Informace o Chartě 77

Dokument Charty 77 č. 18/84

Dokument Charty 77 č. 19/84

Sdělení VONS č. 395 (Trestní stíhání Zdeňka Kotrlého)

Sdělení VONS č. 396 (Případ Petra Adámka)

Sdělení VONS č. 397 (Případ Jana Justa)

Sdělení VONS č. 398 (Podmíněné propuštění Václava Soukupa)

SdýlenÝ VONS. Ŕ. 399 - neuvedeno

Sdělení VONS č. 400 (Souhrnné sdělení o případech sledovaných výborem k 6.11.1984)

Sdělení VONS č. 401 (Trestní stíhání Jaroslava Švestky)

Sdělení VONS č. 402 (Trestní stíhání katolického kněze Matěje Nemétha)

Sdělení VONS č. 403 (Obžaloba Tomáše Konce, Branislava Borovského a Alojse Gabaje)

Sdělení VONS č. 404 (Zatčení tří křesťanů z církve bratrské)

Sdělení VONS č. 405 (Trestní stíhání P. Jaroslava Novosady)

Otevřený dopis Iniciativního výboru za osvobození Rudolfa Battěka prezidentu republiky dr. Gustávu Husákovi

Konference Mezinárodní federace pro lidská práva

Společné prohlášení nezávislých obránců míru v NDR a v ČSSR

Jana Sternová: Pět let od smrti Františka Kriegla

Dopis Jana Šimsy, duchovního českobratrské církve evangelické bez státního souhlasu, tajemníkovi pro věci církevní.

Smrt Valerije Marčenka

V samizdatu nově vyšlo...

Ludvík Vaculík: Říční výletní loď (fejeton)