PSYCHOTECHNOLOGIE:

PSYCHOTECHNOLOGIE - TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA DÁVNO ZAČALA: http://www.cibulka.cz/nnoviny/nn1998/nn0198/obsah/psych/psych.htm

GALAXY, výrobce psychotechnologií: http://www.galaxy.cz/