CENTRÁLNÍ INSTITUCE STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V ČR:

STÁTNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY, CELKOVÝ PŘEHLED: http://katalog.atlas.cz/kat.asp?Scurrent=4

STÁTNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY, CELKOVÝ PŘEHLED: http://www.siscr.cz/1250/

MOC VÝKONNÁ:

PRESIDENT REPUBLIKY: http://www.hrad.cz/

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.vlada.cz/index.win.htm

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.army.cz/

KRIZOVÝ MANAGEMENT ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.emergency.cz/

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.mzcr.cz/

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.env.cz/

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.mfcr.cz/scripts/hp/default.asp

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR: http://www.mvcr.cz/hasici/index.html

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.mdcr.cz/

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.msmt.cz/

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.justice.cz/

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.mvcr.cz/

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY - CO POTŘEBUJETE VĚDĚT: http://www.mvcr.cz/sluzby.htm

ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.mvcr.cz/udv.html

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.czech.cz/indexcz.htm

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.mmr.cz/

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PŘI MINISTERSTVU PRO MÍSTNÍ ROZVOJ: http://www.uur.cz/default.asp

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY: http://www.mpo.cz/mpo.htm

 

MOC ZÁKONODÁRNÁ:

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY, POSLANECKÁ SNĚMOVNA: http://www.psp.cz/

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY, SENÁT: http://www.senat.cz/

 

MOC SOUDNÍ: