HSVKR
Vedoucí oddělení 994
6.středisko

153. mjr. Kuka Gabriel starší referent 995
01.05.1987 2. 9.1954 org.oper.odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník - specialista 966
Úřad vojenské policie

154. kpt. Ing. Kunc Miroslav zástupce velitele pro týl 700
01.11.1991 9.12.1963 70.provozní prapor
Vedoucí oddělení 994
6.středisko

155. kpt. Kupša Miloslav starší referent referátu VKR 995
01.11.1987 15. 3.1953 Vojenská politická škola
Důstojník 494
OVS Benešov

156. mjr. Ing. Kůta Radim referent odboru VKR 995
01.10.1994 24.12.1961 odbor VKR 4.armády
Vedoucí starší důstojník - specialista 127
Kontrolní správa inspektora logistiky AČR


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

157. kpt. Ing. Kuželka Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.05.1992 22. 5.1958 11.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 995
6.středisko

158. mjr. Landa Jindřich posluchač 0
01.01.1989 17.11.1952 Vysoká škola SNB
Starší důstojník 161
OVS Praha 7

159. pplk. JUDr. Langšádl Karel zástupce náčelníka odd. VKR 995
01.05.1986 22. 3.1947 34.stihací bomb.letecká divize
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

160. pplk. Lapeš Jan zástupce náčelníka odd. VKR 995
01.12.1988 1. 6.1950 2.divize PVOS
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

161. pplk. Ing. Lavička Jiří starší referent II.odboru 995
01.05.1992 22.11.1957 správa VKR ZVO
Vedoucí starší důstojník 967
Velitelství 1. armádního sboru

162. pplk. JUDr. Lehuta Milan starší referent specialista 995
01.05.1991 19. 6.1955 2. odbor HSVKR
Vedoucí starší právník - specialista 496
Vojenský úřad pro práv. zastup.


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

163. pplk. Ing. Lenc Jaroslav starší referent specialista 995
01.10.1990 1.11.1951 odbor VKR 1. armády
Vedoucí starší důstojník 966
Úřad vojenské policie

164. mjr. Ing. Lisner Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 22.12.1962 57.motostřelecký pluk
Náčelník štábu praporu 600
1.brigáda vojenského zpravodajství

165. mjr. Ing. Liška Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 29.12.1957 Výcvikové dělostř.středisko
Starší důst. pro mobiliz. věci 920
Velitelství 60.zdravotnické brigády

166. mjr. Liška Pavel starší referent referátu VKR 995
01.10.1986 26. 1.1954 51.vrtulníkový pluk
Náčelník oprav výzbroje a techniky 292
33.základna vrtulníkového letectva

167. pplk. Ing. Lučanský Jiří starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 8. 9.1951 102.brigáda chemické ochrany
Vedoucí expozitury 995
6.středisko

168. pplk. Ing. Lust František starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 6.11.1954 vojenská nemocnice Č.Budějov.
Vedoucí expozitury 995
6.středisko


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

169. pplk. JUDr. Macák Milan starší referent specialista 995
01.03.1989 19. 4.1951 správa VKR ZVO
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Tábor

170. pplk. Ing. Mácha Pavel starší referent 995
01.11.1991 3. 2.1956 odbor VKR 1.armády
Náčelník logistiky - zástupce velitele praporu 126
1.dělostřelecká brigáda

171. nprap. Machková Stanislava starší operátor skup.zabezpeč. 606
01.08.1976 23. 5.1940 HSVKR
Starší operátor - specialista 965
Úřad vojenské policie

172. mjr. Malaník Stanislav posluchač 0
01.03.1994 11.10.1956 Vysoká škola SNB
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Kroměříž

173. mjr. Ing. Malenka Petr starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 22.11.1956 Výcv.střed.spec.služby RVD
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Olomouc

174. mjr. Maloch Ladislav starší referent referátu VKR 995
01.08.1986 26. 9.1953 10.spojovací pluk
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

