STB On-Line

Projekt "STB On-Line" obsahuje nejen kompletní registr svazků II. správy STB, ale i vazby STBáků na  významné posty ve firmách, texty "Kdo je Kdo", kompletní texty všech vydání "Necenzurovaných novin", vazbu na obchodní rejstřík, fulltextové vyhledávání, telefonní seznam, databázi popravených, HOS, atd.atd.

!!! Komplexnější a provázanější informace nikde jinde nenajdete !!!

Projekt je řešen pomocí technologie client/server s využitím databáze Pervasive.SQL a nástroje I*Net Data Server a projekt realizuje na naši zakázku firma GreenBottle Software. Přístup do databází zprostředkovává speciální (tzv. "klientský") program - data tedy nejsou přístupná přes klasický internet-explorer. Program načítá data přímo v záznamové podobě (řádově jen stovky bytů), což znamená vysokou rychlost. Data lze navíc kdykoli bleskově přetřídit podle různých kritérií, bleskově se vyhledává...

Od využití této technologie jsme byli od začátku odrazováni s tím, že si nikdo klientský program stahovat nebude... Velmi nás těší, že praxe ukázala opak ! Už ve zkušebním provozu (2 měsíce) jsme zaznamenali vysokou návštěvnost databází. Také z reakcí uživatelů klientského programu, kteří velmi dobře hodnotí rychlost, provázanost a dostupné funkce, soudíme, že ať je řešení jakkoli nestandardní, zvolili jsme správně !
 

Databáze má kolem 5 GB dat, běží na serveru a AMD 200 MHz, 64 MB RAM, 10 GB disk a na internet jsme připojení pevnou linkou s rychlostí 9600 b/s. Ani tato nízká rychlost pevné linky nemá výrazný vliv na rychlost klientského programu - a to díky kvalitám Pervasive.SQL a použité technologie !
 

Přestože jsou na internetu tuny všelijakých shareware/freeware komunikujících po internetu (příkladem může být třeba populární ICQ, různé "stahováky", monitory přenesených dat, FTP-klienti, plug-in, atd.atd.), které si kde kdo bez bázně a hany nainstaluje, dokážeme si představit obavy, že klientský program bude "na pozadí" dělat něco nekalého. Proto zveřejňujeme následující ubezpečení:
Pervasive.SQL a I*Net Data Server jsou běžné komerční programy, které využívají z internetu toliko IP adresu a jsou "potomky" produktu Btrieve od Novell Inc.. Od tohoto produktu tedy nelze očekávat užití žádných technik, které by někam odesílaly po IP adrese nějaká data z Vašeho PC. Lépe řečeno - lze je očekávat zhruba stejně, jako od Windows a exploreru, které samy o sobě mají 100% kontrolu nad Vašim PC.

Klientský program byl vytvořen na naši objednávku a výrobce se zaručil "svou hlavou", že žádné takové praktiky nepoužívá. V případě pochybností je ochoten poskytnout k nahlédnutí zdrojové texty. Pro Váš 100% klid plánujeme nezávislý technologický audit. 

Nicméně jsme přesvědčeni, že pro kohokoli, kdo by chtěl internet zneužít ke stahování informací o uživatelích, je mnohem schůdnější (a "efektivnější") vytvořit virus, který napadne běžný explorer a komunikační knihovny Windows, čímž by měl pod kontrolou jakoukoli komunikaci a vůbec to uživatel nemusí postřehnout.

Stahovací a aktualizační stránka klientského programu

Přečtěte si, prosím, licenční vyjádření GreenBottle Software
V případě problémů s instalacemi či provozem klientského programu kontaktujte, prosím, přímo dodavatele této technologie - GreenBottle Software - mail: mpokorny@login.cz, tel: 0603-955275, nebo SMS


Na jednu stranu chceme zpřístupnit tuto databázi co nejširšímu počtu zájemců, na druhou stranu nás však limituje cena licence pro neomezené šíření Pervasive.SQL, která je momentálně mimo náš finanční dosah. Situaci musíme tedy řešit následovně:

