POSVÁTNÉ TEXTY SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVI SPJATÉ S HISTORIÍ TETO PLANETY:

BUDHISTICKÉ:

ŽIDOVSKÉ:

KŘESŤANSKÉ:

BIBLE SVATÁ: http://www.fee.vutbr.cz/~michal/kr/Welcome.html

ISLÁMSKÉ:

HINDUISTICKÉ: