0) { echo ""; echo "<<<\n "; } for( $i=0;$i<10;$i++) { if ($start+$i*20 == $from) { echo ($start+$i*20+1)."\n"; } else { if (( $start+$i*20) > $cnt) {break;}; echo ""; echo ($start+$i*20+1)."\n "; }; } if (( $start+$i*20+20) < $cnt) { echo ""; echo ">>>\n "; } } } ?>

DATABÁZE DŮSTOJNÍKŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ II. SPRÁVY StB
(Boj proti vnitřnímu nepříteli)

Hledat v důstojnících StB
Důstojníci:

Filtr:
>
Hledat ve spolupracovnících StB
Filtr:
>
Typ spolupráce:

Nápověda
'agent', 'B' => 'konspirační byt', 'T' => 'tajný spolupracovník', 'D' => 'důvěrník', 'R' => 'rezident' ); if (( $ag ) && ( !empty( $what ) || $field==101 )) { $fld_hash= array( '101' => '', '102' => 'jmeno', '103' => 'prijmeni', '104' => 'alias', '105' => 'cislo', '106' => 'narozen', '107' => '*'); if ($field==101) { $sWhere = "".($priznak?" where priznak='$priznak'":"");}; if ($field>101 && $field<107) { $sWhere= " where (".$fld_hash[$field]." like '$what')".($priznak?" and (priznak='$priznak')":""); } if ($field == 107) { $sWhere = " where ((jmeno like '$what') or (prijmeni like '$what') or (alias like '$what')". " or (narozen like '$what') or (cislo like '$what') or (priznak like '$what'))". ($priznak?" and (priznak='$priznak')":""); } if ( empty( $cnt )) { $sSQL = "select count(*) from agenti " . $sWhere; $vysl = mysql_query( $sSQL ); $row = mysql_fetch_row($vysl); $cnt=$row[0]; mysql_free_result($vysl); }; if (empty( $from )) { $from = 0;} if (empty( $to )) { $to = 20;} $sSQL = "select * from agenti " . $sWhere . " order by prijmeni "; $sSQL.= "LIMIT $from,".($to-$from); $vysl = mysql_query( $sSQL ); $TimeSQLEnd = time(); echo "Spolupracovníci
\n"; $tmpto=($to<$cnt)?$to:$cnt; echo "Zobrazují se záznamy ".($from+1)." - $tmpto z celkového počtu $cnt.
\n"; echo "Dotaz trval: ". ($TimeSQLEnd - $TimeStart)." s.
"; PrintRef( $from, $to, $cnt ); ?> ". "\n"; } ?>
Pořadí Příjmení Jméno Datum narození Číslo v reg. svazků Krycí jméno Typ
".(++$poradi)."$row[0]$row[1]$row[2]$row[3]$row[4]". $typ_hash[$row[5]]."
'', '2' => 'hodnost', '3' => 'jmeno', '4' => 'narozen', '5' => 'ulice', '6' => 'mesto', '7' => '*'); if ($field==1) { $sWhere = "".($priznak?" where (priznak='$priznak')":"");}; if ($field>1 && $field<7) { $sWhere= " where (".$fld_hash[$field]." like '$what')".($priznak?" and (priznak='$priznak')":""); } if ($field == 7) { $sWhere = " where ((hodnost like '$what') or (jmeno like '$what') or (narozen like '$what')". " or (ulice like '$what') or (mesto like '$what'))". ($priznak?" and (priznak='$priznak)'":""); } if ( empty( $cnt )) { $sSQL = "select count(*) from dustojnici " . $sWhere; $vysl = mysql_query( $sSQL ); $row = mysql_fetch_row($vysl); $cnt=$row[0]; mysql_free_result($vysl); }; if (empty( $from )) { $from = 0;} if (empty( $to )) { $to = 20;} $sSQL = "select * from dustojnici " . $sWhere . " order by jmeno "; $sSQL.= "LIMIT $from,".($to-$from); $vysl = mysql_query( $sSQL ); $TimeSQLEnd = time(); echo "Důstojníci
\n"; $tmpto=($to<$cnt)?$to:$cnt; echo "Zobrazují se záznamy ".($from+1)." - $tmpto z celkového počtu $cnt.
\n"; echo "Dotaz trval: ". ($TimeSQLEnd - $TimeStart)." s.
"; PrintRef( $from, $to, $cnt ); ?> \n"; } ?>
Pořadí Hodnost Jméno Rodné číslo Ulice Město
".(++$poradi)." $row[0] $row[1] $row[2] $row[3] $row[4]

Domovská stránka  Registr svazků StB  Zpět na vyhledávání

Vyrobil MarkKing s.r.o.