Informace o Chartě 77

Dokument Charty 77 č. 16/84

Sdělení VONS č. 386 (Propuštění z vazby)

Sdělení VONS č. 387 (Zastavení trestního stíhání)

Sdělení VONS č. 388 (Šikanování dr. Jozefa Jablonického)

Sdělení VONS č. 389 (Společné prohlášení FIDH a VONS)

Sdělení VONS č. 390 (Rozsudek nad Drahomírou Fajtlovou potvrzen)

Sdělení VONS č. 391 (Drastické odsouzení ing. Petra Hauptmana)

K zásahům Státní bezpečnosti 16.-19.8.1984

Mrs. Margaret Thatcherová

Generální prokuratura ČSR

Generální prokurátor ČSSR, JUDr. Ján Fejéš, nám. Hrdinů 1300, 140 04, Praha 4

dokument Charty 77 č. 16/84

Dokumenty mírového hnutí

Účastníkům teologického semináře - "Working Towards a Theology of Peace" v Budapešti

Akademik Bedřich Švestka - předseda Československého mírového výboru

Karel Kučera, který podepsal v r. 1981 prohlášení Charty 77 z 1.1.1977, odvolal nyní svůj podpis. Zveřejňujeme jeho dopis mluvčím Charty 77 Václavu Bendovi a zároveň odpověď mluvčího Charty 77 p. Kučerovi:

Karel Kučera

Vyjádření signatáře Charty 77 - Františka Čejky

Prohlášení Jiřího Pelikána poskytnuté italské tiskové agentuře ANSA

Zveřejňujeme odvolání signatáře Charty 77 Zbyňka Čeřovského, které zaslal Správě pasů a víz SNB Praha a jímž napadl rozhodnutí odboru pasů a víz v Hradci Králové, kterým tento odbor zamítl žádost Zbyňka Čeřovského o vystěhování do NSR. Na základě tohoto odvolání bylo nakonec žádosti Zbyňka Čeřovského vyhověno a pas k vystěhování do NSR mu byl vydán.

Mluvčí krymských Tatarů pošesté před soudem

Krátké zprávy: