CO  JSOU  TO   PSYCHOTECHNOLOGIE

A/ Oficiální verze:

Relaxační přístroje ke stimulaci mysli patří z odborného hlediska do oboru neurotechnologie. Neurotechnologie je interdisciplinární vědní obor, jehož předmětem je studium a využívání všech vědeckých poznatků ke zdokonalování činnosti a výkonnosti mozku (u zdravých i nemocných). Jeho praktická realizace spočívá v nácviku kontroly vědomí a vitálních procesů organismu za použití přístrojů vyvinutých zvlášť pro tento účel.

Obor i jeho označení vznikl ve Spojených státech a jejich statut byl obecně přijat od počátku osmdesátých let. Legislativní podchycení a využití neurotechnologie někdy činí problémy, protože neurotechnologie přesahuje rámec více lékařských oborů a odklání se velmi výrazně od zásadního proudu medicíny tohoto století – farmakoterapie (chemoterapie). Odborných institucí, které zaštiťují nebo souvisejí s neurotechnologií, je proto více, a to i v rámci jednoho státu. Obdobně je tomu i s označením neurotechnologie v mezinárodním názvosloví –souběžně jsou pro neurotechnologii používány i názvy psychotechnologie, technologie mysli nebo technologie vědomí (psychotechnology, mind technology, consciousness technology) a řada dalších dílčích označení.

V současnosti představuje neurotechnologie 9 různých metod, z nichž jedna z nich je z hlediska komplexnosti účinků a možnostem aplikace v praxi zdaleka nejrozšířenější. Je to audiovizuální senzorická stimulace, pro niž se v češtině ujalo pojmenování relaxační přístroje ke stimulaci mysli. Další metodou, která je rovněž určena samouživatelům (jednoduché, cenově dostupné modely přístrojů), je biofeedback. Ten však zdaleka nedosahuje v obecném celosvětovém měřítku takové obliby a rozšíření jako relaxační přístroje ke stimulaci mysli.

Ostatní metody, jejichž uplatnění spočívá téměř výhradně v lékařské klinické praxi (a nikoliv v samouživatelském použití), jsou: samotná světelná stimulace, samotná zvuková stimulace, lebeční elektrostimulace, senzorická deprivace, kinetická metoda, biomagnetické obvody a kontrolované snění.

Mezi nejvýznamnější světové odborníky a propagátory (u odborné i laické veřejnosti) neurotechnologie patří Michael Hutchison a Prof. Thomas H. Budzynski, PhD. Některé jejich poznatky a zkušenosti použil pro publikaci „Neurotechnologie, mozek a souvislosti“ nejvýznamnější propagátor neurotechnologie u nás, autor této knihy a řady odborných i populárních článků v českém tisku J.M.Valuch. / Zde je třeba dodat, že ve skutečnosti u nás ve výzkumu lidského mozku po desetiletí patřili mezi světovou špičku jiní - kádry StB, kromě jiného i ze známé Psychoenergetické laboratoře, vedené pod dozorem KGB pětinásobným agentem StB profesorem Zdeňkem Rejdákem - pozn. NN)

Neurotechnologie je jeden z nejmladších vědních oborů vůbec. Rozvoj neurotechnologie podněcují změny celosvětového společenského klimatu posledních desetiletí – návrat k přírodě, k člověku a k jeho nepřekonatelnému bohatství – vlastní mysli. Význam neurotechnologie sílí společně s mezinárodními aktivitami vědců lékařských oborů: rok 1990 až 1999 byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací ,,Dekádou mozku” a stejně tak příští století (rok 2000 až 2099) bylo vyhlášeno ,,Stoletím mozku”.

Na neurotechnologii je odborníky a lékaři oceňován kromě jiných fakt, že jako jedna z mála profesionálních zdravotních metod prevence i léčby je použitelná a snadno dostupná široké veřejnosti.

 

NĚKTERÉ  Z  POCHYBNOSTÍ

Způsoby, jak ovlivnit lidské vědomí, jsou cílem výzkumů už dlouho. Nejsou zneužitelné? Dnešní komerčně dostupné psychowalkmany představují sedmou generaci přístrojů, které byly svého času předmětem přísně tajných projektů americké armády. „Pokusy, jak předat do podvědomí vojáků příkaz k agresivitě ztroskotaly,“ tvrdí J. Valuch mladší. “Podařilo se jim jen dodat energii, vybudit je, ale ne už udělat z nich nemyslící stroje na zabíjení.“ Teprve poté, co americká armáda zhruba před deseti lety projekt opustila, se psychowalkmany dostaly na trh.

