ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ
ZLOČINŮ KOMUNISMU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Securitas Imperii - sborník

Úvodní poznámka

Securitas Imperii 1

Studie a články
Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci
(Marián Gula)

Vývoj technických složek MV 1948 - 1963 (Radek Schovánek)
StB a "protizákonné písemnosti" v osmdesátých letech (Petr Placák)

Dokumenty
Celostátní projekt "KLÍN" (Pavel Žáček)
Komentář (Milan Hulík) k "STASI ZÁKONU"
STASI - ZÁKON (překlad)

Různé
Galerie náčelníků I. Karel Vykypěl (Rebeka Křižanová)
Akce "TOMAN" (Josef Slanina)
Deportace Augustina Vološina (Petr Čuka)
Opožděný medailon (Olga S. Hrubá)
Trestná činnost příslušníků některých represivních orgánů v 50. letech (Zdeněk Vališ)

Securitas Imperii 2

Studie a články
Akce NORBERT (Jiří Gruntorád)
Organizační vývoj technických složek MV 1964 - 1989 (Radek Schovánek)
JUDr. Vlastislav Chalupa, agent StB (Jiří Málek)
Vývoj typologie svazků v instrukcích pro jejich evidenci (Marián Gula, Zdeněk Vališ)

Dokumenty
Projev zmocněnce pro podklady STASI
Hlavní správa kontrarozvědky v dokumentech (Pavel Žáček)
Zákon č. 231/1948 Sb. a obranné zpravodajství čs. armády (Marta Fabšičová, Zdeněk Vališ)
Bibliografie prací Zdeňka Jelínka (Ladislav Jouza, Ondřej Schnabl)

Různé
Antonín Kavan - Pilíř socialistické zákonnosti (Adam Kretschmer)
Zvláštní operace Šamil (Stanislav Auský)
Akce "Klín" po stranicku (Rebeka Křižanová)
První zpráva o činnosti Spolkového pověřence pro materiály Státní bezpečnosti služby bývalé Německé demokratické republiky (Zdeněk Vališ)
Ad: Vývoj typů spolupracovníků kontrarozvědky StB ve směrnicích pro agenturní práci (Zdeněk Vališ)

Securitas Imperii 3

Iluze a realita: Pokus o reformu StB v letech 1987 - 1989 (Pavel Žáček)
ČÁST 1:PORADA
ČÁST 2: REALIZACE PORADY
Seznam dokumentů
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Příloha: Faksimilie prezenční listiny celostátní porady ze dne 19.VII. 1989

Securitas Imperii 4
Operační štáby generála Lorence v letech 1988 - 1989: Krizový management FMV v akci (Pavel Žáček)
Ediční poznámka
Dokumenty
Seznam zkratek
Jmenný rejstřík
Přílohy

  Zařazení textů článků připravujeme


Copyright © 1999 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |