OBRANA LIDSKÝCH PRÁV:

PŘÍPADY PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV, POKUD CHCETE, ABY VÁM BYLO POMOŽENO, OZNAMUJTE ZÁSADNĚ ZAHRANIČNÍM ORGANISACÍM A SOUČASNĚ NA VELVYSLANECTVI ZEMÍ, JIMŽ DŮVĚŘUJETE !!! VŽDY VYŽADUJTE POTVRZENÍ PŘÍJMU A PRŮBĚŽNÉ INFORMACE O STAVU SVÉ VĚCI !!!

MEZINÁRODNÍ ORGANISACE NA OBRANU LIDSKÝCH PRÁV:

AMNESTY INTERNATIONAL (LONDÝNSKÁ CENTRÁLA): http://www.amnesty.org/

OBČANSKÁ KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA / ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHIATRIE: http://www.cchr.org/cchrhome.htm

ČESKÉ ORGANISACE:

VÝBOR NA OBRANU NESPRAVEDLIVĚ STÍHANÝCH (VONS): http://www.cibulka.cz/constr.htm

VÝBOR ZA ODSOUZENÍ NESPRAVEDLIVĚ NESTÍHANÝCH (VONN): http://www.cibulka.cz/vonn/index.htm

OBRANA PŘED ZNEUŽÍVÁNÍM PSYCHIATRIE: http://www.cibulka.cz/vons/2.htm

OBRANA PŘED ZNEUŽÍVÁNÍM PSYCHIATRIE: http://www.identity.cz/bezpsychiatrie/

Organizace pro pomoc uprchlíkům / Organization for Aid to Refugees: http://www.ecn.cz/opu/

IURIDICA - ADRESÁŘ PRÁVNÍCH SLUŽEB A INSTITUCÍ: http://iuridica.eunet.cz/

Levicově zaměřené organisace:

AMNESTY INTERNATIONAL CZ: http://www.amnesty.cz/

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR: http://www.helcom.cz/

DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA: http://www.lidska-prava.cz/