Informace o Chartě 77

Dokument Charty 77 č. 12/84

Dokument Charty 77 č. 14/84

Dokument Charty 77 č. 15/84

Sdělení VONS č. 380 (Rozsudek nad olomouckými katolíky)

Sdělení VONS č. 381 (Ladislav Lis pravomocně odsouzen)

Sdělení VONS č. 382 (Šikanování Petra Uhla a Anny Šabatové brněnskou StB)

Sdělení VONS č. 383 (Odsouzení katol. kněze Josefa Kajneka a Ludmily Polákové)

Sdělení VONS č. 384 (Rozsudek nad Oldřichem Baštou, Zdeňkem Šilerem a Kamilem Honischem potvrzen)

Sdělení VONS č. 385 (Domovní prohlídky a výslechy k srpnovému výročí)

Prof. JUDr. Peter Colotka

Svár dvou pojetí českých dějin

Signatáři Charty 77 Stanislav Devátý se obrátil dne 21.8. t.r. znovu na prezidenta republiky

Signatář Charty 77, spisovatel Jaromír Šavrda, který byl odsouzen pro tr. čin pobuřování na 25 měsíců odnětí svobody a který je ve výkonu trestu v NVÚ Ostrov n. Ohří, požádal dne 23.7.1984 okresní soud v K. Varech o upuštění od výkonu zbytku trestu