Státní správa

Náležitosti pro zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 140/1996 Sb.

1. Žádost o zpřístupnění svazků podaná fyzickou osobou musí obsahovat následující údaje:

K žádosti musí být připojena úředně ověřená kopie dokladu potvrzující, že žadatel je nositelem státního občanství České republiky, n e b o úředně ověřený doklad, že byl v době od 25.2.1948 do 15.2.1990 Československým státním občanem, nebo státním občanem České, anebo Slovenské socialistické republiky.

2. Žádost o zpřístupnění svazků podaná oprávněnou osobou za osobu zemřelou musí obsahovat :

  1. údaje o zemřelém
  2. údaje o osobě oprávněné

K žádosti je nutno připojit :

Žádosti přijímá a vyřizuje: Oddělení bezpečnostních prověrek a lustrací bezpečnostního odboru MV ČR
Adresa pro písemný kontakt:    Ministerstvo vnitra
pošt. přihrádka 1109
111 21 Praha 1
Telefon:    02/614 32 058, 614 32 789
Úřední hodiny:    Po a St 8,00 - 17,00

Zákon č. 140/1996 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1996, žádosti lze vyřizovat až po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.