Sdělení VONS č. 382 (Šikanování Petra Uhla a Anny Šabatové brněnskou StB)

 

     Dne 24.7.1984 vyzval npor. Šedý z KS SNB v Brně signatáře Charty 77 Petra Uhla, nedávno propuštěného po pěti letech z vězení, aby spolu se svou manželkou Annou Šabatovou a dětmi opustil Brno, kde chtěl navštívit své příbuzné. Manželé Uhlovi se k výzvě odmítli vyjádřit, načež jim npor. Šedý předal připravené písemné předvolání na 25.7. k "úřednímu jednání" na KS SNB v Brně. Uhlovi se na předvolání nedostavili, protože celý postup považovali za nezákonný nátlak, aby opustili Brno. Následující den odjeli na výlet do Moravského krasu, kde byli při vycházení z chaty Macocha zadrženi orgány VB, vedenými npor. Randulou. Npor. Randula nařídil Anně Šabatové st., která Uhlovy na výletě doprovázela, aby se postarala o děti, a nato byli manželé Uhlovi po opakované pohrůžce bezprostředního násilí převezeni na OS SNB Blansko, kde byli podrobeni hodinovému výslechu. Formálním důvodem výslechu, který vedli pplk. Vl. Odehlan a npor. Randula z neznámého útvaru SNB, a k němuž poskytl místnost náčelník OS SNB Blansko kpr. Tomáš Hason, byl údajný přestupek, jehož se Uhlovi měli dopustit tím, že se nedostavili na předvolání na OS SNB v Brně. Oběma byla vyměřena pokuta 100 Kčs, kterou odmítli zaplatit. Zároveň obdrželi písemné předvolání na 26.7. k "úřednímu jednání" na KS SNB v Brně. Dne 26.7. se k výslechu nedostavili, protože mezitím odjeli z Blanska do Prahy. Manželé Uhlovi byli po dobu 36 hodin, kterou trávili v Brně, stále sledováni více než deseti příslušníky StB, kteří používali několika osobních vozů. V souvislosti s návštěvou Uhlových v Brně StB obtěžovala dotazy na jejich pobyt Jaroslava Šabatu, Květu Schnurovou, Jiřího Müllera a Jana Šabatu, kteří se museli na předvolání dostavit na KS SNB a dále Marcelu Šabatovou.

     Popsané šikanování je nutno zařadit do kontextu dlouhodobých, několik let trvajících represálií vůči Jaroslavu Šabatovi, o nichž jsme už dříve referovali (např. ve sdělení č. 348). Jde o trvalé porušování zákona o pravomoci veřejných činitelů, které bylo ve dnech 25.-26.7. uplatněno i proti manželům Uhlovým.

 

26. července 1984

                 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

                 Československá liga pro lidská práva

                 člen Mezinárodní federace pro lidská práva