Sdělení VONS č. 381 (Ladislav Lis pravomocně odsouzen)

 

     Dne 4.7.1984 proběhlo u měst. soudu v Praze odvolací řízení ve věci Ladislava Lise. Senát měst. soudu za předsednictví Veroniky Kavalové zrušil napadený rozsudek obv. soudu v Praze 8 (viz naše sdělení č. 374), nicméně Ladislav Lis byl pravomocně odsouzen k témuž trestu odnětí svobody na tři měsíce ve II. NVS pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle ş 7, písm. c zák.č. 150/69 Sb.

     Do dnešního dne nerozhodl příslušný národní výbor o přestupku, kterého se Ladislav Lis údajně dopustil tím, že strávil 29. dubna - 1. května na své chalupě u České Lípy, kde se na okrsku VB hlásil. Přesto soud jednal, jako kdyby Ladislav Lis byl v této věci již trestán. Ani odvolací řízení,které místo plánované půlhodiny trvalo dvě a půl hodiny, nevneslo jasno do podmínek, které stanoví ochranný dohled odsouzenému. Odvolací soud se vůbec nevyrovnal se závažnými námitkami obhajoby, které se týkaly jak skutkové podstaty žalovaného tr. činu, tak postupu orgánů trestního a soudního řízení.

     Soudnímu jednání byli přítomni příbuzní Ladislava Lise - syn a tři sestry a manželka, která podala odvolání proti rozsudku prvé instance a byla tedy účastníkem řízení. V chodbě soudní budovy bylo přítomno asi 15 přátel Ladislava Lise. Po šesti týdnech vazby, které uplynuly od jednání u obv. soudu v Praze 8 (23.5.1984), bylo zjevné, že zdravotní stav L. Lise se opět výrazně zhoršil. Připomínáme, že trpí akutním astmatem (a je trvale závislý na medikaci) a chorobou páteře, která mu působí úporné bolesti hlavy. V minulém výkonu trestu za dobu 14 měsíců zhubl téměř o 20 kg. Senát měst. soudu nepřihlédl ani k těmto zdravotním okolnostem, na něž výslovně upozornila manželka Ladislava Lise ve svém odvolání.

 

6. července 1984

                 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

                 Československá liga pro lidská práva

                 člen Mezinárodní federace pro lidská práva