175. kpt. Mánek Josef referent oddělení VKR 995
01.01.1990 3. 7.1957 KVS Ústí n/L.
Starší důstojník 101
VDV Ústí nad Labem

176. mjr. Marcinko Vojtěch posluchač 0
01.09.1993 17. 7.1953 Vysoká škola SNB
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

177. mjr. Ing. Marčík Miroslav starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 11.11.1958 9.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

178. pplk. Ing. Marek Milan náčelník 1. oddělení 995
01.11.1991 16.10.1956 odbor VKR VPVOS
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko

179. kpt. Ing. Margeta Dušan starší referent referátu VKR 995
01.10.1988 5. 1.1960 2.spojovací pluk
Správce skladu 740
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)

180. prap. Mašek Petr technik automobilní roty 162
01.10.1994 21.12.1965 70. provozní prapor
Vedoucí starší inpektor bezpeč.letu - inženýr 966
Úřad vojenské policie


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

181. pplk. Ing. Matal Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 25.12.1956 Voj.opravár.závodu 035
Zástupce náčelníka oddělení 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

182. pplk. Matějka Ladislav posluchač 0
01.05.1992 9. 3.1958 Vysoká škola SNB
Náčelník oddělení 966
Velitelství vojenské policie Klatovy

183. pplk. Ing. Matějka Petr starší referent 995
01.10.1989 21.10.1951 odbor VKR 1. armády
Vedoucí expozitury 995
6.středisko

184. pplk. Ing. Matějka Pavel starší referent 995
01.10.1990 10. 3.1954 odbor SVKR ZVO
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Tábor

185. kpt. Mazal Bronislav starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 27. 1.1958 Voj.výcvik.prostor Jince
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

186. plk. JUDr. Mejdr Václav náčelník odboru 995
01.11.1988 28. 6.1942 HSVKR
Vedoucí starší důstojník 485
Velitelství 4.sboru PVO


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

187. mjr. Melenec Aleš referent oddělení VKR 995
01.10.1988 2.10.1957 20.motostřelecká divize
Vedoucí starší důstojník 930
6.středisko

188. kpt. Menšík Norbert starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 27.10.1958 1.automobilní brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

189. pplk. Mičík Peter starší referent 995
01.10.1990 8. 7.1951 odbor VKR VPVOS
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

190. mjr. Michal Jiří starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 12.10.1952 Radioreleové středisko
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

191. mjr. Michal Miloslav starší referent referátu VKR 995
01.08.1987 24. 2.1955 20.samost.raketometný oddíl
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

192. mjr. Michalík František starší referent referátu VKR 995
01.07.1990 22. 9.1957 20.stih.bombard.letecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

193. mjr. Ing. Minařík Miloš starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 23. 6.1959 Arm.umělec.soubor VN
Velitel roty 107
6.provozní pluk

194. mjr. Naumov Jaroslav starší referent oddělení VKR 995
01.07.1985 1. 7.1953 20.motostřelecká divize
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

195. pplk. Navrátil Oldřich starší referent oddělení VKR 995
01.03.1990 20.10.1952 KVS Ostrava
Přemístění 966
2.prapor mírových sil OSN

196. kpt. Němec Ivo starší referent referátu VKR 995
01.01.1988 8. 6.1957 47.průzkumný letecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

197. mjr. Noga Petr starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 6. 7.1949 62. radiotechnický prapor
Náčelník spojovacího uzlu 631
Letištní správa Mošnov

198. pplk. Ing. Novák Miroslav starší referent specialista 995
01.09.1994 18. 1.1956 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Vedoucí starší důstojník - zástupce vedoucího oddělení 995
6.středisko


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

199. mjr. Novák Jiří posluchač 0
01.10.1994 20.11.1956 Vysoká škola SNB
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor

