Nápověda k vyhledávání v databázi

Při vyhledávání můžete použít zástupné znaky * a ? a to pro všechny druhy filtrů např. rodné číslo, město, ulice,....
Znak * odpovídá žádnému a více znakům. Př. Nov*k: Novák, Nováček nebo *ota: Benota, Dobrota, Slota
Znak ? opovídá jednomu znaku. Př. Nov?k: Novák, Novak
Pokud znáte pouze příjmení: zadejte je, udělejte mezeru a zadejte znak *. Opačně postupujte znáte-li pouze jméno
Vyhledávaní podle data narození: datum narození 8. dubna 1948 zadejte do vyhledávání jako 080448, tedy bez teček.
Pokud hledáte ve sloupci město: např. u města Praha je nutno zadat Praha*, protože Praha je rozdělena na více částí: Praha 1, Praha 2, atd.
Pokud hledáte ve sloupci ulice, je situace stejná u města, musíte také vždy zadat i číslo domu: např. Letenská* vyhledá ulici Letenská 1, Letenská 5, atd.
Zpět na vyhledávání