MĚSTA S PŘIPOJENÍM NA INTERNET:

PROFIT, města s připojením na Internet: http://www.profit.cz/mestasp/