200. mjr. Ing. Novák Pavel starší referent 2.oddělení 995
01.10.1989 6. 7.1958 odbor VKR 4.armády
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Praha

201. mjr. PaedDr Novotný Slavomír starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 14. 1.1960 10.výpočetní středisko
Ředitel odboru 995
6.středisko

202. kpt. Ing. Olšaník Miroslav starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 25. 6.1964 11.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

203. plk. Ing. Olšina Petr vedoucí starší referent spec. 995
01.11.1991 2. 1.1949 2.odbor HSVKR
Zástupce náčelníka oddělení 966
Úřad vojenské policie

204. mjr. JUDr. Ondráček Alois starší vyšetřovatel 995
01.10.1994 12. 5.1954 správa VKR ZVO
Vedoucí starší důstojník - zástupce vedoucího oddělení 950
Vojenský finanční úřad VI 6/11


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

205. mjr. Ing. Ondruš Peter starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 20. 3.1959 51.radiotechnický prapor
Náčelník skupiny 300
Velitelství 4.sboru PVO

206. pplk. Ing. Oros Jan starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 5. 2.1953 Voj.výcvik.prostor Boletice
Zástupce velitele roty 121
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)

207. pplk. JUDr. Palkoska Jaroslav starší referent specialista 995
01.05.1994 13. 3.1954 analyt.inf.a plán.odbor HSVKR
Vedoucí starší právník - specialista 496
Vojenský úřad pro práv. zastup.

208. kpt. Ing. Papoušek František starší referent oddělení VKR 995
01.05.1992 6. 8.1955 Vojenská akademie Brno
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

209. mjr. Pařil Bohdan posluchač 0
01.10.1989 12.10.1953 Vysoká škola SNB
Velitel roty 141
24.výcvikové středisko

210. plk. Patroch Milan zástupce náčelníka odboru VKR 995
01.05.1989 18.12.1942 odbor VKR VPVOS
Zástupce velitele voj. policie 966
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

211. mjr. Ing. Pavelka Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 6.10.1957 11.dělostřelecká základna
Starší důstojník 200
Velitelství 2.dělostřelecké brigády

212. pplk. Pavlásek Josef starší referent referátu VKR 995
01.05.1992 12. 8.1952 2.tankový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

213. pplk. Ing. Pavlíček Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.10.1993 13.11.1956 Voj.výcvik.prostoru Mimoň
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

214. pplk. JUDr. Pazák Václav starší referent specialista 995
01.06.1989 4. 4.1948 analyt.inf.a plán.odbor HSVKR
Ředitel odboru 994
6.středisko

215. pplk. Ing. Pečiva Milan starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 26.10.1954 22.výsadkové brigády
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

216. mjr. Ing. Pedlík Radomír starší referent 1.odboru 995
01.10.1989 6. 3.1958 odbor VKR 1.armády
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

217. kpt. Pekař Milan starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 14. 7.1965 51.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor

218. mjr. Ing. Perecz Dezider starší referent referátu VKR 995
01.10.1988 8. 9.1958 4.provozní prapor
Kynolog 891
1.provozní středisko

219. kpt. Pernica Alois referent oddělení VKR 995
01.01.1988 12.13.1956 1.stíhací letecká divize
Velitel skupiny 232
62.asanační pyrotechnický odřad

220. pplk. Petr Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 26.11.1954 1.dělostřelecký pluk
Ředitel odboru 995
6.středisko

221. pplk. JUDr. Placatka Jiří starší referent odboru VKR 995
01.09.1982 7. 5.1944 10.letecká armáda
Vedoucí starší důstojník 400
Velitelství 3.sboru taktického letectva

222. mjr. Ing. Pokorný Karel starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 25. 5.1958 49.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

223. mjr. Pokorný Stanislav starší referent referátu VKR 995
01.01.1990 13.10.1949 vojenská nemocnice Olomouc
Důstojník 927
OVS Olomouc

224. mjr. Ing. Poláček Václav starší referent oddělení VKR 995
01.07.1990 7. 4.1959 71.protilet.raketová brigáda
Starší důstojník 271
6.základna dopravního letectva

225. mjr. Ing. Polínek Rostislav starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 20. 2.1958 2.spojovací pluk
Vedoucí starší důstojník 965
Velitelství vojenské policie Brno

226. npor. Pospíšil Josef referent sekretariátu 995
01.10.1994 25.12.1940 správa VKR ZVO
Správce skladů 225
1.provozní prapor

227. mjr. Ing. Potoč Jiří starší referent oddělení VKR 995
01.05.1992 24. 6.1960 2.motostřelecká divize
Náčelník štábu praporu 600
2.spojovací prapor

228. pplk. RSDr. Prančl Miroslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1989 28. 3.1951 vojen.topografický ústav
Vedoucí starší důstojník - specialista 966
Úřad vojenské policie


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

229. mjr. Ing. Pražák Miloš starší referent oddělení VKR 995
01.10.1987 1. 8.1956 KVS Č.Budějovice
Náčelník služby raket. a dělostřel. vyzbrojování 225
Likvidační skupina 63.základny ubyt.a stavební služby

230. mjr. Prchlý Miloš starší referent referátu VKR 995
01.03.1985 20. 9.1952 12.pobočka 52.munič.základny
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

231. mjr. Procházka Arnošt náčelník štábu 101
01.07.1992 21.11.1946 70.provozní prapor
Vedoucí starší důstojník 934
Hlavní úřad vojenského obranného zpravodajství MO

232. mjr. Prokeš Ferdinand starší referent oddělení VKR 995
01.08.1988 23.10.1956 21.stavební základna
Velitel čety 100
Vojenská konzervatoř ROUDNICE N.L.

233. mjr. Přibyl Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.11.1989 4. 3.1950 332.kanonová dělostř.brigáda
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

234. mjr. Přibyl Vojtěch starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 29. 4.1954 103.silniční prapor
Posluchač kvalifikačního studia 126
Vysoká vojenská škola pozemního vojska VYŠKOV


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

235. pplk. Ing. Přikryl Pavel starší referent spec.výsadkář 995
01.05.1991 12. 3.1955 správa VKR ZVO
Důstojník 966
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)

236. mjr. Pučelík Václav starší referent sekretariátu 995
01.01.1991 15. 2.1950 odbor VKR 1.armády
Důstojník 927
Městská vojenská správa Plzeň

237. pplk. Rada Milan starší referent referátu VKR 995
01.10.1986 9.10.1946 33.tankový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

238. pplk. Ing. Rámeš Jiří starší referent oddělení VKR 995
01.05.1994 5. 2.1957 3.divize PVOS
Vedoucí expozitury 995
6.středisko

239. mjr. Ing. Riesz Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 21. 9.1955 9.stihací letecký pluk
Náčelník štábu základny 438
54.letecká opravárenská základna

240. mjr. Ing. Rösner Alois starší referent referátu VKR 995
01.10.1987 2. 4.1955 1.dopravní výsad.letec.pluk
Zástupce náčelníka skladu 740
55.sklad PHM


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

241. pplk. Ing. Rubák Václav starší referent 995
01.05.1991 6. 8.1955 správa VKR ZVO
Zástupce ředitele odboru 995
6.středisko

242. pplk. JUDr. Rus Pavel zástupce náčelníka odd.VKR 995
01.10.1987 30. 5.1949 KVS Brno
Náčelník oddělení 968
Velitelství vojenské policie Olomouc

243. pplk. JUDr. Rybička Jan zástupce náčelníka odboru VKR 995
01.07.1988 24. 5.1948 odbor VKR 1.armády
Ředitel odboru 995
6.středisko

244. pplk. Samiec Václav náčelník oddělení VKR 995
01.08.1989 24. 8.1953 311.těžká dělostřel.brigáda
Velitel čety 101
Automobilní základna - pobočka 04

245. pplk. Mgr. Sekyra Petr starší referent 995
01.08.1989 17. 3.1953 správa VKR ZVO
Právní poradce velitele /náčelníka/ útvaru 497
Velitelství 5.zásobovací brigády

246. prap. Schleisová Hana referentka kádrového oddělení 0
01.10.1994 6. 7.1954 HSVKR
Pomocník 966
Úřad vojenské policie


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

247. kpt. Siegl Petr starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 15.11.1963 52.spojovací brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

248. pplk. JUDr. Sieklik Jozef starší referent II.odboru 995
01.03.1989 28. 5.1952 správa VKR ZVO
Zástupce velitele voj. policie 966
Velitelství vojenské policie Kroměříž

249. mjr. Ing. Sitár Jan starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 7. 7.1958 7.pluk civilní obrany
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

250. pplk. Skovajsa Ján zástupce náčelníka oddělení 995
01.08.1984 24. 9.1947 odbor VKR 4. armády
Náčelník logistiky - zástupce velitele praporu 126
1.spojovací brigáda

251. mjr. Slezák Miroslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1986 17.12.1951 2.výzbrojní základna
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

252. pplk. Slezák Petr starší referent kádrové skup. 490
01.11.1992 24. 5.1954 správa VKR ZVO
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Tábor


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

253. prap. Slezáková Ivana pomocnice VKR čety ochrany 0
01.07.1988 4. 5.1957 správa VKR ZVO
Starší operátor (pro praporčíky) 966
Velitelství 1. armádního sboru

254. pplk. Ing. Slouka Jaroslav starší referent oddělení VKR 995
01.11.1992 24. 1.1952 Vysoká vojenská škola PV
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

255. mjr. Smejkal Jan starší referent 2.oddělení 995
01.10.1994 1. 4.1961 odbor VKR VPVOS
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Brno

256. mjr. Smítal Roman posluchač 0
01.05.1990 10. 2.1960 Vysoká škola SNB
Zástupce náčelníka skupiny 214
Posádkový komplet BENEŠOV

257. pplk. Mgr. Smítka Jiří posluchač 0
01.05.1994 3. 8.1958 Vysoká škola SNB
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko

258. mjr. Ing. Sokolík Jaroslav starší referent oddělení VKR 995
01.10.1992 2.11.1960 76.protilet.raketová brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

259. pplk. Ing. Soukop Vlastimil starší referent spec.kádr.odd. 490
01.08.1989 27. 4.1951 HSVKR
Vedoucí oddělení 490
Hlavní úřad vojenského obranného zpravodajství MO

260. kpt. Ing. Stacho Jaroslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 24. 9.1962 voj.výcvik.prostor Hradiště
Spojovací náčelník 600
2.radiotechnický uzel

261. prap. Staňková Ivanka pomocnice oddělení VKR 101
01.01.1994 19. 2.1946 11.železniční brigáda
Velitel podací stanice 617
Organiz.jádro Velitelství 8.mechanizované brigády

262. nprap. Stejskalová Marie pomocnice oddělení VKR 101
01.05.1992 18. 9.1953 15.motostřelecká divize
Technik 659
42.radiotechnická brigáda

263. prap. Studená Ivana referent oddělení vyšetřování 0
01.11.1992 6. 4.1951 správa VKR ZVO
Dispozice - mateřská dovolená 930
1.provozní prapor

264. pplk. JUDr. Suchý Jiří starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 19. 9.1952 108.silniční stavební prapor
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

265. pplk. Ing. Svatoš Antonín starší referent oddělení VKR 995
01.11.1991 3. 4.1956 71.protilet.raketová brigáda
Vedoucí starší důstojník - specialista 966
Odbor vojenské policie GŠ

