ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ
ZLOČINŮ KOMUNISMU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Securitas Imperii - sborník
OPOŽDĚNÝ MEDAILON

Blahoslav Hrubý, farář, voják, bojovník za demokracii a lidská práva, byl nevyléčitelným optimistou. Věřil, že lidská povaha, přes všechny chyby a slabosti, vždy tíhne za pravdou, která je základní podmínkou svobody. "A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí" byl jeho oblíbený citát z Bible a pak ještě Husova výzva k milým Pražanům, aby se vždy drželi pravdy a pravdu každému přáli. Sám se tím řídil. Nedělal si monopol na pravdu a dovedl pozorně a přátelsky vyslechnout i lidi, kteří zastávali zcela odlišný názor. Ale v základních principech zůstal nesmlouvavý.

Blahoslav Hrubý se narodil v Josefově 23. října 1911, na sklonku habsburské vlády. První válku prožil u dědečka a babičky na vesnici nedaleko Hradce Králové, protože jeho otec musel narukovat. Jednou z jeho nejsilnějších vzpomínek na tu dobu byl zoufalý nářek babičky, když dostala zprávu, že její nejmladší bratr, Blahův nejmilejší strýček, padl kdesi daleko na bojišti. Snad to podnítilo jeho odpor k válce a násilí všeho druhu.

Do školy chodil už ve svobodné Československé republice. Z Josefova přešel na reálné gymnázium v Hradci Králové a po maturitě se rozhodl pro teologii a filozofii1), jenže asi po roce studia došlo ke změně, která ovlivnila jeho další životní dráhu. Náhodou byl svědkem demonstrace nezaměstnaných a viděl policistu, jež chtěl obuškem bít jednu protestující. Jak už to bylo v jeho povaze, vložil se do situace a strážníkovi pěkně vyčinil za jeho chování k bezbranné ženě. Vysloužil si tím pár dní ve věznici a také značný obdiv svých kolegů a přátel. Zato vedení fakulty i českobratrské církve se zaleklo jeho radikálního chování, a proto obstarali Blahoslavovi stipendium na fakultě v Halle an der Saale.

Ten to přijal jako vyznamenání - vždy rád cestoval a těšil se na zkušenosti v zahraničí. Jenže do Německa přišel v roce 1932, v době Hitlerovy překotné cesty k moci. setkal se tehdy s protinacistickou opozicí, ale i s křesťany, kteří si našli důvody, proč podporovat Hitlera. Byl svědkem zuřivých pouličních výtržností a začátkem osudného roku 1933 se vetřel do sálu, kde Vůdce mluvil ke svým věrným. Jeho záštiplná demagogie a virtuózní manipulace davu zanechaly v Blahovi nepřekonatelný antagonismus vůči nacismu a diktaturám vůbec. Ve spojení s demokratickými skupinami pašoval přes hranice materiály a literaturu. Zážitky v Halle předurčily všechnu jeho další činnost.

Po roce hallských studií pokračoval v Curychu a v Ženevě a stále udržoval styk s protinacisty v Německu. Nakonec se dostal do Paříže. To už sice Hitlerova moc překračovala hranice Říše, ale Západ pokračoval v hledání možnosti, jak ho uchlácholit. Blaho věděl, že takéto snahy povedou jenom ke katastrofě. Účastnil se demokratických akcí proti nacistům i jako sekretář mezinárodního protifašistického studentského hnutí.2)

Po ordinaci působil jako farář československého protestantského sboru v Paříži a současně vedl čs. vysílání francouzského rozhlasu. Organizoval pomoc židovským uprchlíkům a německým sociálním demokratům. Po pádu Paříže se mu v poslední chvíli podařilo uniknout na kole do Marseille. Tam pokračoval v práci pro uprchlíky. Židům vydával křestní listy, které jim umožnili bezpečný přechod hranic, českým a slovenským uprchlíkům osobní průkazy, jež americký konzul uznával jako platné pasy. Zachránily tak mnoho lidí před zatčením a deportací do německých koncentračních táborů.3)

