SEVEROATLANTICKÉ OBRANNÉ SPOLEČENSTVÍ (NATO):

http://www.nato.int/