 1. Výrobce dává možnost stáhnout z internetu 30-denní zkušební verzi, která není nijak funkčně limitovaná. Po uplynutí 30 dnů se sice nic nestane, nesmíte ji ale bez zakoupení licence dále užívat.
 2. I bez registrace (při níž obdržíte licenci Pervasive.SQL Workstation) máte plný přístup do databáze, aby jste si mohli sami rozhodnout, zda Vám registrační poplatek 2.065,- bez 5% DPH stojí za to, aby jste mohli informace legálně užívat trvale
 3. Klientský program obsahuje část jen pro registrované uživatele. Jedná se o funkce, jejichž využití předpokládá trvalejší užívání programu (tedy nad rámec 30 dnů). Např. zobrazení firem podnikajících v určitém oboru a v určitém teritoriu apod. Tímto omezením chceme alespoň částečně eliminovat trvalé užívání zkušební verze Pervasive.SQL, zvláště když cena licence není příliš vysoká.
 4. Pokud předložíte doklad o již dříve zakoupeném Pervasive.SQL Workstation, je registrace samozřejmě zdarma !
Protože má celá instalace cca 38 MB (32 MB je vlastní engine, 5 MB internetovský klient a 0.5 MB klientský program) a nebylo by reálné tuto velikost stahovat, připravili jsme verzi s ořezaným Pervasive.SQL - jen cca 4 MB, což už je běžně dostupná velikost. Na tuto ořezanou verzi Pervasive.SQL se vztahují stejná licenční ujednání, jako na plný engine - t.j. 30 denní lhůta.
 

Registrace:
Pokud požadujete daňový doklad, vyplňte i firemní údaje - pro fyzické osoby však nejsou potřeba.
Formulář je odesílán prostřednictvím e-mailu, abychom Vás mohli kontaktovat pro potvrzení registrace. Pokud uvedete i telefonní číslo, bude vyřízení registrace o něco pružnější, uvádět jej však nemusíte.
V rámci registrace obdržíte 2xCD s licencí Pervasive.SQL, 1xCD s IDS klientem, přístupové jméno a heslo. Hesla jsou průběžně měněna, aby se zkomplikovalo užívání jednoho hesla více uživateli a tudíž aby se co nejvíce zabránilo nelegálnímu šíření licence Pervasive.SQL. Nová hesla jsou rozesílána e-mailem.
Pište, prosím, bez diakritiky (bez háčků a čárek)

Jméno
Příjmení:
Telefon:
Firma:
IČO:
DIČ
Ulice, čp.:
Město:
Stát:

Typ registrace:
Registrace + licence Pervasive.SQL Workstation, Single user
Pouze registrace, doložím doklad o zakoupení Pervasive.SQL
CD s trial/verzí Pervasive.SQL a IDS klientemLICENČNÍ  VYJÁDŘENÍ
GreenBottle Software

 1. Zadavatel a provozovatel (dále jen "provozovatel") této databáze je výhradně N.I.T.C., spol. s.r.o.
 2. GreenBottle Software odpovídá jen a výhradně za použité technologie a technický provoz v rámci technických a licenčních možností provozovatele.
 3. V rámci realizace tohoto projektu dává GreenBottle Software provozovateli výhradní práva k distribuci klientského programu, avšak jen a pouze za dodržení následujících podmínek:
  1. Provozovatel na svých stránkách zveřejní toto vyjádření v plném a nezměněném znění.
  2. Provozovatel na svých stránkách bude informovat o nutných licencích Pervasive.SQL a v rámci svých možností nebude tolerovat užití Pervasive.SQL po uplynutí 30-denní zkušební doby.
  3. Provozovatel na svých stránkách zveřejní český překlad licenčního ujednání pro Pervasive.SQL - TrialVersion.
  4. Pokud bude dána k dispozici ořezaná verze, musí být zřetelně a viditelně upozorněno na to, že ořezaná verze není z produkce Pervasive Software, že se i na ni vztahuje 30-denní zkušební limit a že případné problémy mohou plynout především z nekomplexnosti instalace a tudíž nejsou chybou výrobku.
  5. Provozovatel bude maximálně dbát na legální užití licencí Pervasive.SQL zejména přidělováním přístupových kódů výhradně oproti objednávce Pervasive.SQL nebo prokázanému zakoupení licence tohoto sw.
 4. Jakékoli jiné šíření programu (či jeho částí) po internetu je přísně zakázáno !
 5. Za obsah databází, pravdivost zveřejněných informací, sběr informací a autorizaci informačních zdrojů plně odpovídá provozovatel.