266. pplk. Svěrkoš Zdeněk starší referent specialista 995
01.10.1990 3. 2.1955 2.odbor HSVKR
Náčelník skupiny 968
Oddělení bezpečnostní a dopravní služby

267. mjr. Szabó Ladislav referent oddělení VKR 995
01.06.1988 8. 4.1954 3.motostřelecká divize
Vedoucí starší důstojník 967
Velitelství vojenské policie Kroměříž

268. mjr. Ing. Szafranek Jiří referent oddělení VKR 995
01.11.1992 24. 1.1961 311.těžká dělostřel.brigáda
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Tábor

269. kpt. Sztefek Jaroslav referent oddělení VKR 995
01.11.1992 21.12.1965 82.protiletadlová brigáda
Starší právník 496
Velitelství 7.mechanizované brigády

270. mjr. Šabata Miroslav referent oddělení VKR 995
01.08.1985 12. 7.1953 11.železniční brigáda
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Brno


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

271. mjr. Ing. Šafanda Jiří starší referent oddělení VKR 995
01.07.1992 9.11.1962 32.silniční brigáda
Velitel odřadu - řidič (výsadkář) 121
6.speciální středisko

272. mjr. Šavrňák Ladislav starší referent referátu VKR 995
01.02.1987 5.12.1953 4.radiotechnický prapor
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy

273. pplk. Šimek Jiří zástupce náčelníka odděl.VKR 995
01.11.1992 3. 3.1957 311.těžká dělostřelec.brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor

274. pplk. Šiška Antonín starší referent referátu VKR 995
01.10.1992 9.11.1957 10.provozní prapor
Náčelník oddělení 966
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

275. mjr. Ing. Škráček Pavel starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 5. 5.1960 ústřední muniční základna
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Olomouc

276. por. Šmejkalová Ludmila pomocnice VKR 0
01.02.1994 25. 9.1960 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Vedoucí starší důstojník 481
Hlavní úřad vojenského obranného zpravodajství MO


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

277. mjr. Ing. Šmíd Pavel starší referent referátu VKR 995
01.05.1994 21. 5.1961 1.výcvikové středisko letectva
Důstojník pro organizační a mobilizační věci 920
51.tankový sklad

278. pplk. Ing. Špánek Pavel starší referent referátu VKR 995
01.10.1989 29.12.1952 10.pontonová brigáda
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav

279. mjr. Ing. Špička Jiří starší referent referátu VKR 995
01.10.1987 24. 9.1956 105.prapor chemické ochrany
Inženýr 341
45.protiletadlový raketový pluk

280. mjr. JUDr. Štafura Rastislav starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 22. 5.1959 1.letecký školní pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

281. kpt. Štancl Petr starší referent oddělení VKR 995
01.11.1991 16. 4.1964 Vojenská akademie Brno
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

282. mjr. Štěpán Jan starší referent oddělení VKR 995
01.10.1987 4. 4.1950 71.protilet.raketová brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Stará Boleslav


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

283. mjr. Štěpánek Miroslav starší referent referátu VKR 995
01.05.1989 2. 5.1950 6.motostřelecký pluk
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

284. pplk. Šulc Jaroslav zást.velitele prap.pro výzbroj 160
01.01.1985 10. 1.1945 70.provozní prapor
Vedoucí starší důstojník 967
Velitelství vojenské policie Praha

285. npor. Taichmanová Eva starší referentka sekretariátu 995
01.05.1994 22.12.1947 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Vedoucí starší důstojník 127
Hlavní úřad MTZ

286. nprap. Timková Jarmila pomocnice oddělení VKR 0
01.11.1992 18. 9.1956 311.těžká dělostřel.brigáda
Výkonný praporčík 601
3.spojovací prapor

287. pplk. Tóth Ladislav starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 21. 7.1956 7.ženijní sil.most.brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

288. pplk. JUDr. Trojan Jiří starší referent referátu VKR 995
01.05.1991 7. 4.1956 2.radiotechnická brigáda
Zástupce náčelníka oddělení 968
Velitelství vojenské policie Brno


