REGISTR SVAZKŮ KOMUNISTICKÉ II.SPRÁVY StB

                 (BOJ PROTI VNITŘNÍMU NEPŘÍTELI)

SEZNAM OSOB, JEJICHŽ JMÉNA A DATA SE SHODUJÍ SE JMÉNY A DATY OSOB, REGISTROVANÝCH ll. SPRÁVOU KOMUNISTICKÉ STÁTNÍ BEZPEČNOSTI (BOJ PROTI VNITŘNÍMU NEPŘÍTELI) JAKO JEJICH POMAHAČI V KATEGORIÍCH RESIDENT, DRŽITEL KONSPIRAČNÍHO BYTU, AGENT - TAJNÝ SPOLUPRACOVNÍK A DŮVĚRNÍK
      Chybí zde bohužel cca 2500-3500 nejdůležitějších kádrů II. správy StB, jejichž jména byla vyňata z evidence StB už během příprav reformního křídla KGB na československou "sametovou revoluci" a kteří dnes dál řídí naši, ve skutečnosti stále jejich, společnost.

ZÁKLADNÍ VYHLEDÁVÁNÍ V REGISTRECH SVAZKŮ II. SPRÁVY StB

DATABÁZE DŮSTOJNÍKŮ A POMAHAČŮ KOMUNISTICKÉ II. SPRÁVY StB (boj proti vnitřnímu nepříteli) A JEJICH SOUČASNÝCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POSIC
V HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KOMPLEXNÍ VEŘEJNÁ INFORMAČNÍ FULLTEXTOVÁ DATABÁZE "StB on line"
Provázání světa podnikání, moci, peněz,
komunistické nomenklatury a tajných služeb.

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ V ČLÁNCÍCH NECENZUROVANÝCH NOVIN, TÝKAJÍCÍCH SE TAJNÝCH SLUŽEB

E - mail: stb@cibulka.cz


NABÍDKA NECENZUROVANÝCH NOVIN

CIBULKOVY SEZNAMY PO ŠESTI LETECH

MICHAL GROCKY - KONFIDENTI MEZI NÁMI

Milan Churaň - Kdo jsou agenti F

UČEBNICE KONTRAROZVĚDKY STÁTNÍ BEZPEČNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Sborníky SECURITAS IMPERII

DŮSTOJNÍCI II. SPRÁVY StB A JEJICH DNEŠNÍ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY

SEZNAM DŮSTOJNÍKŮ KOMUNISTICKÉ III. SPRÁVY StB - VKR, SLOUŽÍCÍCH DOSUD V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY,ČLENSKÉM STÁTU NATO!!!

INFORMACE O PŘÍPADECH ÚŘADU VYŠETŘOVÁNÍ A DOKUMNETACE

ZLOČINNŮ KOMUNISMU

ŠPIONÁŽNÍ, KONTRAŠPIONÁŽNÍ A JINÁ ELITA ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

LUSTRACE - Náležitosti pro zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 140/1996 Sb.

Důvěrníci a agenti komunistické Státní bezpečnosti ve sdělovacích prostředcích

nadále formují české veřejné mínění

Část 1

Část 2

K promlčení trestního stíhání komuistických zločinců

Vybrané zákony

 

Zpět na HLAVNÍ STRÁNKU

 TOPlist TOPlist - statistiky