Sdělení VONS č. 383 (Odsouzení katol. kněze Josefa Kajneka a Ludmily Polákové)

 

     Ve dnech 17.-18.7.1984 se konalo u okr. soudu v Ústí nad Orlicí za předsednictví JUDr. Václava Mokrého hlavní líčení s katolickým knězem Josefem Kajnekem, nar. 18.4.1949, bývalým administrátorem v Ústí nad Orlicí, bytem Kutná Hora, Řehákova 256, a Ludmilou Polákovou, nar. 11.7.1918, důchodkyní, dříve katechetkou, bytem Ústí nad Orlicí, Lochmanova 585. Prokurátor JUDr. Jaroslav Mazanec je v obžalobě vinil za spáchání tr. činu maření dozoru nad církvemi a nábožen. společnostmi podle ş 178 tr. z. Údajná tr. činnost L. Polákové měla spočívat v tom, že ve svém bytě vyučovala děti náboženství, několikrát zastoupila J. Kajneka při výuce náboženství ve škole a zúčastnila se promítání diapozitivů s náboženskou tématikou v sakristii farního kostela, jež byla součástí přípravy dětí na první přijímání. J. Kajnek byl viněn z toho, že L. Polákové umožňoval tuto činnost. Soud uznal oba obžalované vinnými a odsoudil L. Políkovou k osmi měsícům a P. J. Kajneka k šesti měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na jeden rok. Soud odložil rozhodnutí o propadnutí některých věcí, zabavených při domovní prohlídce do dalšího veřejného zasedání.Jedná se např. o Nový zákon vydaný v Římě, katechismus kardinála Tomáška, vydaný oficiálně ČKCH aj. Po oba dny bylo v soudní síni asi padesát přátel obžalovaných. Par. 178 tr.z. je aplikován při porušení zák. č. 218-219/49 Sb. o hosp. zabezpečení církví. Samotné znění zákona je natolik vágní, že připouští různé výklady podle potřeby. Je v naprostém rozporu s ustanoveními mezinár. paktů, týkajících se nábož. svobody. Státní moc při jeho aplikaci rozšiřuje dozor nad hosp. církví na veškerou duchovní aktivitu a tím zjevně překračuje původní znění zákona. Odsouzení L. Polákové a J. Kajneka je nespravedlivé,protože trestá iniciativu vyplývající z hlubokého osobního přesvědčení a odpovědného plnění povinností.

 

26. července 1984

                 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

                 Československá liga pro lidská práva

                 člen Mezinárodní federace pro lidská práva