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

289. mjr. Turčín Ladislav referent oddělení VKR 995
01.09.1986 24. 7.1952 76.protilet.raketová brigáda
Inspektor 966
1.prapor mírových sil OSN (Jugoslávie)

290. pplk. Ing. Turek Adolf vojenský pozorovatel OSN 995
01.09.1989 23. 5.1953 Namíbie (v dispozici)
Náčelník oddělení 100
Úřad pro zabezpečení spolupráce se zahraničím

291. kpt. Ulrych Aleš posluchač 0
01.11.1992 15. 2.1965 Vysoká škola SNB
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

292. mjr. Vacek Josef starší referent specialista 995
01.10.1990 27. 4.1954 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Právní poradce velitele /náčelníka/ útvaru 497
6.provozní pluk

293. pplk. Ing. Vaculčík Petr starší referent specialista 995
01.11.1991 12. 3.1956 2.odbor HSVKR
Náčelník oddělení 927
OVS Praha 12 -Modřany

294. mjr. Ing. Vágner Miloslav starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 21. 8.1962 3.radiotechnická brigáda
Vedoucí starší důstojník 968
Oddělení bezpečnostní a dopravní služby


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

295. mjr. Ing. Valenta Jiří starší referent specialista 995
01.05.1987 19. 4.1953 2.odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník 147
Velitelství 4.sboru PVO

296. kpt. Váňa Petr starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 9. 1.1965 Ústřední muniční základna
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Kroměříž

297. mjr. Ing. Vandžura Milan starší referent 995
01.10.1990 16. 3.1958 odbor VKR VPVOS
Starší důstojník 361
Velitelské stanoviště PVO ČR

298. prap. Vaňouček Stanislav starší automechanik-řidič 160
01.06.1992 17. 5.1959 správa VKR ZVO
Starší inspektor 969
Velitelství vojenské policie Tábor

299. pplk. Ing. Várnay Tibor referent oddělení VKR 995
01.05.1992 29.12.1954 KVS Ostrava
Starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Olomouc

300. mjr. JUDr. Večeř Petr starší referent referátu VKR 995
01.10.1994 14. 6.1964 voj.opravár.podnik 084 Olom.
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

301. kpt. Vejrosta Zdeněk referent oddělení VKR 995
01.05.1994 16. 8.1961 Vojenská akademie Brno
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

302. npor. Velíšková Daniela referent sekretariátu 0
01.07.1994 26. 3.1950 správa VKR ZVO
Důstojník pro mobilizační věci 921
Výcvikové středisko vojsk.PVO

303. pplk. Ing. Veruněk Miroslav starší referent specialista 995
01.05.1986 9. 6.1949 analyt.inf.a plán.odb.HSVKR
Náčelník střediska 966
Úřad vojenské policie

304. mjr. Višňa Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 4. 4.1949 5.protiletadlový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

305. mjr. Ing. Vít Zbyněk starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 28. 3.1958 9.samost.raketometný oddíl
Zástupce náčelníka oddělení 968
Velitelství vojenské policie Tábor

306. prap. Vlasáková Věra pomocník VKR čety VKR 101
01.02.1994 20. 1.1950 odbor VKR 1.armády
Výkonný praporčík 430
Letištní správa Líně


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

307. mjr. Ing. Vlček Jindřich referent oddělení VKR 995
01.10.1992 21. 8.1958 9.tanková divize
Vedoucí starší důstojník 930
6.středisko

308. kpt. Ing. Vlk Milan starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 22. 5.1963 10.motostřelecký pluk
Náčelník skupiny 128
Úřad pro zabezpečení spolupráce se zahraničím

309. mjr. Ing. Vojnarovič Rudolf starší referent 1.oddělení 995
01.10.1989 8.11.1958 správa VKR ZVO
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor

310. pplk. Ing. Vostal Jaroslav starší referent oddělení VKR 995
01.05.1986 10. 3.1948 Vojenská akademie Brno
Vedoucí starší důstojník 966
Velitelství vojenské policie Brno

311. pplk. Ing. Voves Milan starší referent specialista 995
01.05.1990 21. 3.1953 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Náčelník oddělení 969
Velitelství vojenské policie Praha

312. pplk. Ing. Vrána Josef ved.starší referent odd.VKR 995
01.11.1988 13. 7.1953 voj.výcvik.prostor Libavá
Velitel školy 966
Odborná škola vojenské policie


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

313. kpt. Vrána Pavel referent oddělení VKR 995
01.10.1992 25. 3.1965 185.protilet.raketový pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

314. mjr. Vrána Drahomír starší referent referátu VKR 995
01.05.1987 16. 9.1953 11.stíhací letecký pluk
Starší důstojník 401
Velitelské stanoviště PVO ČR

315. pplk. JUDr. Vtípil Karel vedoucí starší referent 995
01.10.1990 14. 1.1954 org.oper.odbor HSVKR
Vedoucí oddělení - zástupce ředitele odboru 930
Hlavní úřad vojenského obranného zpravodajství MO

316. pplk. Ing. Vyšehradský Jiří vedoucí starší referent spec. 995
01.03.1986 5. 4.1949 2.odbor HSVKR
Vedoucí starší důstojník 966
Úřad vojenské policie

317. nprap. Wernerová Jana pomocník oddělení VKR 0
01.03.1994 8. 5.1950 20.motostřelecká divize
Starší inspektor 966
Velitelství vojenské policie Karlovy Vary

318. mjr. Ing. Zahradníček Grigorij starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 22.10.1959 112.silniční stavební prapor
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Tábor


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

319. nrtm. Zápotocká Hana velitel družstva 0
01.08.1993 2. 4.1966 odbor VKR FMNO a GŠ ČSLA
Analytik 464
Inspekce ministra obrany

320. pplk. Ing. Zdráhal Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.11.1992 9. 8.1956 7.dělostřelecká divize
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Hradec Králové

321. pplk. Ing. Zeidler Dušan starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 7.10.1954 51.vrtulníkový pluk
Zástupce ředitele odboru 995
6.středisko

322. mjr. Ing. Zela Richard starší referent referátu VKR 995
01.10.1990 31. 5.1960 7.tankový pluk
Starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

323. pplk. Ing. Zika Miroslav starší referent spec.odd.VKR 995
01.10.1992 7. 2.1957 KVS Praha
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Brno

324. mjr. Ing. Zlatník Jiří starší referent referátu VKR 995
01.11.1991 11. 9.1961 104.motostřelecký pluk
Vedoucí starší důstojník 968
Velitelství vojenské policie Klatovy


Poř. Hodnost Titul Příjmení Jméno Zastávaná funkce 17.11.1989 ČVO
čís. Datum povýšení Datum narození Ú t v a r
Zastávaná funkce k 1.4.1995 ČVO
Ú t v a r

325. pplk. Zrostlík Vladimír starší referent referátu VKR 995
01.04.1991 11. 4.1940 1.provozní prapor
Vedoucí starší důstojník 994
6.středisko

326. nprap. Zrostlíková Olga pomocník VKR čety VKR 995
01.06.1986 18.11.1942 odb.VKR 1.armády
Výkonný praporčík 205
1.dělostřelecká brigáda

327. kpt. Žerebný Václav náč.služby raket.a děl.vyzbr. 225
01.05.1994 21. 2.1957 70.provozní prapor
Vedoucí starší důstojník - specialista 995
6.středisko

328. nprap. Žitníková Věra pomocnice oddělení VKR 101
01.11.1991 7.10.1956 77.protilet.raketový pluk
Technik ZAS 659
43.protiletadlový raketový pluk