Komunističtí prominenti v konfiskátech

Poradce Štrougala Hotmar okupuje konfiskát

StBák Kučera nechce vrátit dům

Prokurátorský zloděj