Z Marseille přešel Blaho se skupinou antifašistů Španělsko až do Portugalska. Tam čekal několik neděl na přepravu do Spojených států.4) Na počátku ledna 1941 přistál v New Yorku a odtud jel do Chicaga, kde si hodlal udělat doktorát. Jenže když Spojené státy vstoupily do války, považoval za svou povinnost přihlásit se dobrovolně do armády. Jeho jazykové znalosti - kromě češtiny plynná němčina, francoužština a ruština - ho předurčily pro přijetí do tehdy právě organizované zpravodajské služby Office of Strategic Services (OSS), kde po výcviku sloužil v hodnosti kapitána.5)

V roce 1944 byl přidělen do Londýna. Jeho úkolem bylo analyzovat informace o československém odboji a udržovat spojení s československou exilovou vládou. Za Slovenského národního povstání měl být členem jednotky, kterou chtěli západní Spojenci vyslat na pomoc odboji, jenže všechny plány hatil a systematicky bojkotoval Stalin. Diktátorův cynický postoj k povstání na Slovensku ho s konečnou platností přesvědčil, že Československo se stane obětí jeho megalománie.6)

Ke konci války Blaho sloužil v 3. armádě pod velením generála Pattona. Táhli přes Cheb, a pak na Plzeň. Dál nemohli, protože Spojenci přistoupili na ruské podmínky o rozdělení dobytého území. Když Praha volala o pomoc, Blaho s hrstkou příslušníků americké armády se na jeepu vydali do hlavního města.7)

Prvního známého potkal na Václavském náměstí - svého kolegu ze studií, Jiřího Hájka, pozdějšího ministra zahraničí a mluvčího Charty, který se právě vracel z německého koncentráku.

Po válce byl Blaho přidělen k vojenské misi na americkém velvyslanectví v Praze jako zástupce velitele.8) Jezdil odtud do Německa pátrat po odvlečeném majetku Karlovy univerzity. Za jeho zásluhy o návrat cenných sbírek mu tehdy československá vláda udělila vyznamenání, které předával armádní generál Ludvík Svoboda.

Při inspekční cestě na Slovensko jeho řidič nezvládl zatáčku na horské silnici v Tatrách a Blaho utrpěl velmi těžké zranění, ale jako zázrakem se poměrně brzo uzdravil. Nedlouho poté se vrátil do Spojených států k církevní práci. Rok pobyl v Minnesotě, ale když se komunisté v únoru 1948 zmocnili vlády, nedalo mu to a znovu se vypravil do Prahy - na sokolský slet.9) Uvědomoval si, že to je asi jeho poslední příležitost vidět ještě maminku, ale hlavně chtěl zjistit, jaké změny v ČSR komunistická vláda zavádí.

Svůj pobyt prodloužil o rok, protože toho léta jsme se seznámili (já jsem byla velmi aktivní ve studentském hnutí) a v listopadu 1948 jsme měli svatbu. Účastnili se jí i nepozvaní hosté, agenti tajné policie. Tím začala hra na kočku a myš - úřady protahovaly vydání mého pasu, tajní za námi ustavičně slídili, prohledávali nám byt a bylo jasné, že se nás chystají zatknout. Měli k tomu důvod. Chodila k nám Milada Horáková i sestra tehdy vězněného Prokopa Drtiny Olga Loewenbachová, Benešův tajemník František Škarvan a celá řada dalších "třídních nepřátel", což bdělému oku tajné policie nemohlo uniknout. Zachránilo nás jen to, že soudruzi byli žádostiví různých pozorností z Ameriky a tudíž nespěchali se zatýkáním. Když jsem ale konečně obdržela cestovní pas pro osoby bez státní příslušnosti, využili jsme weekendového klidu na patřičných úřadech a prostě jsme bez ohlášení odjeli. Na hranicích sice pohraničníci zadrželi vlak na dvě hodiny, zatímco se snažili ověřit oprávnění našeho výjezdu, ale protože se odpovědi nedočkali, pustili nás dál. Teprve později jsme se dozvěděli, že odpoledne téhož dne, když už jsme byli v Norimberku, si pro nás do Jungmannovy ulice přišla policie.10)

Brzy po našem odjezdu zavřeli Miladu Horákovou i několik jiných našich "spiklenců". To nás ještě více utvrdilo v přesvědčení, že proti komunismu se musí bojovat i na Západě. Blaho pracoval nějaký čas ve Svobodné Evropě, pak vedl organizaci pro československé uprchlíky v Mnichově, nakonec však začal publikovat dokumenty o problémech věřících a všeobecně o lidských právech v tzv. socialistických státech. Ačkoli finanční potíže a nedostatek podpory vždy ohrožovaly tento program, Blahův optimismus neochaboval. Podle útoků sdělovacích prostředků za železnou oponou11) bylo vidět, že i poměrně malé vydání časopisu RCDA (Religion in Communist Dominated Areas)12) vždy tne totalitní režimy do živého. Teprve nyní, až se otevřou archívy StB a KGB, se ukáže, kolik pozornosti ty neslavné instituce věnovaly středisku, které Blaho založil a 28 let vedl.

Tajemstvím úspěchu byla prostá pravda, jíž komunisté nemohli vyvrátit, jakkoli se o to snažili. Uveřejňováním jejich vlastních dokumentů, hlavně tajných instrukcí, se dařilo ovlivňovat jejich politiku, zmírňovat úděl vězňů v táborech, usnadňovat vystěhování a často i zachraňovat životy disidentům. RCDA se zastávalo pronásledovaných bez ohledu na jejich národnost a náboženství. Blaho mnohokrát svědčil před výbory Kongresu, přednášel, organizoval akce - často proti radám církevních hodnostářů, kteří dávali přednost "tiché diplomacii" nebo nicnedělání, pokud šlo o oběti komunistického útlaku.13)

V dubnu 1977 svědčil Blaho před výborem Kongresu a jako první tam žádal o pomoc a podporu pronásledovaným členům Charty 77, zejména Václavu Havlovi.

Blaho pracoval bez ohledu na své pohodlí a zdraví a to samozřejmě mělo vážné následky. Prodělal několik těžkých krizí, včetně operace srdce, ale přesto se dočkal pádu komunismu. V létě 1990 si umanul, že pojede do Prahy. Byla jsem proti takovému riziku, protože Blaho vyžadoval soustavnou lékařskou péči, ale když jsem viděla, co přo něho ta cesta znamená, ustoupila jsem. Do Prahy jsme přijeli přesně 41 let a jeden den po našem odjezdu. Setkali jsme se s mnoha starými přáteli i s těmi, kterým jsme pomáhali a znali je jen podle jména. Blaho celý oživl, ale poslední noc v Praze se u něho ohlásila nemoc, které se již nezbavil.

Ráno 22. října 1990, den před svými devětasedmdesátými narozeninami zemřel v newyorské nemocnici. Při shromáždění na jeho památku byli přítomní mnozí jeho přátelé, příslušníci mnoha národností, ras a náboženství, mezi nimi i několik veteránů OSS.

Olga S. Hrubá

1) Po maturitě v roce 1930 začal studovat Husovu bohosloveckou fakultu v Praze.

2) Závěrečné zkoušky a promoci absolvoval v roce 1936 v Praze. Za dobu svých univerzitních studií se pravidelně zúčastňoval křesťanských konferencí a světových kongresů mládeže. V roce 1936 se stal mezinárodním sekretářem Rassemblement Mondial des Studients pour la Paix Liberté et le Culture a členem mezinárodní rady Rassemblement Universal pur la Paise.

3) Po březnu 1939 opustil spolu s Lionem Feuchtwangerem a jeho manželkou okupovanou ČSR. V září 1939 se stal dobrovolníkem československé armády v Francii. Byl přidělen do československého rozhlasového vysílání a ke službě na francouzském ministerstvu informací. Zároveň pracoval v Československé evangelické misi.

4) V Lisabonu byl B. Hrubý zvolen předsedou podpůrné organizace Výbor československých uprchlíků. Dalšími funkcionáři byli např. Adolf Hoffmeister a Egon Hostovský.

5) Podle českých pramenů lze usuzovat, že práci v OSS nabídl B. Hrubému sám kpt. Emanuel Voska v roce 1942. Zprvu byl pověřen vedením náborové kanceláře v Chicagu. V roce 1944 absolvoval školu OSS v Londýně. Poté nastoupil do české sekce OSS.

6) Politické zákulisí během druhé světové války bylo jistě složitější. Můžeme se však přiklonit k názoru, že na konci války ze situace nejvíce profitoval J. V. Stalin. Česká sekce OSS od vypuknutí slovenského povstání plánovala vyslání své mise na území bývalé ČSR. Na podzim 1944 se kpt. Hrubý se podílel s Ch. Katkem na jednáních o dodávkách zbraní s představiteli Slovenské národní rady. Archív ministerstva vnitra České republiky (dále jen A MV), Z - 10 - 30. Česká sekce OSS již od prosince 1944 plánovala speciální "City Team: Prague". Jednotka OSS měla vstoupit do Prahy, popř. do dalších českých měst, a zajišťovat tok zpravodajských informací politického, vojenského a hospodářského charakteru. Akce se realizovala v květnu 1945 za poněkud jiných podmínek. Srovn.: The National Archives of the United States, Washington D. C., Record Group 226, No. 1294.

7) V březnu 1945 byl pověřen provedením náboru u čs. dobrovolníků ve Francii pro českou sekci OSS. Rozkazem štábu II. oddělení MNO mu byl na pomoc přidělen plk. Rudolf Bulandr. V dubnu 1945 byli spolu s Kurtem Taubem a por. Stevem Vítkem vysláni do bavorského Erlangenu, hlavního velitelství Pattonovy 3. armády, štábu G-5. Poslední dny povstání v Praze operoval tým OSS "Praha" z Berouna.

8) A MV, Z - 10 - 30, 302 - 69 - 5, 302 - 231 - 2. V květnu 1945 byl kpt. Hrubý přidělen do hospodářského odboru americké vojenské mise v Praze. Vykonával též funkci zástupce velitele mise plk. Charlese Katka. Tehdejší čs. zpravodajské složky (především silně zkomunizované Obranné zpravodajství plk. Bedřicha Reicina) se snažily činnost americké mise kontrolovat. Ze zachovaných záznamů víme, že byly sledovány styky členů mise, i jejich cesty v ČSR a zahraničí. Srovn.: A MV, 32 - 200 - 5. Víme tak například, že koncem roku 1945 B. Hrubý "vykonal několik cest" do Německa, Francie a Anglie. Na počátku roku 1946 byl vyslán na neúrodou postižený východ republiky, aby ve funkci spoluředitele Americké pomoci Československu v Košicích koordinoval zásobování potravinami od UNRRA. "Ve skutečnosti se jednalo o činnost zpravodajskou...", analyzovali jeho pobyt příslušníci StB. Podle některých zpráv OBZ byl kpt. Hrubý "nejagilnější osobou" mise. Po její likvidaci odjel B. Hrubý počátkem roku 1947 do Spojených států.

9) Podle čs. záznamů navštívil B. Hrubý soukromě ČSR v letech 1947, 1948 a 1949. A MV, Z - 10 - 30.

10) Tamtéž. "Z Československa odejel trvale dne 14. 7. 1949, a to zpět do Ameriky, kde působí jako evangelický farář a je činný v podpůrných organizacích: Pomocná organizace černošských protestanských žen a Church World Service."

11) Srovn. např. Leša Jiří, Blahoslav Hrubý, naivní sluha boží, Tribuna 4/1975. Vyjádření a překlad článku in RCDA, 4 - 6/1975, ročník XIV.

12) Časopis RCDA (Náboženství v oblasti ovládané komunisty) byl od roku 1962 vydáván v New Yorku Výzkumným střediskem pro náboženství a lidská práva v uzavřených společnostech.

13) Manželé Blahoslav a Olga Hrubá obdrželi v září 1988 od tehdejšího prezidenta Spojených států amerických Ronalda Reagana vyznamenání za celoživotní zásluhy o lidská práva. Dne 21. září 1988 jejich úsilí vyzdvihl prezident R. Reagan ve svém pravidelném televizním projevu. (Poznámky připravil paž.)


Copyright © 1999 Ministerstvo vnitra České republiky
| úvodní stránka |