Dokument Charty 77 č. 15/84

 

Federálnímu shromáždění ČSSR

Vinohradská 1, Praha 1, Nové Město

 

Předsednictvu vlády ČSSR

Nábr. kpt. Jaroše, Praha 1, Malá Strana

 

     Každý národ má právo na dějiny a na to, aby byly veřejnosti pravdivě předkládány. Toto právo, vyplývající z práva národů na sebeurčení, zahrnuje i oprávnění národa a jeho jednotlivých občanů bránit se proti zkreslování nebo i zamlčování dějinných událostí. Důstojnost národa je přímo spjata s tím, aby mohl akty násilí a ponižování ze strany cizí moci alespoň pojmenovat pravým jménem. Současný stav v naší republice je však podstatně jiný, velmi vzdálený možnosti uplatňovat toto právo na sebeurčení, speciálně na dějinnou pravdu.

     Ve dnech 16 až 18. srpna 1984 byli mluvčí Charty 77 a řada dalších občanů protiprávně a bez souhlasu prokurátora podrobeni domovním prohlídkám, zadržení na 48 hodin, respektive po dlouhé hodiny vyslýchání Státní bezpečností. Stalo se tak jen proto, aby Charta 77 nemohla připomenout výročí vojenské intervence proti Československu v srpnu 1968.

     Co se v srpnu 1968 ve skutečnosti stalo: v Československu probíhal pokojný automní politický vývoj za vytvoření vskutku demokratické socialistické společnosti, který s velkými nadějemi vítala většina Čechů a Slováků. 21. srpna 1968 byl tento vývoj násilně přerušen největší vojenskou operací, jaká byla v Evropě provedena od konce druhé světové války. Na území našeho státu vstoupila půlmiliónová armáda pěti států Varšavské smlouvy. Stalo se tak bez souhlasu a proti vůli všech ústavních orgánů i politického vedení ČSSR.

     Byly tím porušeny principy a normy mezinárodního práva, závazky vyplývající z Charty OSN a dalších přijatých konvencí, jakož i z Varšavské smlouvy a bilaterálních dohod mezi ČSSR a účastníky intervence. Tato intervence byla flagrantním příkladem použití síly ve vztazích mezi státy. Tím vlastně započala další etapa eskalace vyzbrojování vojenských sil v Evropě.

     Jestliže nyní Sovětský Svaz a jeho spojenci navrhují státům Severoatlantického paktu uzavření smlouvy o nepoužití síly v mezistátních vztazích, je věrohodnost tohoto návrhu podstatně oslabena srpnovou intervencí a trvající přítomností sovětských vojsk na území čsl. státu. Považujeme proto za správné znovu připomenout návrh Charty 77, aby ústavní orgány republiky přikročily k přezkoumání smlouvy o dočasném pobytu sovět. vojsk na našem území, vynucené sovětskou srpnovou intervencí.

     Již počátek takového jednání by podstatně přispěl k zlepšení atmosféry v Evropě a k obnovení důvěry, k překonání mrtvého bodu v politice uvolňování.

     Dohoda o ukončení pobytu sovětských vojsk v Československu by významným způsobem přispěla k zlepšení vztahů našich národů k Sovětskému svazu. Vytvořila by tak pevné základy pro její další autonomní politický vývoj. Prospělo by to i mezinárodní prestiži Sovětského svazu a pomohlo by to vyjasnit perspektivy mírového soužití v Evropě a na celém světě.

 

19. srpna 1984

 

Václav Benda Jiří Ruml Jana Sternová

mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77 mluvčí Charty 77