B/ Neoficiální verze:

Tak tohle byla ta oficialní verze pro veřejnost. Skutečnost je jako obvykle jiná. Armády velmocí jako první pochopily, že je třeba dosáhnout všeobecného a výrazného zvýšení psychické vnímavosti u obyvatelů této planety, aby jimi bylo možno i současnými psychotechnologiemi subtilně, ale přesto účinně, manipulovat a to v každé situaci. Primitivy lze totiž manipulovat pouze nejprimitivnějšími, nejhrubšími metodami a to pouze v tom nejužším emocionálním spektru. Když zasvěcenci z KGB a GRU připravovali koncem 80. let obyvatelstvo sovětského bloku na radikální a pokud možno nekrvavou změnu poměrů, samozřejmě opět ve svůj prospěch, používali tehdy ke změně vědomí stovek milionů lidí kromě jiného i služeb svých psychotroniků a tehdejších, ještě poměrně primitivních, počítačových psychotechnologií. Všichni si ještě určitě vzpomeneme na tehdejší hektické organisování masových seancí špičky KGB, psychotronika Ivana Kašpirovského, dobře známého i u nás, které byly dlouhodobě a systematicky přenášeny dokonce i státními televizemi většiny zemi komunistického bloku. Tehdy vše probíhalo pod krytím "pozitivního působení na zdraví zúčastněných". V tom se dodnes nic nezměnilo. Tohle je totiž stále nejúčinější. Kdo by se taky bránil být zdravý... Každý se proto  vyžadovanému "otevření své mysli blahodárnému působení pozitivních energií" rád podvolí. A víc od nás technologové duše nepotřebují. Dnes už Ivan Kašpirovský se svým týmem a českou manželkou, pocházející z Pardubic, na území bývalého Sovětského svazu nežije. Těžiště své činnosti přenesl přímo do USA a na působení boha globalistů Billa Clintona, podporovaného slepě naprostou vetšinou amerických voličů vidíme, že i zde je stejně úspěšný. Stačí jen pozorně sledovat Clintonovy činy a porovnávat je s jeho slovy. Anebo analyzovat hysterickou mnohaměsíční kampaň Rudého práva na obranu jejich presidenta Billa Clintona, kterého jim chtějí američtí pravičáci sesadit za něco tak malicherného, jako jsou křivé přísahy a obelhávání vlastního národa. Soudruzi svá pera v této svaté věci vskutku nešetří. Abychom ale byli spravedliví. Nelze nepřipomenout   pozitivní roli Ivana Kašpirovského při ukončení  rusko - čečenské války. Snad jako jasnovidec KGB viděl dál než jiní a chtěl zabránit dalšímu ruskému Vietnamu, zahrnujícímu tentokrát celou islámskou sovětskou střední Asii, snad ho k tomu vedly zkušenosti s léčením sovětských obětí války v Afganistánu. V každém případě i zde plně potvrdil své kvality.

Filozofická námitka, která se proti přístrojům formujícím mysl objevuje nejčastěji, zní asi takto: jde o umělé šidítko, zkratku, umožňující pasivní cestou dosažení stavů, které by měl člověk dosáhnout vlastním úsilím. Při józe se snažíme o zmapování vnitřních stavů a poučení z nich. A na této cestě se sami, vlastním úsilím, pomalu vnitřně přeměňujeme ve vyšší bytosti. Psychowalkmany naproti tomu tak logicky bývají přirovnávány k dámským vibrátorům.

 

              POZOR  NA  NĚ !!!

PRODEJCI   PSYCHOTECHNOLOGIÍ  V  ČR

VÝHRADNÍ A AUTORIZOVANÝ DOVOZCE :
Galaxy Cz. s.r.o.
Na Moráni 2
128 00, Praha
Zákaznické linky, tel.: 02/29 10 06, 29 17 66
e-mail:info@galaxy.cz,
galaxy@praha.czcom.cz

PRODEJCI SPOLEČNOSTI GALAXY:

Česká republika

Slovenská republika

 

AKTIVNÍ PRODEJCI: