Signatář Charty 77, spisovatel Jaromír Šavrda, který byl odsouzen pro tr. čin pobuřování na 25 měsíců odnětí svobody a který je ve výkonu trestu v NVÚ Ostrov n. Ohří, požádal dne 23.7.1984 okresní soud v K. Varech o upuštění od výkonu zbytku trestu, který má za normálních okolností skončit 24.10.1984, a to z vážných zdravotních důvodů. J. Šavrda trpí oblitozující arteriosklerózou dol. končetin, kterou soud charakterizoval jako vážnou a nevyléčitelnou, dále nedostatečnou činností myokardu, specifickým zánětem ledvin, neurasthenickým syndromem atd. Ve VT nelze dosáhnout účinné léčby. Šavrda vyjadřuje ve své žádosti obavy o svůj život. Pokud je známo, nebyl J. Šavrda z výkonu trestu propuštěn.