KNIHOVNY V ČR:

KNIHOVNY V ČR/ATLAS: http://katalog.atlas.cz/kat.asp?Scurrent=84

Elektronická knihovna - Český parlament - dokumenty českého parlamentu: http://www.psp.cz/eknih/index.htm

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, PRAHA: http://www.nkp.cz/

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE: http://www.mlp.cz/cgi/cp1250/cz/uvod.htm

On-line katalog knihoven Filozoficke fakulty Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/tinweb/cgi-bin/k6.cgi?ST=00&L=00.CP1250

Středisko vědeckých informací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: http://www.ff.cuni.cz/~cumpl/nejnov.html

KNIHOVNA UNIVERSITY KARLOVY: http://certik.ruk.cuni.cz/ukn/

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA V BRNĚ: http://www.mzk.cz/  

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, BRNO: http://www.kjm.cz/

UNIVERSITNÍ KNIHOVNA UNIVERSITY PARDUBICE: http://library.upce.cz/knihovna/default.htm

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY: http://www.mff.cuni.cz/iso/lib/lib.htm  

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VUT V BRNĚ: http://www.vutbr.cz/library/default.htm

KNIHOVNA ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČESKÉ REPUBLIKY, PRAHA: http://istar.asu.cas.cz/frm1.htm.cz.windows-1252